Mô Hình Quy Trình Quản Trị Chiến Lược

Nguồn lực của họ bị hạn chế, họ không đủ các nguồn lực để có thể áp dụng thành công một trong hai chiến lược trên, trên phạm vi thị trường lớn. II. Quy trình quản trị chiến lược Quy trình quản trị chiến lược diễn ra lặp ...

Phân Tích Vị Trí Chiến Lược Và Đánh Giá Hành Động

Chiều hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp. Bảng phân tích, đánh giá các yếu tố bên ngoài giúp cho doanh nghiệp thực hiện điều này. Bảng 1.4: Bảng phân tích, đánh giá các yếu tố bên ngoài Các yếu bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp ...

Ma Trận Chiến Lược Và Đánh Giá Hành Động

Hình 1.8: Ma trận chiến lược và đánh giá hành động Nguồn: [ 4, 62 ] Trên 4 trục đó ta quy định như sau: Trục tài chính: thể hiện sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, ứng với hoàn cảnh sức mạnh tài chính tốt nhất sẽ lấy giá trị +6; ...

Những Lĩnh Vực Hoạt Động Chủ Yếu Của Công Ty

Bước 5: Điều chỉnh: Có hai hướng để điều chỉnh: Hướng thứ nhất: Điều chỉnh các nguồn lực, sửa chữa những yếu kém trong điều hành, thay đổi tổ chức và cung cách làm việc, đưa ra các chính sách mới để thúc đẩy quá trình ...

Tỷ Trọng Hàng Tồn Kho Qua Các Năm (% Theo Doanh Thu)

2.5.2 Hoạt động R&D Công ty đã tiến hành đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ nhằm tìm kiếm những công nghệ sản xuất, chế biến tối ưu để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng và hàm lượng công nghệ cao. Bên ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí