Xu Hướng Lựa Chọn Ngân Hàng Của Doanh Nghiệp:


- Tư vấn đầu tư và thị trường vốn:



Tên dch v

Mức độ sử dụng

Không biết

Có biết nhưng chưa sử dụng

Đã từng sử dụng

Hiện nay đang sử dụng

Dự định sử dụng trong tương

lai


Tổng cộng

1.Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

8%

82%

1%

2%

7%

100%

2.Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

10%

83%

3%

0%

4%

100%

3.Phát hành trái phiếu

9%

89%

0%

0%

2%

100%

4.Tư vấn sáp nhập, mua lại

11%

87%

0%

0%

2%

100%

5.Đầu tư vốn

13%

83%

0%

0%

4%

100%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 255 trang tài liệu này.

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 28

- Quản lý ngân quỹ:



Tên dch v

Mức độ sử dụng


Tổng cộng

Không biết

Có biết nhưng chưa sử dụng

Đã từng sử dụng

Hiện nay đang sử dụng

Dự định sử dụng trong

tương lai

1.Thu nợ

4%

30%

1%

57%

8%

100%

2.Quản lý tài khoản

5%

24%

3%

62%

6%

100%

3. Quản lý thanh khoản

61%

26%

0%

6%

7%

100%

4. Quản lý ngân quỹ khác

51%

25%

0%

17%

7%

100%

- Ngân hàng điện tử:



Tên dch v

Mức độ sử dụng


Tổng cộng

Không biết

Có biết nhưng chưa sử dụng

Đã từng sử dụng

Hiện nay đang sử dụng

Dự định sử dụng trong tương

lai

1.Home banking

3%

70%

6%

17%

4%

100%

2.Mobibanking

5%

55%

9%

19%

12%

100%

3.Internetbanking

2%

71%

4%

18%

5%

100%


Nhìn vào kết quả trên có thể khẳng định thêm, các doanh nghiệp tại Việt nam mới đang chỉ sử dụng chủ yếu các dịch vụ truyền thống. Các dịch vụ Ngân hàng mới và hiện đại tỷ lệ sử dụng và thậm chí không biết dịch vụ còn diễn ra khá phổ biến.

3.3. Các kênh phân phối sử dụng:

Trong phiếu điều tra, tác giả đã đưa ra các kênh phân phối dịch vụ của Ngân hàng hiện đang có và kênh phân phối hiện đang sử dụng của khách hàng. Kết quả như sau:


Tên dch vụ

Kênh phân phối thực sử dụng hiện nay

Đến NH

Call center

NH

đến DN

Internet

Qua Đt/Fax

Không

sử dụng

Tổng cộng

Dịch vụ TD/bảo lãnh

57%

0%

6%

0%

2%

35%

100%

Dịch vụ TT trong nước

85%

0%

7%

6%

2%

0%

100%

Dịch vụ TTQT

45%

0%

0%

0%

1%

54%

100%

Dịch vụ kinh doanh ngoại

hối

57%

0%

3%

0%

0%

40%


100%

Các thay đổi về DN (lãnh đạo, địa chỉ…)

100%

0%

0%

0%

0%

0%


100%

Các liệt kê về tiền gửi/vay

48%

8%

3%

36%

5%

0%

100%

Thu thập các thông tin về

dịch vụ

32%

26%

27%

15%

0%

0%


100%

Và kết quả khá là chênh lệch giữa kênh phân phối hiện tại khách hàng sử dụng và kênh phân phối khách hàng mong muốn được ngân hàng đáp ứng:


Tên dch vụ

Kênh phân phối nếu được lựa chọn

Đến NH

Call center

NH

đến DN

Internet

Qua Đt/Fax

Tổng cộng

Dịch vụ tín dụng/bảo lãnh

30%

0%

20%

50%

0%

100%

Dịch vụ thanh toán trong nước

38%

0%

9%

40%

13%

100%

Dịch vụ thanh toán quốc tế

69%

0%

13%

8%

10%

100%

Dịch vụ kinh doanh ngoại hối

73%

0%

13%

10%

4%

100%

Các thay đổi về DN (lãnh đạo, địa chỉ…)

24%

0%

15%

51%

10%

100%

Các liệt kê về tiền gửi/vay

11%

1%

6%

73%

9%

100%

Thu thập các thông tin về dịch

vụ

17%

21%

24%

36%

2%

100%


3.4. Xu hướng lựa chọn ngân hàng của doanh nghiệp:

Trong bảng câu hỏi, tác giả có đưa ra câu hỏi “Quý công ty có dự định mở rộng Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoài ngân hàng hiện nay đang cung cấp dịch vụ cho Quý công ty hay không” thì có 67/100 phiếu điều tra trả lời là có. Có 38 phiếu điều tra sẽ lựa chọn NHTMVN và 28 phiếu điều tra lựa chọn Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và liên doanh.

Tác giả cũng đưa ra lý do khi lựa chọn thêm ngân hàng cung ứng dịch vụ của khách hàng để qua đó thấy được những ưu thế của NHTMVN và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài/Ngân hàng liên doanh. Kết quả như sau:

Lý do

NHTMVN

NHLD và

CN NHNN

1.

Uy tín và độ tin cậy

9%

8%

2.

Chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh hơn

11%

3%

3.

Đáp ứng nhu cầu về dịch vụ mới và phức tạp

2%

16%

4.

Mạng lưới chi nhánh rộng khắp

13%

1%

5.

Lý do khác (xin ghi rõ)

3%

1%


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Đối tượng khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp dụng





Cá nhân





Dịch vụ tài

khoản





Tài khoản tiền gửi thanh toán



Tiết kiệm và

đầu tư





Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.




Tiết kiệm có kỳ hạn.




Tiết kiệm gửi góp.

2009



Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo thời gian gửi.




Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo luỹ tiến của số dư tiền

gửi.




Tiết kiệm có thưởng.




Tiết kiệm bằng vàng




Tiết kiệm bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng.





Phát hành các giấy tờ có giá như kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn, trái phiếu …







Cho vay cá nhân

và hộ gia đình





Cho vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh




Cho vay lưu vụ




Cho vay thực hiện nhu cầu phục vụ đời sống




Cho vay mua sắm nhà ở, phương tiện vận chuyển …




Cho vay cầm cố giấy tờ có giá




Cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước

ngoài




Cho vay trả góp



Chuyển tiền kiều hối qua

Agribank





Chuyển tiền Kiều hối qua Tài khoản và qua Chứng Minh

thư




chuyển tiền kiều hối qua kênh Western Union



Dịch vụ thẻ





Thẻ ghi nợ nội địa Success

2005



Thẻ tín dụng quốc tế Agribank MasterCard

2009



Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa

2008


Đối tượng khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp dụng



Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank MasterCard

2009



Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa

2008


Mua bán ngoại

tệ





Bán ngoại tệ thu VNĐ




Mua ngoại tệ bằng VNĐ


Doanh nghiệp





Bảo lãnh





Bảo lãnh vay vốn:




• Bảo lãnh vay vốn trong nước;




• Bảo lãnh vay vốn nước ngoài.




• Bảo lãnh thanh toán;




• Bảo lãnh dự thầu;




• Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;




• Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm;




• Bảo lãnh hoàn thanh toán;




• Bảo lãnh bảo hành;




• Bảo lãnh bảo dưỡng;




• Các loại bảo lãnh khác.



Thanh toán

quốc tế




Thanh toán

hàng xuất khẩu





Dịch vụ Chuyển tiền




Thư tín dụng (L/C) Xuất khẩu




Dịch vụ Nhờ thu:



Thanh toán

hàng nhập khẩu





Chuyển tiền




Thanh toán Nhờ thu




Thư tín dụng



Dịch vụ tài

khoản





Tài khoản tiền gửi thanh toán




Dịch vụ trả và nhận lương tự động



Cho vay doanh

nghiệp





- Cho vay từng lần;




- Cho vay theo hạn mức tín dụng;




- Cho vay theo dự án đầu tư;



Đối tượng khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp dụng



- Cho vay hợp vốn;




- Cho vay trả góp;




- Các phương thức cho vay khác



Dịch vụ Séc





Séc chỉ trả vào tài khoản




Séc gạch chéo



Dịch vụ chuyển

tiền





Chuyển tiền đi




Chuyển tiền đến



Thanh toán biên

giới





Thanh toán với Trung Quốc




Thanh toán với Campuchia



Kinh doanh

ngoại tệ





Giao dịch hối đoái giao ngay




Giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward

2004



Giao dịch hối đoái hoán đổi

2004


Bao Thanh

Toán





Dịch vụ Bao thanh toán trong nước

2006


Ngân hàng điện

tử





Dịch Vụ VnTopUp

2008



SMS Banking

2008



ATransfer

2008



VnMart

2009



APayBill

2009







NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM


Đối tượng khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp dụng


Dịch vụ thẻ

Thẻ E-Partner




E-Partner G-Card

2006



E-Partner C-Card

2006



E-Partner S-Card

2006



E-Partner Pink Card

2006



E-Partner 12 Con giáp

2009



Visa Card

2008



Master Card

2008






Dịch vụ chuyển tiền

kiều hối


Chuyển tiền qua hệ thống Ngân hàng trên toàn cầu




Chuyển tiền từ Mỹ về Việt Nam qua Wells Fargo Bank




Chuyển tiền từ Đài loan về Việt Nam




Chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam




Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union







Dịch vụ tài

khoản


Tài khoản tiền gửi thanh toán.




Tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.




Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, và các sản phẩm tiền gửi.




Tài khoản tiền gửi khác: Tài khoản séc bảo chi, tài khoản

chuyển tiền



Dịch vụ tiền tệ

kho quỹ


Cho thuê ngăn tủ sắt




Gửi giữ tài sản



Kinh doanh

tiền tệ


Mua/Bán giao ngay (SPOT) ngoại tệ




+ Mua/Bán kỳ hạn (FORWARD) ngoại tệ




Hoán đổi (SWAP) ngoại tệ




Quyền chọn (Option) ngoại tệ



Bảo lãnh

Bảo lãnh vay vốn




Bảo lãnh tiền ứng trước




Bảo lãnh thanh toán




Bảo lãnh dự thầu




Bảo lãnh thực hiện hợp đồng




Bảo lãnh bảo hành



Đối tượng khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp dụng



Bảo lãnh thuế quan




Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm




Bảo lãnh hoàn thanh toán




Tái bảo lãnh




Các loại bảo lãnh khác.



Thanh toán

XNK


Dịch vụ thư tín dụng (L/C) xuất khẩu




Dịch vụ nhờ thu xuất khẩu




Dịch vụ thư tín dụng (L/C) nhập khẩu




Dịch vụ nhờ thu nhập khẩu



Bảo hiểm

Bảo hiểm tài sản




Bảo hiểm kỹ thuật




Bảo hiểm hỗn hợp




Bảo hiểm hàng hải







Cho thuê tài

chính

Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và

các bất động sản khác.




Mua lại máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của

Doanh nghiệp và cho chính Doanh nghiệp đó thuê lại.




Thực hiện dịch vụ uỷ thác, quản lý tài sản và bảo lãnh

liên quan đến hoạt động cho thuê Tài chính.




Tư vấn cho khách hàng về những dịch vụ liên quan đến

nghiệp vụ cho thuê Tài chính.







Cho vay

Cho vay chi phí du học


Cá nhân


Cho vay chứng minh tài chính




Cho vay phát triển kinh doanh




Cho vay mua ô tô




Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở




Cho vay mua nhà dự án




Cho vay cán bộ công nhân viên




Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán






Doanh

nghiệp



Cho vay từng lần




Cho vay theo hạn mức tín dụng




Cho vay theo dự án đầu tư




Cho vay trả góp




Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ

tín dụng




Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng


Xem tất cả 255 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *