Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 16


20. Trần Trọng Hải, Trần Thị Thu Hà và Trần Văn Chương (2004), Nghiên cứu về hoạt động PHCNDVCĐ tại Việt Nam từ năm 1997 đến 2004, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

21. Cẩm Huệ Nâng cao năng lực phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh, phát hiện và can thiệp cho trẻ khuyết tật, tại trang Web http://www.baovinhlong.com.vn/newsdetails.aspx?id=175&newsid=65347. Truy cập ngày 3/4/2013.

22. Đặng Thị Hương (2014), Kiến thức - thái độ - thực hành phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi của giáo viên mầm non tại huyện Hoài Đức Hà Nội năm 2014, Luận văn thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng, Hà nội.

23. Khám sàng lọc trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), tại trang Web http://chaodontuonglai.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=39. Truy cập ngày 15/3/2014.

24. Khoa Y tế công cộng (2014), Báo cáo hoạt động chương trình PHCNDVCĐ năm 2013, Trung tâm y tế huyện Hoài Đức, Hoài Đức, Hà Nội.

25. Trần Thị Tuyết Mai (2013), Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình truyền thông đa dạng tại tuyến y tế cơ sở trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Khánh Hòa., Luận án tiến sĩ y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

26. Đỗ Hạnh Nga (20011), "Những khó khăn của gia đình có trẻ khuyết tật phát triển và nhu cầu của họ đối với các dịch vụ xã hội", Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Công tác xã hội-kết nối và chia sẻ, Trường Đại học KHXH&NV TpHCM.

27. Nguyễn Thị Minh Thủy (2007), Thử nghiệm mô hình quản lý và đánh giá tác động của can thiệp giáo dục bà mẹ về khuyết tật và Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức, Hà Tây 2006 -2007, Bộ môn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

28. Nguyễn Thị Minh Thủy, Nguyễn Hữu Chút, Khánh Thị Nhi và cs (2016), Xây dựng và đánh giá hiệu quả của mô hình phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi tại Hà Nội., Đề tài cấp thành phố.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 192 trang tài liệu này.

29. Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (2012).


Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 16

30. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2014), Đánh giá hiệu quả can thiệp làm mẹ an toàn ở các bà mẹ có con dưới 2 tuổi tại 5 tỉnh Việt nam giai đoạn 2006 - 2012., Luận án tiến sĩ vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, Tp. Hà Nội.

31. Đỗ Ngọc Tấn (2011), Báo cáo kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng dân số qua xây dựng và mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh từ năm 2007 - 2011, Hội thảo định hướng mở rộng phạm vi mặt bệnh sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Khách sạn Kim liên, số 7, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà nội, pp. 1-11.

32. Nguyễn Hải Thượng (2011), Kiến thức, thái độ, thực hành về tình dục và sức khỏe sinh sản của học sinh khiếm thính Việt Nam và hiện trạng giáo dục, thực nghiệm tại trường THCS Xã Đàn, Hà nội, Luận án tiến sĩ, Đại học Y tế công cộng, Hà nội.

33. Nguyễn Thu Thủy (2005), Nghiên cứu giảm thính lực ở trẻ sơ sinh bằng đo âm ốc tai sàng lọc, thiết lập chương trình can thiệp sớm phục hồi chức năng cho trẻ nhỏ khiếm thính, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà nội.

34. Phạm Thị Tỉnh (2011), Nghiên cứu sàng lọc phát hiện một số dạng khuyết tật và các yếu tố liên quan ở trẻ 0 - 12 tháng tuổi, Luận án tiến sĩ, Đại học Y Hà nội.

35. Trung tâm y tế huyện Hoài Đức (2013), Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013, Hoài Đức, Hà Nội.

36. Trung tâm y tế huyện Hoài Đức (2014), Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Hoài Đức, Hà Nội.

37. UNFPA (2011), Một số kết quả chủ yếu từ Tổng điều tra: Dân số và Nhà ở Viêt Nam 2009

38. UNICEF (2009), "Báo cáo về Trẻ khuyết tật và Gia đình Trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng: Kiến Thức - Thái Độ - Hành Vi".

39. UNICEF (2010), Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010.

40. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức (2013), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.


41. Trần Văn Vương (2015), Đánh giá thực trạng khuyết tật và các hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi ở huyện Hạ Hòa - Phú Thọ năm 2014, Luận Văn chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội.

42. Nguyễn Tuyết Xương (2014), Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.


Tiếng Anh


43. Aakre, Kimberly J, Paul, K, and Barry, Sara (2010), Developmental Screening

„Preferred Tool List‟for Children Birth to Three years, Editor^Editors, Agency of Human Services, Office of Vermont Health Access. Retrieved from: hp://dvha. vermont. gov/forproviders/developmentalscreeningpreferredtoollistmay2011. pdf.

44. Ages & Stages Questionnaire (ASQ) Third Edition (2009), Available at http://www.agesandstages.com/. Accessed at 21 September 2015.

45. Albarracín, Dolores, et al. (2005), "A test of major assumptions about behavior change: a comprehensive look at the effects of passive and active HIV-prevention interventions since the beginning of the epidemic", Psychological Bulletin. 131(6), pp. 856-897.

46. Allison, Paul D (1999), "Comparing logit and probit coefficients across groups",

Sociological methods & research. 28(2), pp. 186-208.

47. American, Academy of Pediatrics (2003), "Family pediatrics report of the task force on the family", Pediatrics. 111(Supplement 2), pp. 1541-1571.

48. Anderson, Eileen S, et al. (2006), "Information-motivation-behavioral skills (IMB) model: testing direct and mediated treatment effects on condom use among women in low-income housing", Annals of Behavioral Medicine. 31(1), pp. 70-79.

49. Appl, Dolores J (2000), "Clarifying the preschool assessment process: Traditional practices and alternative approaches", Early Childhood Education Journal. 27(4), pp. 219-225.


50. Assembly UN General (2 August 2010), Status of the Convention on the Rights of the Child: report of the Secretary-General. In: Sixty-fifth General Assembly of the United Nations, Editor^Editors, New York: United Nations.

51. Atkin, Charles K and Rice, Ronald E (2001), Public communication campaigns, (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

52. Atkin, Charles K and Rice, Ronald E (2013), Advances in Public communication caimpaigns.

53. Bailey Jr, Donald B, et al. (2000), "Family experiences and factors associated with the diagnosis of fragile X syndrome", Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 21(5), pp. 315-321.

54. Bax, Martin and Whitmore, Kingsley (1987), "The medical examination of children on entry to school. The results and use of neurodevelopmental assessment", Developmental Medicine & Child Neurology. 29(1), pp. 40-55.

55. Bayley, Nancy and Reuner, Gitta (2006), Bayley scales of infant and toddler development: Bayley-III, Vol. 7, Harcourt Assessment, Psych. Corporation San Antonio, Tex, USA.

56. Behavioral Change Models, Available at http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH- Modules/SB/SB721-Models/SB721-Models_print.html.Accessed at 21 May 2013.

57. Belcher, Lisa, et al. (1998), "A randomized trial of a brief HIV risk reduction counseling intervention for women", Journal of Consulting and Clinical Psychology. 66(5), pp. 856-861.

58. Berman, Carol (1985), "Keeping track: Tracking systems for high risk infants and young children".

59. Bethell, Christina, et al. (2011), "Rates of parent-centered developmental screening: disparities and links to services access", Pediatrics. 128(1), pp. 146- 155.

60. Blackburn, Clare M, Spencer, Nick J, and Read, Janet M (2010), "Prevalence of childhood disability and the characteristics and circumstances of disabled children in the UK: secondary analysis of the Family Resources Survey", BMC Pediatrics. 10(1), pp. 1-12.


61. Boyle, Coleen A, et al. (2011), "Trends in the prevalence of developmental disabilities in US children, 1997–2008", Pediatrics. 127(6), pp. 1034-1042.

62. Bretherton, Inge (1992), "The Origins of Attachment Theory: John Bowlby and Mary Ainsworth", Developmental Psychology 28(5), pp. 759 - 775.

63. Brinkman, S, McDermott, R, and Lynch, J (2010), "Better understanding trajectories of child development: opportunities for data linkage with the Australian Early Development Index (AEDI)", Public Health Bulletin South Australia. 7(3), pp. 7 - 10.

64. Canadian Guidelines for Sexual Health Education (2003), Available at http://www.sexualityandu.ca/uploads/files/guidelinessexedeng.pdf. Accessed at 11 May 2015.

65. Chakrabarti, Suniti and Fombonne, Eric (2001), "Pervasive developmental disorders in preschool children", Jama. 285(24), pp. 3093-3099.

66. Christianson, AL, et al. (2002), "Children with intellectual disability in rural South Africa: prevalence and associated disability", Journal of Intellectual Disability Research. 46(2), pp. 179-186.

67. Clow, Patricia W and Dunst, Carl J (2004), "Sources of information about outreach program practices", work. 13(4), pp. 11-20.

68. Court, SDM (Chair) Fit for the Future: The Report of the Committee on Child Health Services., Available at http://trove.nla.gov.au/work/27101237?selectedversion=NBD2480656. Accessed at 17 August 2015.

69. Crosby, Richard A, et al. (2008), "A theory-based approach to understanding condom errors and problems reported by men attending an STI clinic", AIDS and Behavior. 12(3), pp. 412-418.

70. Denison, Julie (1996), Behavior Change - a summary of four major theories: Health Belief Model, AlDS Risk Reduction Model, Stages of Change Theory of Reasoned Action, Available at http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Behavior%20Change%


20%E2%80%93%20A%20Summary%20of%20Four%20Major%20Theories%20

%281996%29.pdf. Accessed at 20 September 2014.

71. Denver Developmental Screening Test, Available at http://patient.info/pdf/2036.pdf. Accessed at 29 December 2015.

72. Desforges, Charles and Abouchaar, Alberto (2003), The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment: A literature review, Vol. 433, DfES Publications Nottingham.

73. Developmental-Behavioral Screening and Surveillance, accessed 18/10/2015, from https://en.wikipedia.org/wiki/Developmental- Behavioral_Screening_and_Surveillance.

74. Developmental Screening in Early Childhood Systems. Summary Report (2009), Available at http://www.healthychildcare.org/pdf/dsecsreport.pdf. Accessed at 12 October 2015.

75. Diamond, Karen E. (1987), "Predicting school problems for preschool developmental screening: A Four-year follow-up of the Revised Denver Developmental Screening Test and the role of parent report", Journal of Early Intervention. 11(3), pp. 247-253.

76. Drotar, Dennis, Stancin, Terry, and Dworkin, Paul (2008), "Pediatric developmental screening: understanding and selecting screening instruments", New York, NY: Commonwealth Fund.

77. Dulcan, M. K. et al (1990), "The pediatrician as gatekeeper to mental health care for children: do parents‟ concerns open the gate?", Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 29(3), pp. 453-458.

78. Dunst, CJ and Trivette, CM (2004), Toward a categorization scheme of child find, referral, early identification and eligibility determination practices, Editor^Editors, Tracelines.

79. Durkin, Maureen S, Hasan, ZM, and Hasan, KZ (1998), "Prevalence and correlates of mental retardation among children in Karachi, Pakistan", American journal of epidemiology. 147(3), pp. 281-288.


80. Durkin, Maureen S, et al. (2006), "Learning and developmental disabilities",

DISEASE CONTROL PRIORITIES, p. 39.

81. Early Identification: Public Awareness and Primary Referral Sources, a Available at http://ectacenter.org/topics/earlyid/pubaware.asp. Accessed at 28 January 2016.

82. Elizabeth, Crisp Crawford and Charles C. Okigbo (2014), Strategic Communication Campaigns, Available at http://www.springer.com/978-1-4614- 9334-1. Accessed at 20 October 2015.

83. Ertem, I. O. et al (2007), "Mothers' knowledge of young child development in a developing country", Child Care Health Dev. 33(6), pp. 728-37.

84. Ertem, I. O. et al (2008), "A guide for monitoring child development in low- and middle-income countries", Pediatrics. 121(3), pp. e581-9.

85. Fisher, J.D. et al (2002), "Information- motivation-behavioral skills model-based HIV risk behavior change intervention for inner-city high school youth", Health Psychology. 21, pp. 177-186.

86. Francjozo, Maria de Fátima de Campos, et al. (2007), "Improvement of Return Rates in a Neonatal Hearing Screening Program: The Contribution of Social Work", Social Work in Health Care. 44(3), pp. 179-190.

87. Frank Oberklaid, AOM (2005), "Developmental delay: identification and management", Australian family physician. 34(9), p. 739.

88. Glascoe, F. P and MacLean, W. E. (1990), "How Parents' appraise their child's development", Family Relations, pp. 280-283.

89. Glascoe, F. P. MacLean W. E and Stone W. L. (1991), "The importance of parents‟ concerns about their child‟s behavior", Clinical Pediatrics. 30(1), pp. 8- 11.

90. Glascoe, Frances P (1997), "Parents´concerns about children‟s development: pre- screening technique or screening test?", Pediatrics. 99(4), pp. 522-528.

91. Glascoe, Frances P (1999), "Using parents' concerns to detect and address developmental and behavioral problems", Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 4(1), pp. 24-35.


92. Glascoe, Frances P (2000), "Early detection of developmental and behavioral problems", Pediatrics in Review. 21(8), pp. 272-280.

93. Glascoe, Frances P, Altemeier, William A, and MacLean, William E (1989), "The importance of parents' concerns about their child's development", American Journal of Diseases of Children. 143(8), pp. 955-958.

94. Glascoe, Frances P and Dworkin, Paul H (1993), "Obstacles to effective developmental surveillance: errors in clinical reasoning", Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 14(5), pp. 344-349.

95. Glascoe, Frances P and Marks, Kevin P (2011), "Detecting children with developmental behavioral problems: The value of collaborating with parents", Psychological Test and Assessment Modeling. 53(2), pp. 258-279.

96. Glascoe, Frances P, et al. (1998), "Brief approaches to educating patients and parents in Primary Care", Pediatrics. 101(6), pp. e10-e10.

97. Growth and Developmental Milestones, Available at http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/earlyinterv/infant_toddler s/resources.htm. Accessed at 28 January 2016.

98. Halfon, Neal, et al. (2004), "Assessing development in the pediatric office",

Pediatrics. 113(Supplement 5), pp. 1926-1933.

99. Harrington, J. W., et al. (2006), "Parental beliefs about autism: implications for the treating physician", Autism. 10(5), pp. 452-62.

100. Health and Disabilities Services in Early Head Start: Are Families Getting Needed Health Care Services? , Available at http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/ehs_disabilities.pdf. Accessed at 12 January 2016.

101. Hebbeler, Kathleen, et al. (2007), "Early intervention for infants and toddlers with disabilities and their families: Participants, services, and outcomes", Menlo Park, CA: SRI International.

102. Hix-Small, Hollie, et al. (2007), "Impact of Implementing Developmental Screening at 12 and 24 Months in a Pediatric Practice", Pediatrics. 120(2), pp. 381-389.

Xem tất cả 192 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí