Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CTY.TNHH QUANTIUM VIETNAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP THÔNG QUA SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY TNHH QUANTIUM VIỆT NAM

Ngành   TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành   TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giáo viên 1

Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giáo viên hướng dẫn: TS. PHAN MỸ HẠNH Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ MAI TRANG MSSV: 1211191097 Lớp: 12DTDN04

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2016

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là đề tài do em thực hiện sau khi tham khảo nhiều nguồn tài liệu và được sự hướng dẫn của giảng viên. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6năm 2016 Sinh viên thực hiện

Huỳnh Thị Mai Trang

LỜI CẢM ƠN

Thành công luôn gắn liền với sự nỗ lực và học hỏi không ngừng của bản thân, bên cạnh đó cũng có một phần không nhỏ nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của những người xung quanh mình. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập trên giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ của quý thầy cô cùng các anh chị đi trước.

Với lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kế Toán – Tài chính – Ngân hàng – Trường ĐH Công Nghệ TPHCM đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tại trường.

Em xin cám ơn các anh chị trong Công ty TNHH Quantium Việt Nam đã tạo điều kiện để em có thời gian thực tập bổ ích tại công ty.

Em xin chân thành cám ơn TS. Phan Mỹ Hạnh đã tận tâm hướng dẫn và giúp đỡ hoàn thành bài luận văn này.

Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cám ơn.

TP.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Huỳnh Thị Mai Trang

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

QS

Công ty TNHH Quantium Việt Nam

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

ITL corp

Logistics ITL

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 78 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 1

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1. Quy trình nghiên cứu 22

Bảng 3.2. Quy trình thành lập bảng câu hỏi 26

Bảng 3.3. Bảng mã hóa các yếu tố tác động đến sự hài lòng 27

Bảng 3.4. Mức độ thang đo 30

Bảng 3.5. Bảng mã hóa dữ liệu từ khảo sát 32

Bảng 4.1. Thống kê mô tả 36

Bảng 4.2. Thang đo chất lượng dịch vụ 39

Bảng 4.3. KMO and Bartlett's Test 42

Bảng 4.4. Rotated Component Matrixa 42

Bảng 4.5. Yếu tố Độ tin cậy – X1 44

Bảng 4.6. Yếu tố Giá và Sự đảm bảo – X2 44

Bảng 4.7. Yếu tố Sự cảm thông – X3 45

Bảng 4.8. Yếu tố Hiệu quả phục vụ - X4 45

Bảng 4.9. KMO and Bartlett's Test 45

Bảng 4.10. Total Variance Explained 46

Bảng 4.11. Component Matrixa 46

Bảng 4.12. Model Summaryb 47

Bảng 4.13. ANOVAb 47

Bảng 4.14. Coefficientsa 48

Bảng 4.15. Tình hình kinh doanh của công ty 54

Bảng 5.1. Ma trận SWOT về hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển của Cty TNHH Quantium Việt Nam 56

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý 6

Sơ đồ 2.2. Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ của Parasuraman 10

Sơ đồ 2.3. Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ - ACSI 18

Sơ đồ 3.1. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 24

Biểu đồ 4.1. Phân bổ giới tính 35

Biểu đồ 4.2.Phân bổ độ tuổi 35

Biểu đồ 4.3. Phân bổ thu nhập 36

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1

1.1 Lý do chọn đề tài: 1

1.2 Mục đích nghiên cứu: 2

1.2.1 Mục đích chung 2

1.2.2 Mục đích cụ thề 2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu 2

1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2

1.4.1 Phạm vi 3

1.4.2 Đối tượng 3

1.5 Kết cấu đề tài 3

CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUANTIUM VIỆT NAM VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 4

2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Quantium Việt Nam 4

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 4

2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và Ngành nghề kinh doanh 5

2.1.3 Quy mô công ty 6

2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 6

2.1.5 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng Ban 6

2.2 Khái niệm sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 8

2.2.1 Dịch vụ 8

2.2.2 Chất lượng dịch vụ 10

2.3 Lý thuyết và định đề liên quan đến, sự hài lòng của khách hàng 12

2.3.1 Sự hài lòng của khách hàng 14

2.3.2 Các định đề liên quan đến sự hài lòng của khách hàng 16

2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của công ty TNHH Quantium Việt Nam 18

2.5 Kết quả chất lượng dịch vụ của công ty đối với sự hài lòng của khách hàng tác động đến doanh thu và chi phí cùa công ty vận chuyển 19

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

3.1 Phương pháp nghiên cứu 22

3.2 Mô hình nghiên cứu 24

3.2.1 Quy trình thành lập 1 bảng câu hỏi: 26

3.2.2 Xây dựng thang đo và mã hóa dữ liệu: 27

3.2.3 Lựa chọn mức độ của thang đo 30

3.3 Dữ liệu nghiên cứu 30

3.3.1 Đối tượng khảo sát 30

3.3.2 Nguồn dữ liệu 31

3.3.3 Các lấy dữ liệu 31

3.3.4 Mẫu nghiên cứu 32

3.4 Phương pháp phân tích dữ liệu: 33

3.4.1 Thống kê mô tả 33

3.4.2 Kiểm định sự tin cậy của thang đo các nhân tố 33

3.4.3 Phân tích khám phá nhân tố 33

3.4.4 Phương trình hồi quy tuyến tính 34

3.4.5 Kiểm định anova 34

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35

4.1 Thực hiện mô hình 35

4.1.1 Thông tin mẫu ( giới tính, độ tuổi, thu nhập) 35

4.1.2 Thống kê mô tả 36

4.1.3 Phân tích Cronbach’s Alpha 39

4.1.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 42

4.1.5 Phân tích hồi quy tuyến tình 47

4.1.6 Kiểm định Anova 49

4.2 Từ kết quả nghiên cứu phân tích liên kết đến doanh thu và chi phí cuả doanh nghiệp vận chuyển 49

4.3 Nhận xét về tình hình cụ thể của công ty TNHH Quantium Việt Nam 54

4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 55

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 56

5.1 Kết luận các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH Quantium Việt Nam 56

5.2 Kiến nghị 58

5.2.1 Định hướng phát triển chất lượng dịch vụ vận chuyển của công ty TNHH Quantium Việt Nam 58

5.2.2 Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ vận chuyển:

.....................................................................................................................................59

5.2.3 Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp 60

5.2.4 Biện pháp về giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………..

1.1 Lý do chọn đề tài:‌

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

Hiện nay xu hướng vận chuyển hàng hóa ở các khu vực trong và ngoài nước đang diễn ra mạnh mẽ. Trong môi trường kinh tế thị trường sôi nổi và có sự cạnh tranh quyết liệt như hiện nay. Các công ty giao nhận, vận chuyển đóng một vai trò không hề nhỏ là cầu nối và là kênh phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp thương mại, sản xuất. Góp phần làm luẩn chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng nhất trên thị trường. Chính vì vậy, dịch vụ giao nhận và vận chuyển ngày càng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Hơn nữa, khách hàng chính là người sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường là việc thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và được khách hàng tin tưởng. Thế nhưng, “Làm thế nào để biết khách hàng có được thỏa mãn hay không? Làm thế nào để biết họ cần gì?”, đó là điều mà các doanh nghiệp cần phải luôn quan tâm. Vì vậy, khi một doanh nghiệp không làm thoả mãn khách hàng thì không những doanh nghiệp đánh mất khách hàng đó mà còn làm mất đi rất nhiều khách hàng tiềm năng. Các doanh nghiệp đều hiểu rằng để luôn đạt được thành công, muốn có sự tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận thì phải đầu tư và kinh doanh dựa trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của khách hàng với mục tiêu thỏa mãn tốt nhất nhu cầu và mong muốn của họ. Chính vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng, thường xuyên tìm hiểu nắm bắt nhu cầu của khách hàng là hết sức cần thiết đối với một doanh nghiệp. Bởi qua đó, các doanh nghiệp sẽ có được những kết quả cụ thể về sự đánh giá, cảm nhận của khách hàng đối với từng sản phẩm - dịch vụ, làm cơ sở vững chắc cho việc cải tiến chất lượng, xây dựng các Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH Quantium Việt Nam là chiến lược cạnh tranh, tiếp thị, chiến lược xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại ở cấp doanh nghiệp cũng như trong ngành. Nhận ra yêu cầu bức thiết nói trên, em quyết định chọn đề tài "CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP THÔNG QUA SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY TNHH QUANTIUM VIỆT NAM”

1.2 Mục đích nghiên cứu:

1.2.1 Mục đích chung:

Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu này là đáng giá, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về sử dụng dịch vụ vận chuyển, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ này từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng từ đó nâng cao doanh thu và lợi nhuận về dịch vụ vận chuyển của công ty. TNHH Quantium Việt Nam.

1.2.2 Mục đích cụ thề:

Để đạt được các mục tiêu chung trên, đề tài cần có các mục tiêu cụ thể như sau:

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về sử dụng dịch vụ vận chuyển của công ty TNHH Quantium Việt Nam.

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng thông qua mô hình nghiên cứu, đồng thời kiểm định các giả thuyết nghiên cứu về mối liên hệ giữa các thành phần chất lượng dịch vụ, đặc điểm giới tính, tuổi, thu nhập đến sự hài lòng của khách hàng.

Từ kết quả nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Từ đó đánh giá yếu tố tác động đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của Cty TNHH Quantium Việt Nam thời gian qua cảm nhận như thế nào?

Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng?

Để nâng cao sự hài lòng của khách hàng về sử dụng dịch vụ vận chuyển của Cty TNHH Quantium Việt Nam thì cần có những đề xuất, kiến nghị như thế nào? Từ đó có những giải pháp nào nhằm nâng cao doanh thu và hạn chế chi phí của doanh nghiệp ?

1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

1.4.1 Phạm vi

1.4.1.1 Phạm vi về không gian:

Phát phiếu khảo sát khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

1.4.1.2 Phạm vi về thời gian:

Thông tin khảo sát sử dụng trong đề tài này là số liệu thu thập qua phỏng vấn qua bảng câu hỏi đối với khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thời gian thực hiện nghiên cứu này trong khoảng thời gian từ 4/2016-6/2016, gồm các hoạt động như soạn thảo, nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu sơ cấp và thông tin, phân tích, đánh giá, kết luận đề xuất giải pháp phục vụ mục tiêu nghiên cứu.

1.4.2 Đối tượng

Khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của Cty TNHH Quatium Việt Nam.

1.5 Kết cấu đề tài

Đề tài bao gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu

Chường 2: Khái quát công ty TNHH Quatium Việt Nam và cơ sở lí thuyết về đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và giải pháp

CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUANTIUM VIỆT NAM VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Quantium Việt Nam

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH Quantium Việt Nam là một trong những công ty con của Tập đoàn Indo Tran Logistics (ITL), thành lập năm 1999 nhằm cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về vận chuyển, phân phối hàng hóa bằng đường biển, hàng không, và đường bộ cũng như cung cấp các dịch vụ giao nhận kho bãi Logistics. Tập đoàn Indo Trans Logistics đã có những bước phát triển vượt bậc để hình thành một tập đoàn uy tín hàng đầu Việt Nam về cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa và giao nhận Logistics. Với sự tham gia của đối tác chiến lược Singapore Post, mục tiêu của Tập đoàn không chỉ dừng lại ở khu vực Đông Dương mà còn vươn lên thị trường quốc tế với tốc độ phát triển, đầu tư mạnh mẽ.

Công ty TNHH Quantium Việt Nam đã ra đời vào 21/03/2013,là công ty chuyển phát nhanh thuộc tập đoàn SingPost-Singapore và tập đoàn Logistic ITL. Quantium Solutions là công ty chuyên cung cấp trọn gói các dịch vụ hậu cần và chuyển phát nhanh cho các doanh nghiệp tại 12 nước Châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Quantium Solutions đã thành lập văn phòng tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương và hiện diện ở 63 tỉnh thành. Công ty có 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Đối tác chiến lược chính công ty TNHH Thương mại điện tử Modern Life và nhiều khách hàng lớn ( mỹ phẩm L’Oreal, Sendo.vn, …) tín nhiệm sử dụng dịch vụ của công ty ngoài ra còn là một trong số đại lý số 1 của các hãng hàng không lớn nhất như Việt Nam Airline, Qatar Airline, Asia Airline.

Giấy phép kinh doanh số 0312191617 Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP. Hồ ChMinh cấp ngày 21/03/2013.

