Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco

Xem tất cả 89 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 11 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 11

 Cần xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa Từ sau quá trình cổ phần hóa, việc khá nhiều cán bộ, kỹ sư do không thích ứng được với sự thay đổi hoặc còn mơ hồ về tình hình công ty sau cổ phần hóa nên đã xin nghỉ việc hoặc ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 10 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 10

- Tuyển dụng bổ sung đối với các loại thợ chuyên ngành kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty. - Xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích người lao động, đặc biệt là những lao động có tay ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 9 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 9

Một phần cũng do Công ty mới chuyển từ hình thức công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần nhưng Nhà nước vẫn nắm 51% cổ phần trong Công ty, nên tầm ảnh hưởng và khả năng của ban lãnh đạo trong việc xây dựng và phát huy kế ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 8 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 8

Bảng 2.1. Mối liên hệ giữa các mục tiêu trong Chiến lược kinh doanh với các chính sách và hoạt động nguồn nhân lực áp dụng Các mục tiêu trong Chiến lược kinh doanh Chính sách và các hoạt động nguồn nhân lực áp dụng Đạo đức kinh ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 7 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 7

- Cung cấp các lớp học nghề, lớp học nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công nhân viên. Bước 2: Phạm vị áp dụng Áp dụng đối với đối tượng nhân viên nào - Phạm vi 1: lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý - ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 6 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 6

 Lực lượng lao động của Công Ty Cổ Phần Công Trình Đường Thủy - VINAWACO 1 (Không tính đến lao động phổ thông, lao động thời vụ) ĐVT: Người TT Chỉ tiêu Số LĐ i. Tổng số Lao động nam Lao động nữ 268 245 23 ii. Phân loại theo trình ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 5 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 5

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC TÍCH HỢP GIỮA HOẠT ĐỘNG NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY – VINAWACO‌‌ 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 4 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 4

- Tuyển dụng : thu hút và giữ người tài. Chiến lược này cũng bao hàm những mục tiêu và phương châm cụ thể của doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân người tài. - Đào tạo và phát triển : xây dựng một môi trường nhân viên ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 3 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 3

Nạn lao động. Đó cũng chính là đầu tư cho sản xuất và sinh lời của doanh nghiệp.‌ - Quan hệ lao động (tương quan lao động): là những hoạt động nhằm thiết lập mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và người lao động đặc biệt ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 2 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 2

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC‌‌ 1.1. MỘT VÀI QUAN ĐIỂM VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1. Định nghĩa về quản trị nguồn nhân lực Trong xu thế toàn cầu hóa và sự phát ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 1 thumb

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 1

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Quản Trị Kinh Doanh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Đề Tài: Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Pháp Cho Vấn Đề Tích Hợp Hoạt Động Nguồn Nhân Lực Với Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Công Trình ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số