Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – bidv từ sơn - 7

- Về lãi suất cho vay: Lãi suất là một công cụ quan trọng trong các biện pháp cạnh tranh của ngân hàng. Vì thế, việc xác định một mức lãi suất hợp lý thật không đơn giản. Lãi suất đó phải đảm bảo trang trải đủ chi phí và có lợi nhuận cho ngân hàng nhưng cũng phải đảm bảo là thấp hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân mà các doanh nghiệp đạt được. Tuy nhiên, với sự non yếu của doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ta hiện nay, cần có mức lãi suất ưu đãi để hỗ trợ họ phát triển.

Ngoài việc đổi mới cho vay đối với các DNVVN thì các phương thức cho vay cần đa dạng, phong phú hơn để phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Chi nhánh cũng nên chủ động mở rộng các lớp đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ mới về các lĩnh vực thông tin, thương mại điện tử, ngân hàng điện tử,… cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ hiểu biết và ứng dụng.KẾT LUẬN

Việt Nam đang ngày càng mở rộng cánh cửa để hội nhập với thị trường thế giới, hội nhập với thị trường tài chính chung. Vì lẽ đó các ngân hàng thương mại không ngừng đưa ra những chiến lược để nâng cao thị phần, hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV nói chung và chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn nói riêng không nằm ngoài xu hướng này. Trong những năm trở lại đây chi nhánh có mức tăng trưởng khá cao qua các năm. Quy mô cấp vốn vay chỉ phát triển theo chiều rộng mà chưa phát triển theo chiều sâu, bằng chứng là chất lượng những khoản cho vay chưa thực sự cao. Tuy nhiên, chi nhánh đã dần dần chú trọng đến vấn đề này, đặc biệt chi nhánh đã có những chính sách nâng cao chất lượng cho vay đối với các DNVVN nhưng quá trình triển khai còn gặp phải những khó khăn đáng kể. Trong tương lai nếu như không khắc phục được điều này thì đây sẽ là một trở ngại lớn trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của chi nhánh. Với việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, những lý luận về chất lượng cho vay mà khóa luận với đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn” đã bước đầu đánh giá, phân tích được thực trạng chất lượng cho vay đối với các DNVVN tại chi nhánh ngân hàng. Và phần cuối bài khóa luận cũng đưa ra được những tồn tại, nguyên nhân, từ đó đưa ra những giải pháp đề xuất nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng đó.

Do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn nhiều hạn chế nên chuyên đề sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy giáo hướng dẫn và các anh, chị trong chi nhánh để khóa luận được đầy đủ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 57 trang tài liệu này.

64

PHỤ LỤC

Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – bidv từ sơn - 7

01. Xác nhận của đơn vị thực tập tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Lê Văn Tề (2003), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê.

2. Lê Hồng Quang (2006), Nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở Giao dịch 1 – Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Nguyễn Quý Đức (2002), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ, Đại học Kinh doanh – Công nghệ.

4. Chính Phủ Việt Nam (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 20/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Hà Nội.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh (2014), Theo Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, báo cáo tháng 5/2014.

6. Tổng cục thống kê Việt Nam (2013), Tạp chí con số và sự kiện, số 475, phát hành tháng 5/2013.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010, Hà Nội.

8. Quốc Hội Việt Nam, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội.

9. Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn (2011),

Bảng cân đối kế toán năm 2011, Hà Nội.

10. Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn (2012),

Bảng cân đối kế toán năm 2012, Hà Nội.

11. Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn (2013),

Bảng cân đối kế toán năm 2013, Hà Nội.

12. Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn (2011),

Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011, Hà Nội.

13. Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn (2012),

Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012, Hà Nội.

14. Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn (2013),

Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, Hà Nội.


66

Xem tất cả 57 trang.

Ngày đăng: 17/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí