Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 30


NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụng

Cá nhân

Tiền gửi, tiết kiệm

có kỳ hạn


Tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền gửi, tiết kiệm bậc thang

2005Tiết kiệm gửi góp

2009Tiết kiệm 50+

2006Tiết kiệm Lộc Trường An

2009Tiền gửi lãi suất theo thời gian thực gửi
Tiết kiệm linh hoạt

2007Tiết kiệm hỗn hợp

2006Tiền gửi tiết kiệm qua đêm

2008Tiền gửi "CALL" 48 GIỜ

2008


Tiền gửi, tiết kiệm

không kỳ hạn

Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn
Tiền gửi, tiết kiệm không kỳ hạnCho vay

Cho vay kinh doanh cá thể
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Cho vay cầm cố Cổ phiếu
Cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà
Cho vay mua xe Ô Tô

2007Thấu chi tài khoản

2007


Hối đoái

Mua bán ngoại tệ mặt theo giá thoả thuận

2006Giao dịch hối đoái giao ngay (Spot)

2009Giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward)

2009Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ

2009


Kinh doanh vàng

Giao dịch Vàng giao ngay

2008Giao dịch Vàng kỳ hạn

2008Giao dịch Vàng quyền chọn

2008


Dịch vụ chuyển

tiền

Chuyển tiền nhanh trong hệ thống Eximbank
Chuyển tiền ngoài hệ thống Eximbank


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 255 trang tài liệu này.

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 30


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụngChuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam
Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài
Hướng dẫn thủ tục chuyển tiền đi du học
Hướng dẫn thủ tục chuyển tiền đi định cư
Hướng dẫn thủ tục cho vay mục đích du học
Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích công tác, thăm

viếng, du lịch ở nước ngoài
Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh tại

nước ngoài
Phát hành thẻ tín dụng quốc tế

2005Phát hành bankdraft
Cấp giấy xác nhận khả năng tài chínhDịch vụ nhà đất

Ủy thác thanh toán tiền mua bán bất động sản qua

ngân hàng.
Tư vấn giá bất động sản (miễn phí)Dịch vụ điện tử

Dịch vụ nạp tiền thuê bao di động (Vntopup)

2009SMS Banking

2005


Dịch vụ khác

Nghiệp vụ ngân quỹDịch vụ thẻ

thẻ V-TOP
Thẻ Eximbank - Visa Debit

2005thẻ tín dụng Eximbank-Visa

2009Eximbank-Visa Business

2008Thẻ đồng thương hiệu Eximbank - Best Carings
Thẻ E-Maximark

2010Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit

2005

Doanh

nghiệp

Tiền gửi

Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi qua đêm

2008Tiền gửi năng động, lãi suất linh hoạt

2009Tiền gửi kỳ hạn tự chọn

2009Tiền gửi thanh toán lãi suất bậc thang

2008Tiền gửi thanh toán lãi tính hàng ngày

2008


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụng


Giao dịch hối đoái

Giao dịch hối đoái giao ngay (Spot)
Giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward)
Giao dịch hối đoái hoán đổi (Swap)
Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ

2009Quyền chọn ngoại tệ với VND

2009


Thanh toán quốc tế

Thanh toán xuất khẩu.
Thanh toán nhập khẩu.
Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói.

2006


Tín dụng - bảo

lãnh

Cho vay tài trợ xuất nhập khẩu
Cho vay tài trợ vốn lưu động
Cho vay thấu chi

2007Cho vay đầu tư
Cho vay trả góp dành cho DN nhỏ và vừa
Bao Thanh Toán

2007Cho vay khác: đồng tài trợ, ủy thác…Kinh doanh vàng

Giao dịch Vàng giao ngay

2008Giao dịch Vàng kỳ hạn

2008Giao dịch Vàng quyền chọn

2008


Dịch vụ chuyển

tiền

Chuyển tiền trong nước
Chuyển tiền ra nước ngoài
Chuyển tiền từ nước ngoài vềViệt NamDịch vụ khác

Chi hộ lương
Nghiệp vụ ngân quỹNgân hàng điện tử

Call center

2005Homebanking

2009Internetbanking

2009Mobilebanking

2005Phone banking

2009


NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung


Ngày áp dụng

Cá nhân

Tiết kiệm

Tiết kiệm Online

2009Tiết kiệm thường
Tiết kiệm Phát lộc
Tiết kiệm theo thời gian thực gửi

2004F@stSaving

2004Tiết kiệm Giáo dục /Tích luỹ Bảo Gia

(TKGD/TLBG)


2007Tài khoản tiết kiệm trả lãi định kỳ

2006Tài khoản Tiết kiệm đa năng

2006


Tài khoản

Tài khoản năng động

2009Ứng tiền nhanh

2004Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn F@stSaving

2005Quản lý thanh khoản tự động

2008Tiền gửi thanh toánCho vay

Nhà mới

2005Ô tô xịn

2006Ứng trước tài khoản cá nhân F@stAdvance

2004Mua trả góp với Techcombank
Du học tại chỗ
Du học nước ngoài
Cho vay học phí

2006Vay nhanh cầm cố chứng từ có giá và vàng
Ứng trước tiền bán chứng khoánDịch vụ thẻ

Thẻ Vietnam Airlines - Techcombank – Visa
Thẻ tín dụng Techcombank Visa

2008Thẻ Techcombank Visa debit

2005Thẻ F@stUni

2006Thẻ F@stAccess-i

2006


Dịch vụ bán lẻ

doanh nghiệp

Thu chi tiền mặt tại chỗ

2008Trả lương qua tài khoản

2009


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung


Ngày áp dụngCho vay cổ phần hóaDịch vụ khác

Thanh toán hóa đơn BilBox

2008Chiết khấu chứng từ có giá
Dịch vụ chuyển tiền nhanh
Dịch vụ kiều hối
Bảo lãnhNgân hàng điện

tử

Techcombank HomeBanking
F@st Mobipay

2009ngân hàng trực tuyến F@st i-Bank

2007

Doanh nghiệp

Huy động và dịch vụ tài

khoản

F@st e-Bank

2008


Tín dụng trong

nước

Ứng tiền nhanh

2004Tài trợ kinh doanh nhỏ

20/11/2008Cho vay tài trợ trọn gói dự án

2008Cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản
Tài chính kho vận trọn gói

2006Thấu chi doanh nghiệp
Cho vay đầu tư trung dài hạn
Cho vay vốn lưu độngCho vay tài trợ

thương mại

Cho vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi
Cho vay nông sản

2009Bao thanh toán xuất khẩu

2006Tài trợ nhà phân phối
Tài trợ nhà cung cấpThanh toán

trong nước

Thanh toán đi
Thanh toán đếnĐối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung


Ngày áp dụng


Thanh toán quốc

tế

Thanh toán thư tín dụng chứng từ
L/C trả ngay có/không có xác nhận
L/C trả chậm có / không có xác nhận
Các loại L/C đặc biệt
Thanh toán nhờ thu chứng từ
Chuyển tiền bằng điện - Trả sau
Chuyển tiền bằng điện - Trả sauBảo lãnh

Bảo lãnh khác
Bảo lãnh hoàn thanh toán
Bảo lãnh bảo hành
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Bảo lãnh dự thầuInternetbanking

F@st S-Bank

2008F@st E - Bank

2008


Dịch vụ tư vấn

Bộ chứng từ hàng xuấtDịch vụ phái sinh

Sản phẩm ngoại hối
Sản phẩm nguồn vốn
Sản phẩm phái sinh
Giao dịch ngoại tệ tiền mặt
Sản phẩm thu nhập cố định
Hợp đồng tương lai hàng hóa

2005


Từ năm 2005 đã thực hiện ngân hàng cốt lõiNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung


Ngày áp dụng

Cá nhân

Tiền gửi thanh

toán

Tiền gửi thanh toán bằng VND
Tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ
Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND
Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiền gửi ký quỹ bảo đảm thanh toán thẻ
Tiền gửi thanh toán linh hoạt - Lãi suất thả nổi

2009


Tiền gửi tiết

kiệm

Tiết kiệm không kỳ hạn bằng VND
Tiết kiệm không kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND
Tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiết kiệm bằng Vàng
Tiết kiệm Lãi suất thả nổi

2008Tiết kiệm - bảo hiểm Lộc Bảo Toàn

2009


Thẻ và dịch vụ chấp nhận thanh

toán thẻ

Thẻ tín dụng nội địa
Thẻ tín dụng quốc tế
Thẻ thanh toán và rút tiền nội địa

2005Thẻ ghi nợ nội địa 365 Styles

2009Thẻ ATM2+

2007Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit

2009ACB Visa Prepaid/MasterCard Dynamic

2009ACB Visa Electron/MasterCard Electronic
Danh sách các đại lý đã triển khai chấp nhận thẻ

Banknetvn_365 Styles
Dịch vụ chấp nhận thẻ của ACBDịch vụ chuyển

tiền

Chuyển tiền trong nước
Chuyển tiền ra nước ngoài
Nhận tiền chuyển từ trong nước
Nhận tiền chuyển từ nước ngoàiĐối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung


Ngày áp dụngNhận và chi trả kiều hối Western Union
Chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union

2006


Cho vay

Vay đầu tư vàng

2008Vay trả góp mua nhà ở, nền nhà
Vay trả góp XD, sửa chữa nhà
Vay mua căn hộ Phú Mỹ Hưng thế chấp bằng căn hộ

mua
Vay mua biệt thự Riviera thế chấp bằng chính biệt thự

mua
Vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng
Vay trả góp phục vụ sản xuất, kinh doanh và làm dịch

vụ
Vay trả góp sản xuất, kinh doanh
Hỗ trợ tài chính du học
Vay mua xe Ôtô thế chấp bằng chính xe mua
Vay cầm cố, thế chấp sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
Vay thế chấp chứng khoán chưa niêm yết
Vay ứng tiền ngày T
Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa).
Vay phát triển kinh tế nông nghiệp
Phát hành thư bảo lãnh trong nước
Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty
Thấu chi tài khoản (ACB Plus 50)Quyền chọn

Quyền chọn mua bán ngoại tệ (currency options)

2005Quyền chọn mua bán vàng (gold options)

2004Đầu tư vàng tại ACB

2007


Dịch vụ khác

Miễn phí chuyển khoản trong hệ thống cùng Internet

Banking và Home Banking
Dịch vụ giữ hộ vàng

2005Dịch vụ thu đổi ngoại tệ
Dịch vụ thanh toán mua bán bất động sản
Dịch vụ Bankdraft đa ngoại tệ
Dịch vụ thu hộ tiền điện tại ACB
Dịch vụ Quản lý Tài khoản Tiền Nhà đầu tư tại các

Công ty Chứng khoán


Xem tất cả 255 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *