Là Quan Trọng Nhất, 1 Là Ít Quan Trọng Nhất


Tiêu chí đánh giá

Mức độ quan trọng

Ngân hàng có thương hiệu và uy tín cao

5

4

3

2

1

Vị trí giao dịch của ngân hàng tiện lợi (thuận lợi, an

toàn, toà nhà lớn…)

5

4

3

2

1

Thực hiện các giao dịch tin cậy, nhanh chóng

5

4

3

2

1

Thông tin dịch vụ dễ hiểu

5

4

3

2

1

Giá cả dịch vụ cạnh tranh, Chi phí giao dịch thấp

5

4

3

2

1

Danh mục dịch vụ đa dạng và phù hợp với nhu cầu

5

4

3

2

1

Trình độ và phong cách của nhân viên

5

4

3

2

1

Có kênh giao dịch hiện đại (Internet, điện thoại…….)

5

4

3

2

1

Mạng lưới chi nhánh rộng

5

4

3

2

1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 255 trang tài liệu này.

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 25

10. Theo Quý Ngân hàng, khách hàng là cá nhân khi giao dịch tại Ngân hàng thường đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố sau như thế nào? (5 là quan trọng nhất; 1 là ít quan trọng nhất)


11. Nếu có thể cung cấp toàn bộ kênh phân phối sau, kênh nào Quý Ngân hàng cho rằng khách hàng là tổ chức sẽ lựa chọn để thực hiện các giao dịch với Ngân hàng nhiều nhất).Loại hình dịch vụ

Kênh phân phối

Đến NH

Call center

NH

đến DN

Internet

Qua Fax/ĐT

Dịch vụ tín dụng/bảo lãnh


Dịch vụ thanh toán trong nước


Dịch vụ thanh toán quốc tế


Dịch vụ kinh doanh ngoại hối


Các thay đổi về DN (lãnh đạo, địa

chỉ…)


Các liệt kê về tiền gửi/vay


Thu thập các thông tin về dịch vụ


12. Nếu có thể cung cấp toàn bộ kênh phân phối sau, kênh nào Quý Ngân hàng cho rằng khách hàng là cá nhân sẽ lựa chọn để thực hiện các giao dịch với Ngân hàng nhiều nhất.Tên dịch vụ

Kênh phân phối

Đến NH

Call center

NH

đến KH

Internet/

ATM/P OS

Qua Fax/ĐT

Dịch vụ tín dụng/bảo lãnh


Dịch vụ thanh toán trong nước


Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạnDịch vụ NH điện tử


Các thay đổi về cá nhân (CMND,

địa chỉ…)


Các liệt kê về tiền gửi/vay


Thu thập các thông tin về dịch vụ


13. Số lượng dịch vụ mới mà Quý Ngân hàng cung ứng cho khách hàng qua hàng năm?

Năm 2005...................................................................................................................


Năm 2006...................................................................................................................


Năm 2007...................................................................................................................


Năm 2008...................................................................................................................


Năm 2009...................................................................................................................


14.Quý Ngân hàng có thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ mới và đánh giá hiệu quả của dịch vụ mới trong thời gian qua hay không?

Thường xuyên Không thường xuyên Không đánh giá

15. Theo bạn, hiện nay khách hàng có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ nào mà chưa được Quý ngân hàng đáp ứng? Lý do?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


Rất cảm ơn sự hợp tác và đóng góp của Quý vị


PHỤ LỤC IIPHIẾU KHẢO SÁT VỀ DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG

DÀNH CHO CÁ NHÂN


Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài liên quan đến đa dạng hoá dịch vụ của Ngân hàng. Mục đích của phiếu khảo sát chỉ để thu thập số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Kết quả khảo sát sẽ giúp cho chúng tôi có những đánh giá khách quan nhất về nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ của Ngân hàng, qua đó đưa ra những kiến nghị phù hợp nhất nhằm đa dạng hoá dịch vụ tại các Ngân hàng thương mại VN. Phiếu khảo sát được ẩn danh. Câu trả lời của quý vị là hết sức quan trọng để chúng tôi có thể thu thập được dữ liệu tin cậy và xác đáng cho nghiên cứu này. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng những thông tin điều tra vào mục đích nghiên cứu. Kính chúc Quý Vị thịnh vượng và phát triển.


Phần 1: Sơ lược về sử dụng dịch vụ do Ngân hàng cung cấp của Quý vị

1. Đánh giá mức độ quan trọng các tiêu chí khi lựa chọn ngân hàng mà Quý vị sử dụng dịch vụ? (5 là quan trọng nhất, 1 là ít quan trọng nhất)


Tiêu chí đánh giá

Mức độ quan trọng

Ngân hàng có thương hiệu và uy tín cao

5

4

3

2

1

Vị trí giao dịch của ngân hàng tiện lợi (thuận lợi, an

toàn, toà nhà lớn…)

5

4

3

2

1

Thực hiện các giao dịch tin cậy, nhanh chóng

5

4

3

2

1

Thông tin dịch vụ dễ hiểu

5

4

3

2

1

Giá cả dịch vụ cạnh tranh, Chi phí giao dịch thấp

5

4

3

2

1

Danh mục dịch vụ đa dạng và phù hợp với nhu cầu

5

4

3

2

1

Trình độ và phong cách của nhân viên

5

4

3

2

1

Có kênh giao dịch hiện đại (Internet, điện thoại…….)

5

4

3

2

1

Mạng lưới chi nhánh rộng

5

4

3

2

1


2. Quý vị đang sử dụng dịch vụ của Ngân hàng nào?


NH Đầu tư và Phát triển VN NH TMCP Công thương VN

NH Ngoại Thương Việt nam NH NN và PTNT Việt nam

NHTMCP Á Châu NH Techcombank

NH Samcombank Eximbank

Ngân hàng khác: (ghi tên Ngân hàng .......................................................................


3. Trong các ngân hàng trên, Quý vị sử dụng dịch vụ của Ngân hàng nào nhiều nhất?


Ngân hàng quốc doanh ( Ngân hàng nông nghiệp, Công thương, Ngoại thương, Đầu tư và phát triển Việt nam). Tên ngân hàng: ........................................................................

Ngân hàng thương mại cổ phần. Tên ngân hàng: ...............................................................

Ngân hàng Liên doanh. Tên ngân hàng: .............................................................................

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Tên ngân hàng: ...........................................................


Phần 2:Sử dụng dịch vụ của Ngân hàng

4. Quý vị đã sử dụng những dịch vụ ngân hàng nào dưới đây? Xin vui lòng đánh số 1 cho dịch vụ sử dụng nhiều nhất)Tên dch v

Mức độ sử dụng


Thường xuyên

Không thường xuyên


Ít khi


Không sử dụng

Dịch vụ tín dụng

Dịch vụ thanh toán trong nước

Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn

Dịch vụ Ngân hàng điện tử

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Dịch vụ mua bán ngoại tệ

Dịch vụ quản lý tiền mặt

Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng


5. Đánh giá mức độ hài lòng của Quý vị đối với các dịch vụ Ngân hàng hiện Quý vị đang sử dụng?Rất không Rất hài

hài lòng lòng

Dịch vụ tín dụng

5

4

3

2

1

Dịch vụ thanh toán trong nước

5

4

3

2

1

Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn

5

4

3

2

1

Dịch vụ Ngân hàng điện tử

5

4

3

2

1

Dịch vụ tư vấn đầu tư

5

4

3

2

1

Dịch vụ mua bán ngoại tệ

5

4

3

2

1

Dịch vụ quản lý tiền mặt

5

4

3

2

1

Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng

5

4

3

2

1Dịch vụ

Đã được NH giới

thiệu

Chưa được NH

giới thiệu

Dịch vụ tín dụngDịch vụ thanh toán trong nướcDịch vụ tiền gửi có kỳ hạnDịch vụ Ngân hàng điện tửDịch vụ tư vấn đầu tưDịch vụ mua bán ngoại tệDịch vụ quản lý tiền mặtDịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng6. Trong các dịch vụ trên của Ngân hàng, Dịch vụ nào Quý vị chưa được Ngân hàng giới thiệu và giải thích?


7. Quý vị thường tìm hiểu dịch vụ của Ngân hàng qua hình thức nào?


Trên trang Web của Ngân hàng Thông qua các thông tin đại chúng Tờ rơi Giới thiệu trực tiếp tới khách hàng.

8. Quý vị có nhu cầu về dịch vụ nào mà chưa được Ngân hàng đáp ứng?


…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….


09. Quý vị thường sử dụng dịch vụ của Ngân hàng qua kênh phân phối nào?Tên dịch vụ

Kênh phân phối

Đến

Call

NH đến

Inter-

Qua

NH

center

KH

Net;

Fax/
ATM/

điện
POS

thoại

Dịch vụ tín dụng/bảo lãnh


Dịch vụ thanh toán trong nước


Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn


Dịch vụ NH điện tử


Các thay đổi về cá nhân (CMND,

địa chỉ…)


Các liệt kê về tiền gửi/vay


Thu thập các thông tin về dịch vụ


(nếu ngân hàng không có kênh phân phối nào thì bạn đánh số O vào ô tương ứng).


10. Nếu ngân hàng có thể cung cấp toàn bộ kênh phân phối sau, kênh nào Quý vị sẽ lựa chọn để thực hiện các giao dịch với Ngân hàng.Tên dịch vụ

Kênh phân phối

Đến

Call

NH đến

Inter-

Qua

NH

center

KH

Net;

Fax/
ATM/

điện
POS

thoại

Dịch vụ tín dụng/bảo lãnh


Dịch vụ thanh toán trong nước


Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn


Dịch vụ NH điện tử


Các thay đổi về cá nhân (CMND,

địa chỉ…)


Các liệt kê về tiền gửi/vay


Thu thập các thông tin về dịch vụ11. Trong vòng 24 tháng tới, Quý vị có dự định mở rộng Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoài ngân hàng hiện nay đang cung cấp dịch vụ cho Quý vị hay không?

Có. Không.


Nếu câu trả lời là có, xin vui lòng trả lời tiếp câu 12 và 13.


12. Ngoài Ngân hàng đang cung cấp dịch vụ hiện nay, Quý vị còn dự định sử dụng dịch vụ của loại hình ngân hàng nào?

Ngân hàng thương mại Việt nam (NHTMVN)


Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam (NHLD và CN NHNN)


13. Lý do Quý vị muốn mở rộng thêm Ngân hàng cung cấp dịch vụ?


Lý do

NHTMVN

NHLD và CN NHNN

Uy tín và độ tin cậyChất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh hơn
Đáp ứng nhu cầu về dịch vụ mới và phức tạpMạng lưới chi nhánh rộng khắpLý do khác (xin ghi rõ)
Phần 3: Thông tin cá nhân của Quý vị

14. Quý vị vui lòng cho biết lứa tuổi của mình?


Dưới 20 tuổi Từ 20 đến 35 tuổi

Từ 35 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi

15. Quý vị vui lòng cho biết nghề nghiệp của mình?

Học sinh, sinh viên Kinh doanh tự do

Nhân viên văn phòng Nhà quản lý

Lao động phổ thông Nghề nghiệp khác

16. Quý vị vui lòng cho biết thu nhập của mình?


Dưới 2 triệu Từ 2 đến 4 triệu

Từ 4 đến 6 triệu Từ 6 đến 8 triệu

Từ 8 đến 10 triệu Trên 10 Triệu


Rất cảm ơn sự hợp tác và đóng góp của Quý vị.


PHỤ LỤC II:PHIẾU KHẢO SÁT VỀ DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP


Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài liên quan đến đa dạng hoá dịch vụ của Ngân hàng. Mục đích của phiếu khảo sát chỉ để thu thập số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Kết quả khảo sát sẽ giúp cho chúng tôi có những đánh giá khách quan nhất về nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ của Ngân hàng, qua đó đưa ra những kiến nghị phù hợp nhất nhằm đa dạng hoá dịch vụ tại các Ngân hàng thương mại VN. Phiếu khảo sát được ẩn danh. Câu trả lời của quý vị là hết sức quan trọng để chúng tôi có thể thu thập được dữ liệu tin cậy và xác đáng cho nghiên cứu này. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng những thông tin điều tra vào mục đích nghiên cứu. Kính chúc Quý Doanh nghiệp thịnh vượng và phát triển.

Phần 1: Thông tin chung về Doanh nghiệp và Quan hệ với Ngân hàng

Doanh nghiệp:............................................................................................................

Lĩnh vực kinh doanh:................................................................................................. Điện thoại ……………………………..Fax: ............................................................

Chức danh người phỏng vấn: ....................................................................................


Xin vui lòng đánh dấu vào những đáp án phù hợp với đặc điểm của Doanh nghiệp

1. Loại hình Doanh nghiệp?

Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp cổ phần/TNHH Doanh nghiệp nước ngoài

2. Năm thành lập Doanh nghiệp? ................................................................................


3. Hoạt động của Doanh nghiệp tập trung ở khu vực nào? Ở Phía bắc Ở phía nam

Ở các thành phố lớn Toàn quốc.

Xem tất cả 255 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *