Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 31

Đối tượng khách hàng Dịch vụ Nội dung Ngày áp dụng Séc du lịch American Express Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân (PFC) 2008 Trung tâm dịch vụ khách hàng 247 ACB Internet Banking – Giao dịch với ngân hàng 24/24 tại bất cứ nơi đâu! Sản phẩm ...

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 30

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Đối tượng khách hàng Dịch vụ Nội dung Ngày áp dụng Cá nhân Tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi, tiết kiệm bậc thang 2005 Tiết kiệm gửi góp 2009 Tiết kiệm ...

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 29

Đối tượng khách hàng Dịch vụ Nội dung Ngày áp dụng Cho vay hợp vốn Cho vay theo hạn mức thấu chi Các loại hình cho vay theo các phương thức khác Khách hàng quyết định lãi suất Tiết kiệm Tiết kiệm thông thường Tiền gửi tiết kiệm có ...

Xu Hướng Lựa Chọn Ngân Hàng Của Doanh Nghiệp:

- Tư vấn đầu tư và thị trường vốn: Tên d ị ch v ụ Mức độ sử dụng Không biết Có biết nhưng chưa sử dụng Đã từng sử dụng Hiện nay đang sử dụng Dự định sử dụng trong tương lai Tổng cộng 1.Phát hành cổ phiếu lần đầu ra ...

Bảng Điều Tra Đối Với Khách Hàng Cá Nhân:

4. Đánh giá mức độ quan trọng các tiêu chí khi lựa chọn ngân hàng mà Quý Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ? (5 là quan trọng nhất; 1 là ít quan trọng nhất) Mức độ quan trọng Uy tín và danh tiếng của Ngân hàng 5 4 3 2 1 Địa điểm củaNgân ...

Là Quan Trọng Nhất, 1 Là Ít Quan Trọng Nhất

Tiêu chí đánh giá Mức độ quan trọng Ngân hàng có thương hiệu và uy tín cao 5 4 3 2 1 Vị trí giao dịch của ngân hàng tiện lợi (thuận lợi, an toàn, toà nhà lớn…) 5 4 3 2 1 Thực hiện các giao dịch tin cậy, nhanh chóng 5 4 3 2 1 Thông tin dịch ...

Tạo Ra Sự Tương Hỗ Giữa Các Dịch Vụ

 Đặc điểm: Đây là khách hàng có thu nhập cao và là nhóm khách hàng sẽ mang lại doanh thu và thu nhập lớn trong hoạt động bán lẻ của NH. Nhóm khách hàng này có nhu cầu về các dịch vụ đa dạng và có chất lượng cao.  Chính sách ...

Phát Triển Các Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ

Hợp với điều kiện thực tế, làm cho khách hàng cảm thấy thực sự tiện lợi và an toàn khi sử dụng các phương tiện đó. Nhằm phát triển hơn nữa các dịch vụ thanh toán, NHTMVN nhanh chóng triển khai cung ứng các dịch vụ thanh toán điện ...

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 19

Nay. Khi xây dựng và khai thác hiệu quả hệ thống quản lý quan hệ khách hàng còn giúp NH giảm chi phí trong việc tìm kiếm và giữ khách hàng.  Xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS) (Mô hình 3.4.) Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là một ...

Tăng Cường Hợp Tác Với Các Định Chế Tài Chính

Vụ tài chính cho khách hàng. Hiện nay các NH này đều đã có công ty chứng khoán, công ty cho thuê tài chính, công ty quản lý quỹ,… NHTMVN đang thực hiện tái cấu trúc để tiến dần tới quản trị NH theo thông lệ quốc tế. Một số NHTMVN như ...

Hệ Số An Toàn Vốn Tối Thiểu Của Nhtmvn Từ 2005-2010

 Sự phối kết hợp giữa các ngành trong phát triển dịch vụ NH Ngày 24/12/2004 Chính phủ đã có chỉ thị số 49/2004/CT-TTg về phát triển dịch vụ. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, sự phối hợp giữa các bộ ngành trong việc xây ...

Các Loại Hình Dịch Vụ Của Ngân Hàng Thương Mại

1.1.4. Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại Trong những năm gần đây, dịch vụ do NH cung ứng cho khách hàng đã có những thay đổi nhanh chóng. “Sự đa dạng trong các dịch vụ và chức năng của ngân hàng dẫn đến chúng được ...

Hoạt Động Cung Ứng Dịch Vụ Của Ngân Hàng Thương Mại

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ VÀ ĐA DẠNG HOÁ DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại NHTM được đánh giá là tổ chức kinh ...

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế. Với sự phát triển của nền kinh tế, NH ngày càng cung ứng đa dạng các dịch vụ như: tiền gửi, ...

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Độc Lập Của Riêng Tôi. Các Số Liệu Trong Luận Án Là Trung Thực Và Có Nguồn Gốc Rõ Ràng . Tác Giả Luận Án Ngô Thị Liên Hương Mục Lục Lời Cam Đoan Danh Mục Các Chữ Viết Tắt ...