World Tourism Conference (1980), “Manila Declaration On World Tourism”,

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 22


129. Honey M. (2008), Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?, Island Press, Washington D.C.

130. IUCN (1980), “World conservation strategy”, https://portals.iucn.org,

[downloaded 16/8/2016].

131. Jeffrey D. Kline (2001), “Tourism and Natural Resource Management: A General Overview of Research and Issues”, http://www.fs.fed.us, [downloaded 12/4/2016].

132. Jenni Stauffer-Korte (2014), Creating criteria for sustainable tourism products in Finland, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Hensinki.

133. Liu, Z. (2003) “Sustainable tourism development: a critique”, Journal of Sustainable Tourism, pp. 459-475, https://pure.strath.ac.uk, [downloaded 15/8/2016].

134. Luigi Cabrini (2011), “The Global Sustainable Tourism Criteria”, pp.3-6,

http://www.gstcouncil.org, [downloaded 29/7/2016].

135. Martha Honey (2008), Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (2nd ed), Island Press, London.

136. Michael Barke (2004), “Rural Tourism in Spain”, International Journal of tourism research, Volume 6, Issue 3, May/June 2004, pp.137-149, http://onlinelibrary.wiley.com, [downloaded 07/5/2016].

137. Murphy, P. E. (1998), ‘Tourism and sustainable development’, in: W.F. Theobald (ed.), Global Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford, pp. 173-190.

138. Ruth McAreavey, John McDonagh (2011), “Sustainable Rural Tourism: Lessons for Rural Development”, Sociologia Ruralis journalist, Vol 51, Number 2, Blackwell Publishing, Oxford, England, pp. 175-194.

139. Tatjana Thimm (2016), “The Kerala Tourism Model - An Indian State on the Road to Sustainable Development”, http://onlinelibrary. wiley.com, [downloaded 11/8/2016].

140. Tiffany M. Doan (2011), “Sustainable Ecotourism in Amazonia: Evaluation of Six Sites in Southeastern Peru”, International Journal of tourism research, Volume 15, Issue 3, May/June 2013, pp. 261-271, http://onlinelibrary.wiley.com, [downloaded 15/5/2016].


141. UNCED (1992), The Rio declaration on environment and development, Rio de Janeiro, Brasil.

142. UNCED (1992), Agenda 21, Rio de Janeiro, Brasil.

143. UNEP (2003), Tourism and Local Agenda 21, Madrid, Spain.

144. UNEP, UNWTO (2005), Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, Madrid, Spain.

145. UNWTO (2004), Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations, Madrid, Spain.

146. UNWTO (2008), “Understanding Tourism: Basic Glossary”,

http://www.statistics.unwto.org, [downloaded 05/7/2016].

147. UNWTO, DG DEVCO/EuropeAid (2013), “Sustainable Tourism for Development Guidebook”, http://icr.unwto.org, [downloaded 15/6/2016].

148. Valeriu, Elena-Manuela (2007), “Cultural tourism and sustainable development”, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol 1, pp. 89-96, http://www.ipe.ro, [downloaded 12/7/2016].

149. WCED (1987), “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net, [downloaded 16/8/2016].

150. World Tourism Conference (1980), “Manila Declaration on World Tourism”,

http://www.univeur. org, [downloaded 2/5/2016]

151. WTTC (2015), “Travel&Tourism Economic Impact 2015 Viet Nam”,

http://www.itdr.org.vn, [downloaded 01/8/2016].


PHỤ LỤC


Phụ lục 1

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN KHÁCH DU LỊCH


PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN KHÁCH DU LỊCH


Nhằm thu thập dữ liệu để đánh giá hiện trạng phát triển du lịch, chúng tôi xin trân trọng đề nghị các Quý vị hợp tác, vui lòng trả lời các câu hỏi trong mẫu PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN KHÁCH DU LỊCH dưới đây bằng cách đánh dấu vào câu trả lời mà các Quý vị thấy là thích hợp và lựa chọn. Ý kiến khách quan của Quý vị là rất quan trọng, giúp các cơ sở du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du khách cũng như giúp chúng tôi nghiên cứu phát triển du lịch địa phương. Những thông tin cung cấp trong phiếu này được đảm bảo bí mật và chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích nào khác.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị

A- Xin Quý vị cho biết một số thông tin cá nhân:

- Tuổi: - Giới tính:

(Quý vị có thể cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin nói trên)

B- Xin vui lòng trả lời một số câu hỏi sau:

1- Đây là lần thứ mấy trong vòng 5 năm qua Quý vị đến khu du lịch này?

