Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tất cả 158 trang, được chia thành 19 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 19

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 19

Bảng 2 Các dự án phát triển du lịch tại huyện Củ Chi ĐVT:ha STT Tên dự án Địa điểm Diện tích 1 Thảo Cầm Viên Sài Gòn xã An Nhơn Tây, xã Tân Phú Trung 456,5 2 Khu làng nghề hoa, cây kiểng, cá cảnh xã Phú Mỹ Hưng 495 3 Khu biệt thự ...

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 18

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 18

A. 1 components extracted. Phân tích tương quan Bảng 17 Ma trận tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập Correlations TN VC DV TC CD MT PTBV TN Pearson Correlation 1 .226 .252 .377 .004 .206 .383 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .937 .000 .000 N 316 316 316 316 ...

Kết Quả Phân Tích Thang Đo Lần 1 Cho Nhân Tố Tn

Kết Quả Phân Tích Thang Đo Lần 1 Cho Nhân Tố Tn

25 Lợi ích về xã hội của người dân được nâng cao khi tham gia hoạt động du lịch. 1 2 3 4 5 6. Bảo vệ môi trường 26 Có chính sách, chiến lược phát triển du lịch sinh thái bền vững đúng đắn. 1 2 3 4 5 27 Có quy hoạch bảo vệ, phát ...

Tôi Xin Đưa Ra Một Số Gợi Ý Về Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Du Lịch Sinh Thái

Tôi Xin Đưa Ra Một Số Gợi Ý Về Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Du Lịch Sinh Thái

PHỤ LỤC 1 CÂU HỎI PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN NHÓM CHUYÊN GIA Chào các Anh/ Chị. Tôi là học viên Cao học ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH). Tôi đang tiến hành một cuộc ...

Nâng Cao Công Tác Tuyên Truyền, Quảng Bá, Tiếp Thị Điểm Đến

Nâng Cao Công Tác Tuyên Truyền, Quảng Bá, Tiếp Thị Điểm Đến

Tuyến du lịch tham quan vườn lan Huyền Thoại, trại cá sấu Tồn Phát tham quan nhà vườn , cơ sở sinh vật cảnh 4 Tuyến du lịch Từ Bến Bạch Đằng, đi qua bán Sản phẩm du lịch tham quan, đường sông đảo Thanh Đa, Cầu Bình Lợi, Khu trải ...

Đề Xuất Về Bảo Vệ Môi Trường Dlst Bền Vững

Đề Xuất Về Bảo Vệ Môi Trường Dlst Bền Vững

Trong đó, mô hình hồi quy có hệ số R 2 hiệu chỉnh = 62,3% với mức ý nghĩa nhỏ hơn 0.05, chứng tỏ độ phù hợp của mô hình với bộ dữ liệu là khá cao, giải thích được 62,3% cho bộ dữ liệu khảo sát. Các giả thuyết đều được ...

Ảnh Hưởng Của Độ Tuổi Lên Đánh Giá Phát Triển Dlst Bền Vững

Ảnh Hưởng Của Độ Tuổi Lên Đánh Giá Phát Triển Dlst Bền Vững

- Bảo vệ môi trường có β = 0,442 (Sig. = 0,000 < 0,05), tại mức ý nghĩa nhỏ hơn 5%, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi yếu tố Bảo vệ môi trường chặt chẽ tăng thêm 1 đơn vị độ lệch chuẩn thì phát triển bền vững ...

Ma Trận Tương Quan Giữa Biến Phụ Thuộc Và Các Biến Độc Lập

Ma Trận Tương Quan Giữa Biến Phụ Thuộc Và Các Biến Độc Lập

Bước phân tích hệ số tương quan giúp kiểm tra sự tương quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc trước khi chạy hồi quy. Kết quả chạy tương quan giữa các biến đại diện cho các nhân tố độc lập với biến đại diện cho ...

Biến Phụ Thuộc “Phát Triển Dlst Bền Vững” (Ptbv)

Biến Phụ Thuộc “Phát Triển Dlst Bền Vững” (Ptbv)

Kết quả chạy phân tích lần 1 độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,828 > 0,6 đạt yêu cầu, Tuy nhiên biến VC4 có hệ số tương quan với tổng bằng 0,146 <0,3. Tiến hành loại biến này ra khỏi thang đo và chạy phân tích ...

Thống Kê Cơ Sở Lưu Trú Huyện Củ Chi Giai Đoạn 2013-2017

Thống Kê Cơ Sở Lưu Trú Huyện Củ Chi Giai Đoạn 2013-2017

Chữa các công trình thủy lợi hàng năm để đảm bảo tiêu thoát nước. Hiện nay, có 3/20 xã tự đánh giá đạt tiêu chí thủy lợi. Huyện Củ Chi hiện có một trạm bơm cấp nước thô tại Bến Than - lấy nước từ sông Sài Gòn về cấp cho ...

Thực Trạng Hoạt Động Du Lịch Sinh Thái Tại Củ Chi

Thực Trạng Hoạt Động Du Lịch Sinh Thái Tại Củ Chi

A. Vị trí địa lý: Huyện Củ Chi có tọa độ địa lý từ 10 0 53’00 đến 10 0 10’00 vĩ độ Bắc và từ 106 0 22’00 đến 106 0 40’00 kinh độ Đông, nằm ở phía Tây Bắc TP.Hồ Chí Minh, gồm 20 xã và một thị trấn với diện tích 43.450,2 ha, ...

Quy Trình Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Dlst Bền Vững Tại Huyện Củ Chi

Quy Trình Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Dlst Bền Vững Tại Huyện Củ Chi

Sát bằng 0 trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê, tức là Sig. nhỏ hơn 5% thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể và bác bỏ giả thuyết H 0 và chúng ta có thể tiếp tục phân tích EFA. Chỉ số ...

Thang Đo Dự Kiến Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Pt Dlst Bền Vững

Thang Đo Dự Kiến Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Pt Dlst Bền Vững

Bảng 2.4 Thang đo dự kiến các yếu tố ảnh hưởng đến PT DLST bền vững huyện Củ Chi STT THANG ĐO NGUỒN ĐỀ XUẤT Tài nguyên du lịch sinh thái 1 Sức hấp dẫn, độc đáo và đa dạng của hệ sinh thái động, thực vật. Nguyễn Thị Trang Nhung ...

Mô Hình Nghiên Cứu Ptdlbv Của Manuel Rodríguez Díaz Và Tomás F. Espino Rodríguez

Mô Hình Nghiên Cứu Ptdlbv Của Manuel Rodríguez Díaz Và Tomás F. Espino Rodríguez

Và của du khách. Cuộc khảo sát được tiến hành 2 bước với 7 nhóm chuyên gia bao gồm 55 đại diện cho các nhà quản lý các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành, nhà cung ứng dịch vụ du lịch, chuyên gia du lịch, chính trị gia. Kết quả nghiên ...

Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Theo Hướng Bền Vững

Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Theo Hướng Bền Vững

Được trải nghiệm mới lạ, sâu sắc hơn về môi trường sinh thái tại các điểm đến có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đặc sắc, đem lại những cảm nhận khác với cuộc sống thường ngày nơi họ sinh hoạt, làm việc, cư ...

Lược Khảo Tài Liệu Nghiên Cứu Và Điểm Mới Của Đề Tài

Lược Khảo Tài Liệu Nghiên Cứu Và Điểm Mới Của Đề Tài

Chi, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, các doanh nghiệp chuyên về du lịch trên địa bàn Thành phố và UBND huyện Củ Chi. Từ các nguồn số liệu trên, tác giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê để đánh giá thực trạng phát ...

Tính Cấp Thiết Và Lý Do Chọn Đề Tài

Tính Cấp Thiết Và Lý Do Chọn Đề Tài

STT Tên bảng Trang Bảng 4.33 Ảnh hưởng của thu nhập lên đánh giá phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi 79 Bảng 5.1 Nâng cao công tác bảo vệ môi trường 85 Bảng 5.2 Nâng cao công tác tổ chức quản lý điểm đến 86 Bảng 5.3 ...

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 2

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN . ii TÓM TẮT . iii MỤC LỤC . v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . x DANH MỤC CÁC BẢNG . xi DANH MỤC CÁC HÌNH . xiv Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 1 1.1 Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài .…. 1 1.2. Mục ...

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Công Nghệ Tp. Hcm Nguyễn Đức Chí Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Tại Huyện Củ Chi - Tp.hồ Chí Minh Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành : Quản Trị ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top