Tình Hình Dư Nợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Phân Theo Thời Hạn

Chi nhánh ngân hàng Từ Sơn chưa đáp ứng được những yêu cầu của những doanh nghiệp lớn này. Điển hình những hạn chế đó là giám đốc chi nhánh chỉ có thẩm quyền kí hợp đồng cho vay dưới 10 tỷ đồng, trình độ nghiệp vụ, kinh ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí