Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Xem tất cả 115 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 14

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 14

PHỤ LỤC 3: CÁC KẾT QUẢ THỐNG KÊ  Thống kê mô tả . tab covaykhong, sum(namhoatdong) covaykhong Summary Mean of namhoatdong Std. Dev. Freq. 0 7.1571429 2.8059756 70 1 10.905109 5.0597652 137 Total 9.6376812 4.7642612 207 . tab covaykhong, sum(kinhnghiem) covaykhong Summary Mean ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 13

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 13

28. Vò Đức Toàn, 2012. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . Luận án tiến sĩ kinh tế. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 29. Vũ Văn Thực, ...

Đẩy Mạnh, Khai Thác Các Kênh Thông Tin Phục Vụ Sản Xuất Kinh Doanh

Đẩy Mạnh, Khai Thác Các Kênh Thông Tin Phục Vụ Sản Xuất Kinh Doanh

Tín đối với mọi Cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chấp hành các quy định để từ đó tạo long tin vào mọi đối tượng mà doanh nghiệp quan hệ trong đó có ngân hàng. 4.2.2.2. Đẩy mạnh, khai thác các kênh thông tin phục vụ sản xuất ...

Xây Dựng Chiến Lược Marketing Đối Với Các Dnnvv

Xây Dựng Chiến Lược Marketing Đối Với Các Dnnvv

Dụng gián tiếp, giúp doanh nghiệp thỏa mãn vốn lưu động không thường xuyên, góp phần đẩy nhanh quá trình luân chuyển vốn.  Góp vốn đầu tư, liên danh, liên kết với khách hàng Đây là hình thức tín dụng được áp dụng khá phổ biến ...

Một Số Khuyến Nghị Đối Với Các Nhtmcp Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh‌‌

Một Số Khuyến Nghị Đối Với Các Nhtmcp Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh‌‌

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3‌ Từ những nội dung trình bày và phân tích ở chương 3 với mục đích tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các DNNVV tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có thể rút ra một ...

Giải Thích Sự Tác Động Của Các Biến Có Ý Nghĩa Thống Kê Trong Mô Hình

Giải Thích Sự Tác Động Của Các Biến Có Ý Nghĩa Thống Kê Trong Mô Hình

Hàng không . Thông qua nhận xét tình hình thực tế tiến hành phân tích các yếu tố tác động lên mô hình sau đó sử dụng các kiểm định cơ bản trong thống kê để kiểm tra đánh giá các tiêu chí trên. Bài nghiên cứu dùng mô hình hồi quy ...

Tổng Hợp Các Mẫu Được Phỏng Vấn

Tổng Hợp Các Mẫu Được Phỏng Vấn

Song việc triển khai vào hoạt động ngân hàng thì lại hết sức chậm chạp và còn gặp phải nhiều vướng mắc bất cập. - Hệ thống thông tin quản lý còn bất cập: Hiện nay ở Việt Nam chưa có một cơ chế công bố thông tin đầy đủ về ...

Tình Hình Tiếp Cận Vốn Tín Dụng Ngân Hàng Của Mẫu Điều Tra Các Dnnvv Trên Địa Bàn Thành

Tình Hình Tiếp Cận Vốn Tín Dụng Ngân Hàng Của Mẫu Điều Tra Các Dnnvv Trên Địa Bàn Thành

Giữ phần lớn cổ phần. Những ngân hàng lớn như VietinBank, BIDV hay Vietcombank thường ưu tiên rót vốn vào những dự án lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoặc các đối tác lớn. Điều này như một thông lệ bất thành văn. Theo ...

S Ơ Lược Về Tình Hình Kinh Tế - Xã Hội, Các Dnnvv Và Hệ Thống Nhtm Tại Khu Vực Thành Phố Hồ

S Ơ Lược Về Tình Hình Kinh Tế - Xã Hội, Các Dnnvv Và Hệ Thống Nhtm Tại Khu Vực Thành Phố Hồ

CHƯƠNG 2‌ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN‌ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. S ơ lược về tình hình kinh tế - xã hội, các DNNVV và hệ thống NHTM tại khu vực thành phố Hồ Chí ...

Công Trình Nghiên Cứu Của Francis Nathan Okurut, Yinusa Olalekan Và Kagiso Mangadi

Công Trình Nghiên Cứu Của Francis Nathan Okurut, Yinusa Olalekan Và Kagiso Mangadi

Phạm ở Nam Phi là tương đối cao so với mứ độ phát triển của những quốc gia khu vực này. Do đó, các chủ DNNVV ít có khả năng muốn tăng mức độ đầu tư để phát triển kinh doanh và điều này cũng khiến họ không muốn nộp đơn xin vay ...

Vai Trò Của Tín Dụng Ngân Hàng Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Vai Trò Của Tín Dụng Ngân Hàng Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

 Chiết khấu, tái chiết khấu: (1) Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán; (2) Tái chiết khấu là ...

Tiêu Chuẩn Phân Định Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Một Số Vùng

Tiêu Chuẩn Phân Định Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Một Số Vùng

Bảng 1.2 Tiêu chuẩn phân định doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số vùng lãnh thổ trên thế giới Vùng kinh tế mới nổi EU USA ASIA(Mlysia) EGYPT GHANA BRAZIL RUSSIA INDIA CHINA Công nghiệp Thương mại Cách gọi Small and Medium Enterprise Small and Medium ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 2

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 2

PHẦN MỞ ĐẦU‌‌ 1. Tính cấp thiết của đề tài Năm 2007, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang lan tỏa đến hầu hết mọi ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Vò Thị Hồng Nhung Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Tiếp Cận Tín Dụng Ngân Hàng Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Chuyên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top