Xác Định Độ Trễ Tối Ưu Và Tính Ổn Định Của Mô Hình

Từ (1) và (2) Các chuỗi thời gian có tồn tại đồng liên kết. Mục đích của kiểm định này là để xem các chuỗi thời gian này có tuân theo nhận định của Engle và Granger hay không. Theo Engle và Granger nếu kết hợp tuyến tính của các ...

Diễn Biến Chỉ Số Vn-Index Và Lãi Suất Giai Đoạn 2011-2012

Từ năm 2011-2012 tỷ giá USD/VND có xu hướng giảm với 13 tháng giảm, mức giảm từ 4 đến 182 VND. Lãi suất cho vay đầy biến động và tiếp tục cuộc đua lãi suất ở giai đoạn trước với những mức tăng cao trong khoảng giữa năm 2011 . Thị ...

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chỉ Số Giá Cổ Phiếu Vn-Index

∑ [1,7] 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá cổ phiếu VN-Index 2.3.1. Chỉ số giá tiêu dùng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh phần trăm thay đổi của kỳ hiện tại với kỳ gốc, là chỉ số ...