Thực Trạng Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu:

Thương mại và Xây dựng Minh Vũ Địa chỉ: Số 4/46 phố chợ Đông-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:31/12 Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Trích yếu Số hiệu tài ...

Kế Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Và Chi Phí Tài Chính

1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh ...