Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 29


Đối tượng khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp dụngCho vay hợp vốn
Cho vay theo hạn mức thấu chi
Các loại hình cho vay theo các phương thức khác
Khách hàng quyết định lãi suấtTiết kiệm

Tiết kiệm thông thường
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt

2009Tiết kiệm lãi suất bậc thang theo số dư thực gửi
Tiết kiệm dự thưởng
Giấy tờ có giá
Tiết kiệm lãi suất thả nổi

2009


Chứng khoán

Môi giới chứng khoán
Tự doanh chứng khoán
Đại lý, bảo lãnh phát hành
Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, , tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hoá, tư vấn

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tư vấn sát nhập và mua lại doanh nghiệp.
Lưu ký chứng khoánChuyển tiền

trong nước


Chuyển tiền qua tài khoản
Chuyển tiền bằng tiền mặtChuyển tiền

quốc tế


Chuyển tiền ra nước ngoài
Chuyển tiền từ nước ngoài về
Tiền gửi đầu tư – Lãi suất thả nổi
Tiền gửi thanh toán lãi suất bậc thangNgân hàng

điện tử


Vietinbank at home


2008SMS banking

2008Giao dịch trực tuyến

2009

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 255 trang tài liệu này.

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 29


NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIN VIT NAM


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụng

Cá nhân

Cho vay

Cho vay hỗ trợ nhà ở

2007Du học trong tầm tay

2007Cho vay lao động xuất khẩu

2007Vay mua ôtô
Cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm
Vay đắc lộc ngày T
Cho vay cán bộ công nhân viên
Thấu chi tài khoản tiền gửi

2007Chiết khấu giấy tờ có giáTiền gửi

Tiền gửi thanh toán bằng VNĐ
Tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ
Tiết kiệm tích luỹ bảo an

2009Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiết kiệm bậc thang
Tiết kiệm ổ trứng vàng

2006Tiết kiệm siêu linh hoạtChuyển tiền

Chuyển tiền quốc tế đến
Chuyển tiền quốc tế đi
Chuyển tiền trong nước đi
Chuyển tiền trong nước đến
Dịch vụ hối phiếu
Dịch vụ bán séc du lịch
Dịch vụ mua séc du lịch
Dịch vụ nhờ thu séc quốc tế
Dịch vụ cung ứng séc trắng, bảo chi séc, thanh toán séc,

thanh toán uỷ nhiệm thu trong nước
Dịch vụ chuyển tiền kiều hốiMua bán ngoại

tệ

Mua bán ngoại tệ giao ngay và kỳ hạn
Chuyển đổi ngoại tệĐối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụngThu đổi ngoại tệ
Uỷ thác tài sản
Đầu tư tiền gửi cơ cấuNgân hàng

điện tử

Home banking

2003BSMS

2007


Dịch vụ thanh

toán hoá đơn

Thanh toán hoá đơn điện EVN

2007Thanh toán hoá đơn Viettel

2007


Dịch vụ thẻ

Power - Tiếp nối thành công

2005Etrans 365+ - Cho Quý khách 365 ngày trong năm và

hơn thế nữa


2005Vạn dặm - Một bước vạn dặm

2005BIDV - G7 Mart

2006Thẻ tín dụng BIDV Flexi

2009BIDV Precious

2009


Dịch vụ chứng

khoán

Mở tài khoản chứng khoán
Môi giới chứng khoán
Môi giới chứng khoán chưa niêm yết
Lưu ký chứng khoán
Cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết
Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán
Mua bán chứng khoán có kỳ hạnSản phẩm bảo

hiểm

Bảo hiểm ôtô

2007Bảo hiểm xe máy

2007Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

2007Bảo hiểm nhà tư nhân

2007Bic Visa Gold

2009Bic An Sinh toàn diện

2009


Dịch vụ ngân

quỹ

Thu đổi tiền VNĐ không đủ lưu thông
Thu đổi tiền ngoại tệ không đủ lưu thôngĐối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụngThu chi tiền mặt lưu động tại địa chỉ cá nhân
Thu nhận tiền theo túi niêm phong
Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm
Dịch vụ bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá

2008


Dịch vụ khác

BIDV- VNTopup

2008BIDV- VnMart

2008

Doanh nghiệp

Dịch vụ tài

khoản

Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi có kỳ hạn
Tài khoản đồng sở hữu
Gửi một nơi rút nhiều nơi

2004


Dịch vụ trả lương tự động,

hoa hồng, đại lý, chi hộ khác


Dịch vụ trả lương tự động, hoa hồng, đại lý, chi hộ khácDịch vụ thu

tiền đại lý


Dịch vụ thu tiền đại lýDịch vụ quản

lý vốn


Dịch vụ quản lý vốnDịch vụ thanh

toán

Thanh toán định kỳ theo yêu cầu
Thanh toán hóa đơn

2005


Chuyển tiền

trong nước

Chuyển tiền đi
Chuyển tiền đếnThanh toán

xuất nhập khẩu

Phát hành thư tín dụng
Ký hậu vận đơn và bảo lãnh nhận hàng
Nhờ thu đến
Chuyển tiền đi
Thông báo LC và sửa đổi
Tư vấn nội dung LC
Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất
Nhờ thu đi
Nhờ thu sécĐối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụng


Tín dụng

doanh nghiệp


Vay vốn lưu động
vay tài trợ dự án
Gói dịch vụ cho DN vừa và nhỏ

2008


Bảo lãnh

Bảo lãnh vay vốn
Bảo lãnh thanh toán
Bảo lãnh dự thầu
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm
Bảo lãnh tiền ứng trước
Các loại bảo lãnh khácCác dịch vụ

khác

Tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu DN
Đầu tư chứng khoán
Bảo hiểm
Hỗ trợ DN có hợp tác với Lào
Dịch vụ NH điện tửDịch vụ tiền tệ

Mua bán ngoại tệ giao ngay
Mu bán ngoại tệ kỳ hạn
Quyền chọn ngoại tệ
Hoán đổi tiền tệỦy thác quản lý tài sản và

phái sinh hàng hóa

Hoán đổi lãi suất một đồng tiền

2008Hoán đổi tiền tệ chéo

2008Đầu tư cơ cấu
Giao dịch hàng hóa tương lai

2007Giao dịch mua bán trái phiếu
Giao dịch mua bán lại trái phiếuNGÂN HÀNG THƯƠNG MI CPHN NGOI THƯƠNG VIT NAM


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụng

Cá nhân

Tài khoản

Tiền gửi thanh toán
Thấu chi

2007Trả và nhận lương tự động
Quản lý tiền giao dịch chứng khoán

2007Dịch vụ gia tăngTiết kiệm và

đầu tư

Tiết kiệm gửi 15 lãi 24

2009Tiết kiệm bậc thang lãi thưởng

2004Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ

2007Chứng chỉ tiền gửi
Tiết kiệm các kỳ hạnChuyển và

nhận tiền

Chuyển tiền đi nước ngoài
Nhận tiền kiều hối
Dịch vụ chuyển tiền nhanh MoneyGramCho vay

Cho vay cán bộ công nhân viên

2007Cho vay cán bộ quản lý điều hành

2007Cho vay mua nhà dự án
Cho vay mua ôtô
Thấu chi

2007Kinh doanh tài lộc
Bảo hiểm tín dụng

2009


Thẻ

Thẻ Vietcombank Connect24

2002Thẻ Vietcombank SG24

2006Thẻ Vietcombank MTV

2006Thẻ Vietcombank Connect24 Visa

2007Thẻ Vietcombank Visa
Thẻ Vietcombank MasterCard
Thẻ Vietcombank American Express
Thẻ Vietcombank VietnamAirlines American Express

(Bông Sen Vàng)


2005


Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụng


Ngân hàng

Điện tử

Ngân hàng điện tử VCB-iB@nking

2006SMS-B@nking

2005Thanh toán hóa đơn
Phone B@nking

2009

Doanh

nghiệp

Dịch vụ tài

khoản

Tài khoản thanh toán
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
Quản lý vốn tập trung
Đầu tư tự động

2005Tiền gửi đặc biệt

2009


Dịch vụ thanh

toán

Chuyển tiền
Thanh toán xuất khẩu
Thanh toán nhập khẩu
Séc
Trả lương tự động
Thanh toán hóa đơnDịch vụ cho

vay

Cho vay vốn lưu động
Cho vay dự án đầu tưBao thanh toán

Bao thanh toán xuất nhập khẩu
Bao thanh toán trong nướcKinh doanh

ngoại tệ

Giao dịch giao ngay (Spot)
Giao dịch kỳ hạn (Forward)
Giao dịch quyền chọn (Option)
Giao dịch tương lai (Future)
Giao dịch hoán đổi
Hoán đổi ngoại tệ (FX Swap)
Hoán đổi lãi suất (IRS)

2006Vay gửi trên thị trường liên Ngân hàng;
Giao dịch giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ;Đối tượng

khách hàng


Dịch vụ


Nội dung

Ngày áp

dụngUỷ thác đầu tư trong và ngoài nước;
Cho vay VNĐ theo lãi suất USD.Tư vấn và bảo lãnh phát hành

trái phiếu

Tư vấn phát hành
Bảo lãnh phát hành
Bảo lãnh thanh toánNgân

điện tử


hàng

VCB-Money
Ngân hàng điện tử VCB-iB@nking

2009


Dịch

kết

vụ

liên

Thẻ thanh toán
Dịch vụ cho vay trả góp khi mua sản phẩm của một số

doanh nghiệp
Dịch vụ thanh toán gạch nợ tự động tiền mua bán hàng

hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp….Ngân

điện tử


hàng

Internet Banking
SMS Banking

2005Phone Banking

2003VCB-Money
VCB-eTour

2008VCB-eTopup

2009

Xem tất cả 255 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *