Quản lý hoạt động dạy học liên môn ở trường THCS trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - 14

PHỤ LỤC

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên)

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học liên môn ở các trường THCS huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, xin quý thầy cô vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào các ô trống phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn nơi quý thầy (cô) công tác.

***************************


Câu 1: Thầy/cô hãy đánh giá nhận thức của giáo viên về dạy học liên môn trong trường.


STT


Nội dung

Ý kiến

Rất cần

thiết

Cần

thiết

Ít cần

thiết


1

Triển khai thực hiện dạy học liên môn đối với các bộ môn KHTN đối với

học sinh THCS

2

Hoạt động dạy học liên môn nhằm khắc phục hạn chế của chương trình SGK hiện hành, góp phần nâng cao

chất lượng giáo dục.

3

Xây dựng các chuyên đề liên môn đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học

tích cực.

4

Tổ chức các lớp tập huấn, học tập về hoạt động dạy học liên môn trong giai

đoạn hiện nay.
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động dạy học liên môn ở trường THCS trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - 14

Câu 2: Xin thầy (cô) cho biết thực trạng nội dung bài dạy học liên môn cho học sinh

STT

Nội dung hoạt động dạy học liên môn

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

TB

Yếu

1

Công tác quản lý chỉ đạo thực hiện mục tiêu

dạy học liên môn cho học sinh Hiệu trưởng

2

Xây dựng kế hoạch dạy học liên môn.

3

Thiết kế tiến trình dạy học.

4

Tổ chức hoạt động dạy học liên môn.

5

Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về

hoạt động dạy học liên môn.


6

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi liên môn, sinh hoạt chuyên môn trên

trường học trực tuyến....


7

Các điều kiện giáo dục trong và ngoài nhà

trường phục tổ chức hoạt động dạy học liên môn cho học sinh.

8

Môi trường giáo dục


Câu 3: Xin quý Thầy (cô) cho biết thực trạng quản lý việc thực hiện mục tiêu, chương trình dạy học


STT


Nội dung thực hiện

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Chưa

thường xuyên

Không

thực hiện

1

Lập kế hoạch dạy học
2

Thiết kế giáo án trước khi lên lớp
3

Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình dạy học
4

Thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp
5

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh
6

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
STT


Nội dung thực hiện

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Chưa thường

xuyên

Không thực

hiện

7

Tự nghiên cứu những tài liệu mới về dạy học
8

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học

sinh trong các giờ lên lớp
9

Tích hợp hoạt động dạy học liên môn
10

Thực hiện phân hóa trong dạy học
11

Bồi dưỡng học sinh giỏi
12

Phụ đạo học sinh yếu kém
13

Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao

chất lượng dạy học
14

Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học

tập của học sinh.
15

Các nội dung khác

Câu 4: Thầy/cô hãy đánh giá mức độ thực hiện việc soạn giáo án, chuẩn bị thiết bị dạy học của giáo viên trước khi lên lớp bằng cách đánh dấu (+) vào mức độ mà thầy/cô cho là phù hợp

STT

Nội dung

Mức độ thực hiện

Tốt

Trung Bình

Chưa tốt

1

Có quy định cụ thể, thống nhất mẫu

giáo án trong toàn huyện
2

Kiểm tra giáo án từng tuần, tổ

trưởng ký duyệt
3

Kiểm tra đột xuất bài soạn của GV

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV về giáo án và sử dụng các phương tiện

dạy học theo phương pháp mới
5

Tổ chức soạn giáo án mẫu.
6

Trong tổ bộ môn tổ chức kiểm tra

chéo giáo án giữa các GV.
Câu 5: Thầy/cô hãy đánh giá mức độ thực hiện việc thực hiện giờ dạy trên lớp của giáo viên bằng cách đánh dấu (+) vào mức độ mà thầy/cô cho là phù hợp

TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

Tốt

TB

Yếu

1

Thực hiện đủ các khâu lên lớp theo quy định
2

Truyền đạt đủ, chính xác, khoa học nội dung trong

bài dạy
3

Vận dụng, kết hợp tốt các phương pháp giảng dạy
4

Sử dụng thành thạo đồ dùng, thiết bị dạy học
5

Phân phối thời gian hợp lý giữa các khâu
6

Lời nói rõ ràng, viết bảng hợp lý, khoa học
Câu 6: Thầy (cô) cho biết thực trạng công tác kiểm tra đánh giá học sinhTT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Tốt

Trung

bình

Yếu

1

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên
2

Kiểm tra, đánh giá định kỳ
3

Nghiên cứu kỹ nội dung trước khi ra đề kiểm tra
4

Chú trọng công tác chấm, chữa bài cho học sinh
5

Trả bài cho học sinh đúng thời gian quy định
6

Đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, đánh giá
Câu 7: Thầy cô cho biết thực trạng hoạt động học tập trên lớp, nề nếp của học sinh

TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

Tốt

TB

Yếu

1

Chấp hành nội quy, quy định của trường
2

Tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc
3

Tự giác, chủ động lĩnh hội tri thức
4

Nghiêm túc trong thực hành, thí nghiệm
5

Trung thực trong học tập và thi cử
Câu 8. Thầy (cô) đánh giá công tác chuẩn bị làm bài tập ở nhà của học sinh


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

Tốt

TB

Yếu

1

Cha mẹ quan tâm đúng mức
2

Có kế hoạch, góc học tập ở nhà
3

Quỹ thời gian hợp lý
4

Tinh thần tự giác học tập
5

Thái độ học tập nghiêm túc
Câu 9: Thầy/cô hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn khi quản lý hoạt động dạy học liên môn của trường THCS trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ?

* Thuận lợi:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 10: Thầy (cô) hãy đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học liên môn ở trường THCS trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Xin đồng chí vui lòng cho biết vài nét về bản thân: Họ và tên:......................................................................

Trường:...........................................................................


Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các thầy cô!

Xem tất cả 116 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí