Những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá cổ phiếu VN-Index - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CỔ PHIẾU VN-INDEX


Ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG


Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


Giảng viên hướng dẫn

: PGS TS. Phan Đình Nguyên

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Mỹ Linh

MSSV: 1211190544

Lớp: 12DTDN1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 77 trang: Những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá cổ phiếu VN-Index


TP. Hồ Chí Minh, năm 2016

LỜI CAM ĐOAN


Em xin cam đoan đây là bài nghiên cứu do chính em thực hiện. Nội dung của khóa luận hoàn toàn được đúc kết trong quá trình thực tập tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam. Những dữ liệu trong bài đều chính xác và được công khai đại chúng. Bài khóa luận không sao chép bất kỳ nguồn nào khác.Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

TPHCM, ngày…. tháng….. năm…..


Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thị Mỹ Linh

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin chân thành gửi lời cám ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để em có thể được trải nghiệm, va chạm thực tế thông qua quá trình thực tập thú vị, giúp em học hỏi rất nhiều điều bổ ích cho nghành học của mình.


Em kính gửi lời cám ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô khoa Kế Toán-Tài Chính Ngân Hàng đã truyền đạt cho em kiến thức bổ ích trong quá trình học. Đặc biệt là PGS TS.Phan Đình Nguyên đã tận tình hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc để em có thể hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.


Em gửi đến các Cô, Chú, Anh Chị trong Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam. Đặc biệt là các Anh Chị phòng Tư Vấn Doanh Nghiệp đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành nhiệm vụ.


Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, chắc chắn bài khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo công ty để em có thể khắc phục được những thiếu sót và khuyết điểm.


Em gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến toàn thể Qúy Thầy Cô, PGS TS.Phan Đình Nguyên và Ban Giám Đốc cùng những Anh Chị trong Công ty.


TPHCM, ngày 10 tháng 5 năm 2016

Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thị Mỹ Linh

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục đích nghiên 1

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục đích nghiên cứu 1

1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1

1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 1

1.5. Phương pháp nghiên cứu 2

1.6. Kết cấu đề tài: 5 chương 2

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ GIÁ CỔ PHIẾU 3

2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán 3

2.1.1. Khái niệm và bản chất của thị trường chứng khoán 3

2.1.2. Hàng hóa của thị trường chứng khoán 3

2.1.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 4

2.1.4. Nhà phát hành chứng khoán 4

2.1.5. Phân loại thị trường chứng khoán 5

2.1.6. Chức năng của thị trường chứng khoán 6

2.2. Tổng quan về chỉ số giá cổ phiếu VN-Index 7

2.2.1. Khái niệm và cách tính chỉ số giá cổ phiếu VN-Index 7

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá cổ phiếu VN-Index 8

2.3.1. Chỉ số giá tiêu dùng 8

2.3.2. Giá vàng 8

2.3.3. Lãi suất cho vay 9

2.3.4. Tỷ giá hối đoái 10

2.3.5. Cung tiền 10

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

3.1. Phương pháp nghiên cứu 12

3.1.1. Phương pháp mô tả số liệu 12

3.1.1.1 Giai đoạn từ 2001-2004 12

3.1.1.2 Giai đoạn từ 2005-2007 17

3.1.1.3 Giai đoạn từ 2008-2010 20

3.1.1.4 Giai đoạn từ 2011-2012 23

3.1.1.5 Giai đoạn từ 2013-2015 27

3.1.2. Phương pháp vector hiệu chỉnh 30

3.2. Mô hình nghiên cứu 31

3.2.1. Mô hìnhvector hiệu chỉnh si số VECM 31

3.2.2. Nguồn và cách lấy dữ liệu 31

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33

4.1. Kiểm định tính dừng 33

4.2. Kiểm định đồng liên kết Johansen 39

4.3. Xác định độ trễ tối ưu và tính ổn định của mô hình 40

4.3.1. Độ trễ tối ưu 40

4.3.2. Tính ổn định của mô hình 41

4.4. Phương trình đồng liên kết và hệ số hiệu chỉnh 42

4.4.1. Phương trình đồng liên kết 42

4.4.2. Hệ số hiệu chỉnh 44

4.5. Phân rã phương sai 44

4.6. Hàm phản ứng đẩy 46

CHƯƠNG 5 . KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. 50

5.1. Kết luận 50

5.2. Giải pháp 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO… 53

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮTSGDCK

Sở giao dịch chứng khoán

VECM

Vector error correction model

ADF

Augmented Dickey-Fuller

PP

Phillips-Perron

VAR

Vector Autoregression

OLS

Ordinary Least Squares

NHNN

Ngân hàng Nhà Nước

VNI

Chỉ số giá cổ phiếu VN-Index

M2

Cung tiền

GR

Giá vàng

ER

Tỷ giá hối đoái

IR

Lãi suất

CPI

Chỉ số giá tiêu dùng

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

Bảng 3.1. Dấu kỳ vọng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc (VN-Index) Bảng 4.1.Kết quả kiểm định ADF của VNI

Bảng 4.2. Kết quả kiểm định PP của VNI Bảng 4.3. Kết quả kiểm định ADF của M2 Bảng 4.4. Kết quả kiểm định PP của M2 Bảng 4.5. Kết quả kiểm định ADF của GR Bảng 4.6. Kết quả kiểm định PP của GR Bảng 4.7. Kết quả kiểm định ADF của IR Bảng 4.8. Kết quả kiểm định PP của IR Bảng 4.9. Kết quả kiểm định ADF của CPI Bảng 4.10. Kết quả kiểm định PP của CPI Bảng 4.11. Kết quả kiểm định ADF của ER Bảng 4.12. Kết quả kiểm định PP của ER Bảng 4.13. Kết quả kiểm định Johansen

Bảng 4.14. Kết quả xác định độ trễ theo các tiêu chí Bảng 4.15. Kết quả hiện tượng tự tương quan phần dư

Bảng 4.16. Kết quả các biến trong phương trình đồng liên kết Bảng 4.17. Kết quả phân rã phương sai trong 12 kỳ

Bảng 4.18. Đồ thị phản ứng của chỉ số VN-Index với các biến

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số