2.1.1.1 Một số thông tin về công ty:

Tên Công ty : CÔNG TY TNHH QUANTIUM VIỆT NAM

Tên giao dịch: QUANTIUM VIET NAM COMPANY LIMITED

Logo công ty Tổng Giám Đốc   Ông Trần Tuấn Anh Giám Đốc điều hành Địa 2

Logo công ty:

Tổng Giám Đốc: Ông Trần Tuấn Anh (Giám Đốc điều hành)

Địa chỉ công ty: Số 06 Thăng Long, phường 4,Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (848) 7302 9988

Mã số thuế0312191617

Website: http://quantiumsolutions.com

Email: csexpress-hcm@quantium.vn

Địa chỉ VP Hà NộiBiệt thự HT14, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0473039988 Fax: 0438486908

Địa chỉ VP Đà Nẵng: 126 Duy Tân,Phường Hoà Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 05117309988

Tài khoản tại Ngân hàng:

037 100 0414977 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN, CN Tân Định. 110421100201000203 Ngân Hàng TMCP Á Châu, CN .

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.

2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và Ngành nghề kinh doanh:

Hiện nay Quantitum Solutionss đang thực hiện hai mảng hoạt động - thị trường chủ yếu là thị trường trong nước và thị trường các nước trong khu vực Thái Bình Dương

– Châu Á. Các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động:

- Giao nhận và vận chuyển hàng hóa, kho bãi và lưu trữ hàng hoá.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.

- Chuyển phát nhanh nội địa ( thư, bưu kiện)

- Dịch vụ giá trị gia tăng (phát hàng thu tiền, báo phát, thư tín trọn gói,…)

2.1.3 Quy mô công ty:

Hệ thống văn phòng được thiết kế đạt chuẩn nhằm tạo một môi trường làm việc hiệu quả.

Hệ thống quản trị mạng và các ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến dùng trong văn phòng và khu vực hiện trường ( hệ thống định vị toàn cầu GPS sử dụng cho đội xe, TMS, CRM,..) và phương tiện vận tải tương đối đầy đủ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội địa từ Bắc tới Nam.

Công ty có 2 văn phòng đại diện đặt tại Hà Nội và Đà Nẵng cùng các chi nhánh ở các tỉnh thêm vào đó có kho bãi tại sân bay và cảng biển thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài.

2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.

2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý .

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Phòng kinh

doanh

Phòng tài

chính kế

OPS

DEO

GSO

DSO

(nguồn phòng hành chính của cty TNHH Quantium Việt Nam)

2.1.5 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng Ban.

Ban quản lý Công ty được tổ chức theo mô hình phân chia trách nhiệm. Các phòng ban được chuyên môn hoá theo từng chức năng, nhiệm vụ.

2.1.5.1 Phòng tài chính - kế toán

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kế toán của Công ty.

Phân tích đánh giá hiệu quả tài chính của Công ty theo từng thời kỳ, kiểm soát và thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quản lý thu chi và sử dụng tài chính.

Thực hiện thu tiền hàng, quản lý kho quỹ; chịu trách nhiệm kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.

Phối hợp tham gia lập các dự án đầu tư mới, xây dựng các Hợp đồng kinh tế, thanh lý tài sản, …

2.1.5.2 Phòng kinh doanh

Chịu trách nhiệm thu thập thông tin, đánh giá tình tình thị trường, xây dựng kế hoạch sử dụng dịch vụ. Tham mưu cho Giám đốc về tình hình hoạt động, chính sách quảng cáo, phương thức bán hàng, hỗ trợ khách hàng, lập các hợp đồng đại lý. Tư vấn, thương lượng đàm phán cho khách hàng về các dịch vụ hiện có của công ty. Kết hợp với phòng Kế toán Tài chính quản lý công nợ các đại lý và khách hàng sử dụng dịch vụ; quản lý vận đơn.

2.1.5.3 Bộ phận OPS: bộ phận khai thác

Ops là một bộ phận quan trọng và không thể thiếu trong một công ty chuyển phát

nhanh.

Bộ phận khai thác bao gồm các bộ phận nhỏ hơn như: GSO – bộ phận cân kiểm hàng, DEO – bộ phận nhập liệu, DSO – bộ phận điều phối.

OPS chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp với khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. OPS đảm bảo dịch vụ được cung cấp tốt nhất cho khách hàng.

Quản lý các kho cùng bưu kiện của khách hàng; Thực hiện công tác bảo quản, xuất, nhập bưu kiện theo dõi, đối chiếu, lập các bảng kê bán hàng, báo cáo tình hình vận chuyển và phân phối vận đơn cho các các phòng Nghiệp vụ của công ty theo quy định.

Xem tất cả 78 trang.

Ngày đăng: 14/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí