Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

Xem tất cả 102 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 12 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 12

Việc phát triển dịch vụ ngân hàng đạt hiệu quả còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Navibank trong tương lai. KẾT LUẬN Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi ngân hàng phải nỗ lực toàn diện trong ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 11 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 11

Phòng chính sách và phát triển dịch vụ ngân hàng nên tổ chức khảo sát ý kiến khách hàng định kỳ hàng năm nhằm hoàn thiện và gia tăng tiện ích dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đảm bảo giá cả dịch vụ là phù ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 10 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 10

Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, điều chỉnh lãi suất cho vay cạnh tranh, định giá tài sản đảm bảo phù hợp với giá thị trường, tinh gọn thủ tục cho vay. Cấp tín dụng gắn liền với sử dụng các dịch vụ, tiện ích của ngân ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 9 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 9

Kết quả phân tích ANOVA với mức ý nghĩa 0.993 > 0.05, như vậy giả thuyết H0 “Trung bình bằng nhau” được chấp nhận. Dữ liệu quan sát chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt về sự hài lòng giữa Nữ và Nam (Phụ lục 5.1 ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 8 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 8

Mẫu khảo sát nhiều nhất là khách hàng lâu năm ( trên 3 năm sử dụng dịch vụ Navibank chiếm 36,7%). Và khách hàng tương đối hài lòng về dịch vụ ngân hàng của Navibank nên 63,9% đối tượng được khảo sát sẵn lòng giới thiệu dịch ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 7 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 7

Navibank là một trong 09 ngân hàng bị buột phải tái cơ cấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 2.5 Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại nêu trên 2.5.1 Nguyên nhân khách quan Các cơ quan quản lý Nhà nước tuy đã quan tâm rà soát sửa đổi ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 6 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 6

2.3.2 Các dịch vụ ngân hàng về tín dụng: Đối với khách hàng doanh nghiệp: Navibank cung cấp dịch vụ cho vay rất đa dạng với các loại sau: – Cho vay bổ sung vốn lưu động – Tài trợ nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu – Tài trợ ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 5 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 5

Tổng tài sản bình quân trong năm 2012 của Navibank đạt 22.337 tỷ Đồng (tăng 66 tỷ Đồng so với năm 2011), tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân đạt 0,02%. Bảng 2.2: Tỷ suất lợi nhuận STT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 4 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 4

Ngoài ra còn có các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng như: hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng, các định hướng chiến lược và chính sách của ngân hàng, mạng lưới hoạt động của ngân hàng… ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 3 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 3

– Bảo lãnh ngân hàng: là hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc TCTD sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 2 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 2

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHTM VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan về NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM Hiện nay có một số khái niệm về Ngân hàng thương mại như sau: Theo luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa X thông qua vào ngày ...

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 1 thumb

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hồ Chí Minh Trương Thị Hòa Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Việt Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Số: 60340201 Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số