Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932 1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu

Xem tất cả 115 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 14 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 14

18. Nhiều tác giả (2002), Nh ì n l ạ i v ă n h ọ c Vi ệ t Nam th ế k ỷ XX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 19. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ điển thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. biên, 2000), T ừ ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 13 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 13

“Mây biếc về đâu bay gấp gấp Con cò trên ruộng cánh phân vân Chim nghe trời rộng dang thêm cánh Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần” (Thơ duyên) Vì bài thơ được viết theo dòng thời gian tự nhiên từ chiều mộng đến chiều thưa tương ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 12 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 12

Của kh ô ng gian ngh ệ thu ậ t Th ơ m ớ i . Trong không gian nghệ thuật của thi sĩ “Gửi hương cho gió”, bằng sự quy chiếu về hình ảnh “vườn trần”, ông luôn muốn “chân hóa rễ để hút mùa dưới đất”. Niềm khát khao của Xuân ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 11 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 11

Mùa xuân gần như là một định mệnh trong cuộc đời Nguyễn Bính. Tính từ ngày ông “ra ngoài còi sống” đến nay đã trên bốn mươi năm. Bốn mươi năm ông vĩnh viễn giã từ mùa xuân của nhân gian, để về một còi khác. Nhưng sự nghiệp ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 10 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 10

Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng Trên đường cát mịn một đôi cô Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa Gậy trúc dắt bà già tóc bạc Lần lần tràng hạt, miệng nam mô” (Xuân về) Nguyễn Bính đã tạo ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 9 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 9

Hoa thiên thu hẹn nở cùng môi”. (Áo xuân) Thế nhưng, đọc kỹ từng vần thơ, ta thấy rằng một điều rất dễ nhận ra ở trong V ũ tr ụ ca là cái vui gượng, cố vui nên không trọn vẹn, vẫn mang vẻ chông chênh, vô vọng. Cho nên đôi khi ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 8 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 8

Kiếm tìm tới còi Đẹp ­ nơi chứa đựng tình yêu, cuộc sống của con người trần thế. 2.1.3. Không gian tiên cảnh đậm tình luyến ái Không gian trong thơ Thế Lữ là không gian khoáng đạt, đầy tình luyến ái. Ông say đắm còi Tiên để rồi ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 7 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 7

Các tác giả Thơ mới 1932­1945 đã thể hiện con người cá nhân của mình qua sáng tác và đã tạo nên một không gian nghệ thuật riêng không giống với các tác giả thời kỳ trước đó. Để hiểu hơn về kh ô ng gian ngh ệ thu ậ t Th ơ m ớ i ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 6 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 6

Không gian Thơ mới là nơi con người cá nhân cô đơn, bơ vơ, lạc lòng đi tìm mình, ý thức về mình và bộc lộ mình, thể hiện mình và tìm lối thoát. Chúng ta vẫn luôn nhắc đến hình ảnh “khách chinh phu”, “du tử”, “ly khách”. cùng ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 5 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 5

Nhìn thiên nhiên”. Mô tip những con người ẩn mình vào thiên nhiên trong thơ ca trung đại không phải là hiếm. Những câu thơ sau đây là một minh chứng rất dễ thấy: hay: “Ngư ông thụy trước vô nhân hoán Quá ngọ tinh lai tuyết mãn ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 4 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 4

( V ộ i v à ng ­ Xuân Diệu) Khi đi sâu vào tìm hiểu Thơ mới thì chúng ta đều nhận thấy rằng, Thơ mới rất giàu tính hình tượng và cảm xúc, điều này có được là nhờ vào việc sử dụng đắc dụng biện pháp tu từ của các nhà thơ. ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 3 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 3

“Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng . Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.” (Bài ca ngất ngưởng) hay cách xưng danh của Bà Chúa thơ nôm: “Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi Này của Xuân Hương ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 2 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 2

Tưởng như bất biến ấy. Đó chính là cuộc xâm lăng của thực dân Pháp nửa sau thế kỷ XIX. Cùng với gót giày của quân xâm lược, lối sống văn hóa và kỹ thuật phương Tây đã tràn vào Việt Nam, tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh ...

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 1 thumb

Không gian nghệ thuật Thơ mới 1932-1945 qua sáng tác của một số tác giả tiểu biểu - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Vinh ­­­­­­­­­­­­­ Nguyễn Thị Thúy Quyên Chuyên Ngành: Lý Luận Văn Học Mã Số: 60.22.32 Người Hướng Dẫn Khoa Học: Pgs.ts. Trần Khánh Thành Mục Lục Trang Mở Đầu 3 1. Lý Do Chọn Đề Tài 3 ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số