Lần đầu tiên Từ lần thứ 2 trở lên

2- Trước khi đến đây, Quý vị đã được biết nhiều thông tin về điểm du lịch này chưa?

Không biết Ít biết Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

3- Quý vị đánh giá về mức độ phong phú của các dịch vụ như thế nào?

Rất nghèo nàn Ít phong phú Trung bình

Khá phong phú Rất phong phú

4- Quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ đi lại ở đây như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

5- Quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt


6- Quý vị đánh giá chất lượng các dịch vụ khác (thông tin liên lạc, vui chơi giải trí, y tế...) như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

7- Quý vị thấy giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ có tương xứng với chất lượng không (đắt hay rẻ so với chất lượng hàng hóa, dịch vụ)?

Rất đắt Khá đắt Trung bình

Khá rẻ Rất rẻ

8- Thái độ phục vụ và tính chuyên nghiệp của nhân viên khu du lịch như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

9- Quý vị đánh giá về vệ sinh môi trường trong khu du lịch như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

10- Trong các loại hàng hóa và dịch vụ được bán ở đây, Quý vị thấy có nhiều hàng hóa của địa phương không?

Rất ít Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

11- Quý vị thấy hàng hóa đặc sản địa phương ở đây có đa dạng, phong phú không?

Đơn điệu Ít đa dạng Trung bình

Khá đa dạng Rất đa dạng

12- Theo quan sát của Quý vị, mức độ thân thiện của người dân địa phương với khách du lịch như thế nào?

Khó chịu với khách Ít thân thiện Trung bình

Khá thân thiện Rất thân thiện

13- Mức độ trách nhiệm, chu đáo của chính quyền và nhân viên công quyền khi quý vị có việc cần liên hệ tại nơi du lịch thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

14- Quý vị có gặp tình trạng chèo kéo, ép giá khi mua hàng từ người dân không?

Không gặp Ít gặp Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều


15- Quý vị có thấy yên tâm về an ninh, an toàn khi đến du lịch ở vùng này không?

Rất không yên tâm Không yên tâm lắm Trung bình

Khá yên tâm Rất yên tâm

16- Quý vị đánh giá về môi trường sinh thái ở vùng này như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

17- Mức độ quan tâm của Quý vị đến các quy định ở điểm du lịch về bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường?

Không quan tâm Ít quan tâm Trung bình

Khá quan tâm Rất quan tâm

18- Mức độ chấp hành của Quý vị đối với các quy định về môi trường, về việc xả rác đúng nơi quy định?

Không chấp hành Chưa cao Trung bình

Khá cao Rất cao

19- Quý vị thấy chất lượng hàng hóa, dịch vụ, thái độ phục vụ, cảnh quan môi trường, sự an toàn, thân thiện ở nơi đến... có đúng như thông tin quảng cáo hay không?

Hoàn toàn sai Chỉ đúng một phần Đúng khoảng 50%

Khá đúng Hoàn toàn đúng

20- Quý vị có hài lòng với điểm đến du lịch này không?

Rất không hài lòng Không hài lòng lắm Trung bình

Khá hài lòng Rất hài lòng

21- Dự định của quý vị về việc quay trở lại khu du lịch này?

Không quay lại Ít khả năng quay lại Chưa khẳng định

Nhiều khả năng quay lại Chắc chắn quay lại

22- Quý vị có đề xuất giải pháp gì để du lịch Phú Thọ phát triển tốt hơn trong thời gian tới:....................................................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Xin trân trọng cảm ơn Quý vị


Phụ lục 2

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH


PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Nhằm mục đích thu thập dữ liệu để đánh giá hiện trạng phát triển du lịch, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp thúc đẩy du lịch địa phương phát triển bền vững hơn trong những năm tới, Chúng tôi xin gửi tới các Quý vị mẫu PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, trân trọng đề nghị các Quý vị hợp tác, vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu vào câu trả lời mà các Quý vị thấy là thích hợp và lựa chọn. Ý kiến khách quan, phản ánh đúng thực tế của Quý vị là rất quan trọng, giúp chúng tôi nghiên cứu phát triển du lịch địa phương. Những thông tin cung cấp trong phiếu này được đảm bảo bí mật và chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu phát triển du lịch, không sử dụng vào mục đích nào khác.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị

A. Một số thông tin về doanh nghiệp và hoạt động du lịch của doanh nghiệp

1- Tên doanh nghiệp: 2- Địa chỉ:

3- Địa chỉ website (nếu có):

(Các Quý vị có thể cung cấp hoặc không cần cung cấp các thông tin nói trên)

4- Lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp của Quý vị đang hoạt động là gì?

Khách sạn Lữ hành Nhà hàng Khác

5- Xin cho biết, doanh nghiệp của Quý vị đã hoạt động được bao nhiêu năm?

Dưới 3 năm 3-5 năm Trên 5 năm 6- Quy mô doanh nghiệp

- Số vốn đăng ký của doanh nghiệp trong khoảng:

Dưới 500 triệu VNĐ 500 triệu đến 1 tỷ VNĐ 1 tỷ đến 5 tỷ VNĐ

5 tỷ đến 10 tỷ VNĐ Trên 10 tỷ VNĐ

- Tổng số lao động của doanh nghiệp………..............

+ Trong đó lao động có bằng cấp chuyên ngành du lịch......................

+ Lao động có hộ khẩu là người địa phương (cấp xã) nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch.......................

7- Việc cử lao động của doanh nghiệp đi tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng ngành du lịch:

Rất ít Ít Trung bình

Khá thường xuyên Rất thường xuyên


8- Công tác xúc tiến, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp:

Rất ít Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

9-Chi phí cho thông tin quảng cáo, xúc tiến mà doanh nghiệp của Quý vị bỏ ra bình quân chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng doanh thu?

Dưới 1%doanh thu Từ 1-3% doanh thu Trên 3-5% doanh thu

Trên 5-10% doanh thu Trên 10% doanh thu

10- Quý vị đánh giá về sự cần thiết lập website riêng của doanh nghiệp để phục vụ kinh doanh du lịch?

Không cần thiết Không cần thiết lắm Trung bình

Khá cần thiết Rất cần thiết

11- Doanh nghiệp của quý vị có thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng xã hội phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh du lịch không?

Rất ít Ít Trung bình

Khá thường xuyên Rất thường xuyên

12- Việc sử dụng lao động của doanh nghiệp từ nguồn lao động địa phương nơi doanh nghiệp kinh doanh du lịch:

Rất ít Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

13- Sự tham gia, hỗ trợ của doanh nghiệp của Quý vị đối với các hoạt động xã hội của địa phương nơi doanh nghiệp kinh doanh du lịch:

Rất ít Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

14- Công tác phân loại rác thải ngay từ nguồn (ngay khi phát sinh rác thải) của doanh nghiệp Quý vị:

Chưa thực hiện Ít thực hiện Trung bình

Khá thường xuyên Thường xuyên

15- Việc sử dụng các biện pháp giảm tiêu thụ nước, năng lượng của doanh nghiệp Quý vị:

Rất ít Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

16-Sự hợp tác của chính quyền sở tại (cấp xã) đối với hoạt động của doanh nghiệp của Quý vị:

Không hiệu quả Ít hiệu quả Trung bình

Khá hiệu quả Rất hiệu quả


17- Sự hợp tác, ủng hộ của người dân nơi có hoạt động du lịch với doanh nghiệp:

Không hợp tác Ít hợp tác Trung bình

Tương đối tốt Rất tốt

B. Đánh giá của doanh nghiệp Quý vị về du lịch tỉnh Phú Thọ

18- Đánh giá tiềm năng nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên của tỉnh

Rất ít tiềm năng Ít tiềm năng Trung bình

Khá phong phú Rất phong phú

19- Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ du lịch của tỉnh

Rất ít tiềm năng Ít tiềm năng Trung bình

Khá phong phú Rất phong phú

20-Đánh giá của Quý vị về quy hoạch, chính sách, đề án phát triển du lịch của tỉnh:

- Về Quy hoạch, Đề án:

Không phù hợp Ít phù hợp Trung bình

Khá phù hợp Rất phù hợp

- Về các chính sách phát triển du lịch:

Không phù hợp Ít phù hợp Trung bình

Khá phù hợp Rất phù hợp

- Quý vị có cơ hội tham gia góp ý về các Quy hoạch, chính sách, đề án phát triển du của địa phương hay không?

Không có cơ hội Ít cơ hội Trung bình

Khá nhiều cơ hội Nhiều cơ hội

21- Sự đa dạng của các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Rất thấp Thấp Trung bình

Khá cao Rất cao

Rất kém

Kém

Trung bình

Khá tốt

Rất tốt


23- Đánh giá của Quý vị về thực tế chất lượng dịch vụ lữ hành

Rất kém

Kém

Trung bình

Khá tốt

Rất tốt


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 204 trang: Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 22

22- Đánh giá của Quý vị về thực tế chất lượng dịch vụ lưu trú tại Phú Thọ


tại Phú Thọ

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.9/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số