Dịch tễ học rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 18 - 30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam, 2017 - 2019 - 30

Phụ lục 7: Hướng dẫn PVS cha/mẹ có con RLPTK 1. Anh/chị có thể cho biết anh/chị cho bé đi khám chậm phát triển trong hoàn cảnh như thế nào? ( thời điểm, lý do đi khám, ai gợi ý đi khám, địa điểm khám, lý do lựa chọn địa điểm khám, ...

Dịch tễ học rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 18 - 30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam, 2017 - 2019 - 29

Trong gia đình IV. Yếu tố nguy cơ trước sinh ST T Câu hỏi Câu trả lời Nếu CÓ , ghi cụ thể Khi mang thai trẻ này, mẹ cháu có bị các tình trạng sau không? 4.1. Bị cúm ( sốt, đau nhức cơ thể, ớn lạnh ) trong 3 tháng đầu thai kỳ 0. Không 1. ...

Dịch tễ học rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 18 - 30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam, 2017 - 2019 - 26

234. National Institute of Mental Health (2007), Autism Spectrum Disorders - Pervasive Developmental Disorders , National Institute of Mental Health. U.S. Department of Health and Human Services. 235. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2016), NINDS Asperger Syndrome ...

Dịch tễ học rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 18 - 30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam, 2017 - 2019 - 25

145. Harris, P. E., et al. (2012), "Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by the general population: a systematic review and update " , Int J Clin Pract . 66(10), pp. 924-39. 146. He, P., et al. (2018), "Socioeconomic status and childhood autism: A ...

Dịch tễ học rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 18 - 30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam, 2017 - 2019 - 24

55. Botbol, M., et al. (2011), "Modulation of brain beta-endorphin concentration by the specific part of the Y chromosome in mice " , PLoS One . 6(3), p. e16704. 56. Boyd, B. A. (2002), "Examining the Relationship BetWeen Stress and Lack of Social Support in Mothers of Children With ...

Dịch tễ học rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 18 - 30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam, 2017 - 2019 - 23

KHUYẾN NGHỊ Cần tiến hành thêm các nghiên cứu ở độ tuổi trẻ lớn hơn để bổ sung thêm thông tin về tình trạng RLPTK ở các nhóm tuổi trẻ em khác nhau tại Việt Nam. Tỷ lệ hiện mặc RLPTK ở trẻ em 18-30 tháng tại 7 tỉnh/thành nghiên ...

Trang 6, Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15,

Trang chủ Tài liệu miễn phí