Đánh Giá Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ07


CE7

Nhân viên chịu trách nhiệm về công việc đã được phân công theo quy định của các DN gốm sứ.


1


2


3


4


5

Đánh giá rủi ro


08


RA1


Các DN gốm sứ xác định mục tiêu rõ ràng, đầy đủ để để nhận diện rủi ro.


1


2


3


4


5


09


RA2

Nhà quản lý các DN gốm sứ có phân tích và xác định rủi ro bên trong và bên ngoài tác động đến việc đạt các mục tiêu của doanh nghiệp từ đó đưa ra các biện pháp đối phó rủi ro thích hợp.


1


2


3


4


5


10


RA3

Nhà quản lý các DN gốm sứ thiết lập cơ chế đo lường rủi ro phù hợp các cấp quản lý có liên quan.


1


2


3


4


5


11


RA4

Các DN gốm sứ xem xét khả năng xảy ra gian lận và sai sót trong đánh giá rủi ro để đạt được mục tiêu.


1


2


3


4


5


12


RA5


Các DN gốm sứ có xây dựng chế độ tài trợ và ứng phó rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt các mục tiêu của DN.


1


2


3


4


5

Hoạt động kiểm soát


13


CA1

Nhà quản lý các DN gốm sứ xác định các quy trình kinh doanh phù hợp với yêu cầu hoạt động kiểm soát.


1


2


3


4


5


14


CA2

Các hoạt động kiểm soát được thiết lập phù hợp ở các cấp trong đơn vị (phòng ban, phân xưởng…) cũng như từng hoạt động, giai đoạn sản xuất.


1


2


3


4


5


15


CA3

Nhà quản lý các DN gốm sứ kiểm soát việc mua sấm, thực hiện và bảo trì cơ sở hạ tầng công nghệ thích hợp để đạt được mục tiêu của đơn vị.


1


2


3


4


5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang tài liệu này.

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương - 1816


CA4

Doanh nghiệp các DN gốm sứ thiết lập hệ thông quản lý bảo mật thông tin trong hoạt động kiểm soát để kiểm soát việc tiếp cận phần mềm, xử lý thông tin, báo cáo, that đổi hệ thống.


1


2


3


4


5


17


CA5

Nhà quản lý các DN gốm sứ thực hiện rà soát định kỳ các chính sách và thủ tục kiểm soát để thay đỏi chúng khi không còn phù hợp.


1


2


3


4


5

Thông tin và truyền thông


18


IC1

Hệ thống thông tin tài chính đầy đủ, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ doanh nghiệp.


1


2


3


4


5


19


IC2

Nhà quản lý các DN gốm sứ xem xét dữ liệu cả bên trong và bên ngoài khi xác định các thông tin có liên quan là hợp lý và hữu ích để sử dụng trong các hoạt động của kiểm soát nội bộ.


1


2


3


4


5


20


IC3

Các DN gốm sứ có kênh truyền thông đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu rõ, tuân thủ các chính sách và thủ tục liên quan đến nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.


1


2


3


4


5


21


IC4

Các DN gốm sứ có quy trình truyền thông cho các đối tượng bên ngoài (nhà cung cấp, khách hàng, đối tác…) các thông tin thích hợp và kịp thời liên quan đến hoạt động và kiểm soát nội bộ.


1


2


3


4


5


22


IC5

Các DN gốm sứ thiết lập các kênh thông tin truyền thông để nhân viên báo cáo những sai phạm kịp thời được họ phát hiện.


1


2


3


4


5

Giám sát


23


MA1

Các DN gốm sứ có chính sách sử dụng những cán bộ có kinh nghiệm trong việc thanh tra, kiểm tra đơn vị cấp dưới.


1


2


3


4


524


MA2

Giám sát thường xuyên hay định kỳ được xây dựng gắn liền với quá trình kinh doanh và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thay đổi.


1


2


3


4


5


25


MA3


Nhà quản lý thay đổi phạm vi và tần suất của các đánh giá, giám sát định kỳ tùy thuộc vào rủi ro.


1


2


3


4


5


26


MA4

Những hạn chế của kiểm soát nội bộ được thông báo một cách kịp thời tới cho nhà quản lý các DN gốm sứ.


1


2


3


4


5


27


MA5

Nhà quản lý theo dõi và khắc phục kịp thời những sai sót.


1


2


3


4


5


2. Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Quý anh/chị vui lòng trả lời bằng cách khoanh tròn hoặc đánh dấu X vào các con số được đánh số từ 1 đến 5 cho mỗi câu hỏi tương ứng với các mức độ:


1

2

3

4

5

Mức độ

Rất không đồng ý

Không đồng ý

Bình thường

Đồng ý

Rất đồng ý


STT

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Mức độ


01


EIC1

Doanh nghiệp luôn đạt được những mục tiêu về hoạt động kinh doanh (tăng doanh thu, tối đa lợi nhuận, khả năng sinh lợi…) với chi phí hợp lý.


1


2


3


4


5


02


EIC2


Các nguồn lực trong doanh nghiệp được sử dụng một cách hiệu quả và không lãng phí.


1


2


3


4


5


03


EIC3

Các báo cáo trong doanh nghiệp được cung cấp kịp thời đầy đủ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.


1


2


3


4


504


EIC4


Báo cáo tài chính các DN gốm sứ đáp ứng tính đáng tin cậy.


1


2


3


4


5


05


EIC5

Các DN gốm sứ phản ứng kịp thời với những thay đổi thường xuyên trong các quy định của pháp luật.


1


2


3


4


5


06


EIC6

Các nhà quản lý trong các DN gốm sứ chịu trách nhiệm trong việc theo dõi những thay đổi sấp tới của pháp luật và những quy định mới.


1


2


3


4


5


V. Thông tin cá nhân

Quý anh/chị vui lòng cho biết một số thông tin:

Họ và tên: .....................................................................................................................

Nghề nghiệp: ................................................................................................................

Độ tuổi: <30 <40 <60

Trình độ chuyên môn: Trung cấp ĐH/CĐ Sau ĐH


Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý anh/chị!


PHỤ LỤC 4


DANH MỤC THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NƠI CÔNG TÁC

1

Phạm Trung Kiên

Giảng viên

Trường Đại học Bình Dương

2

Nguyễn Liêm Chánh

Giám Đốc

Cty TNHH Gốm Sứ Mỹ Nghệ Kim Phát

3

Lâm Gia Phước

P.Giám Đốc

Cty TNHH Gốm Sứ Gia Phú

4

Hồ Việt Cường

Giám Đốc

DNTN Gốm Sứ Kiến Hiệp Thành 1

5

Tất Quảng Thiện

Giám Đốc

Công Ty TNHH Phong Thạnh


PHỤC LỤC 5


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ KHẢO SÁT


(Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư)


TT

Mã số DN

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số

phiếu

1

3700408953

CTY TNHH Huy Cường

KP Bình Phước B, Phường

Bình Chuẩn, TP. Thuận An

3

2

3700644975

DNTN Vĩnh Mỹ 3

4/141, ấp Hòa Long 2, Xã

Thuận Giao, TP. Thuận An

1


3


3700145824


DNTN Bình Hoà

Số 54 Nguyễn Văn Tiết KP

Bình Hoà, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An


2

4

3700160124

CTY TNHH Gốm Châu

Anh

Số 521, KP Hưng Lộc, Phường

Hưng Định, TP. Thuận An


3


5


3700317230

DNTN Gốm Sứ Mỹ Nghệ Thuận Hòa

Số 3/110, Tổ 10, KP Bình Thuận 1, P. Thuận Giao, TP.

Thuận An


3


6


3700318266

CTY TNHH An Cơ Bình Dương

Đường ĐT 743, Ấp 1B, Xã An Phú, TP. Thuận An


2


7


3700835578

CTY TNHH TM Gốm

Sứ Thanh Phong 2

Số 38/1, tổ 1, KP Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, TP.

Thuận An


2

8

3700344668

CTY TNHH Minh Lộc

Bình Hoà 2, TX. Tân Uyên

1

9

3700318266

CTY TNHH An Cơ Bình

Dương

Số 3B/2, KP 1B, Phường An

Phú, TP. Thuận An

3


10


3700146948


CTY TNHH Cường Phát

Số 335, KP Hưng Lộc, Phường Hưng Định, TP. Thuận An


411


3700791560

CTY TNHH Tân Ngọc Phát

F184/62, đường Võ Tánh, khu 7, Phường Chánh Nghĩa, TP.

TDM

3

12

3700707576

CTY TNHH SX - TM -

DV Gốm Chấn Thành

Số 68A, Ấp Kiến An, Xã An

Điền, TX. Bến Cát


1


13


3700586240

CTY TNHH Tứ Hải Tân Hiệp.

Thửa đất số 265, tờ bản đồ số 26, KP Long Bình, Phường

Khánh Bình, TX. Tân Uyên

1

14

3700775463

CTY TNHH Long Triều

Số 8/15, ấp Đông, Xã Đông

Hòa, TP. Dĩ An

2


15


3700779355

CTY TNHH SX - TM -

DV Tân Phát Thành

Số 76/9, Đường Đông Nhì, KP Đông Nhì, Phường Lái Thiêu,

TP. Thuận An


3


16


3700707576

CTY TNHH SX - TM -

DV Gốm Chấn Thành

Ấp 4, Xã An Điền, TX. Bến Cát


2


17


3700389355


CTY TNHH Minh Sáng

Số 888 Đại lộ Bình Dương, KP

Bình Giao, Phường Thuận Giao, TP. Thuận An


3


18


3700145704

DNTN Gốm Mỹ Nghệ Trung Thành

Thửa đất số 34, tờ bản đồ số D4, KP Bình Đáng, Phường

Bình Hòa, TP. Thuận An


2

19

3700146546

XNTD Gốm Sứ Phước

Thái Phát

xã Tân Thới, TP. Thuận An

1


20


3700398712


DNTN Thiên Nga II

Số 152, đường Phan Đăng Lưu, khu 6, Phường Hiệp An,

TP. TDM

3

21

3700398737

DNTN Gốm Sứ Ngọc

Vĩnh Phong B

Ấp Hòa Lân, Xã Thuận Giao,

TP. Thuận An

2

22

3700881623

DNTN Gốm Sứ Phước

Ấp 5, Tỉnh Bình Dương

1
Nguyên Thành II23

3700963996

CTY TNHH Gốm Sứ

Phước Xuân Long

Số 3/2B, KP Bình Giao,

P.Thuận Giao, TP. Thuận An


2

24

3700523850

DNTN Gốm Xuất Khẩu

Vạn Phú Thành

Ấp Tân An, Xã Tân Vĩnh Hiệp,

TX. Tân Uyên


1


25


3700874898

CTY TNHH SX - TM

Xuất Nhập Khẩu Gốm Sứ Lý Phát

Số 298/10, KP 2, Phường Tân Định, TX. Bến Cát


3


26


3700527453

DNTN Gốm Xuất Khẩu Tân Phát

Số 52/2 tổ 2, KP Bình Hòa 1, Phường Tân Phước Khánh,

TX. Tân Uyên


1


27


3700540542

DNTN Sản Xuất Gốm Sứ Xuất Khẩu Phú Đức

Thửa đất số 139, tờ bản đồ số

8, tổ 2, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên


1

28

3700952666

CTY TNHH Gốm Vương

Hùng Phát

Số 397/15, KP 2, Phường Tân

Định, TX. Bến Cát


3

29

3700870981

CTY TNHH Gốm Sứ

Phước Nguyên Thành

Số 36B, KP Bình Đức, Phường

Lái Thiêu, TP. Thuận An


2


30


3700393175

DNTN Gốm Sứ Vương Hồng


KP Khánh Lợi, TX. Tân Uyên


1

31

3700552386

DNTN Gốm Sứ Xuất

Khẩu Hồng Lam

KP Bình Hòa 1, TX. Tân Uyên

1


32


3700552354

DNTN Gốm Sứ Xuất Khẩu Khánh Hòa

Số 12/2, tổ 2, KP Bình Hòa 1, Phường Tân Phước Khánh,

TX. Tân Uyên


2

33

3700147363

DNTN Như Ngọc

Số 463, KP Hưng Lộc, Phường

Hưng Định, TP. Thuận An


2

34

3700150253

CTY TNHH MTV Gốm

Mỹ Nghệ Hiệp Lợi

Số 40/1, KP Bình Giao, P.

Thuận Giao, TP. Thuận An

2

Xem tất cả 185 trang.

Ngày đăng: 18/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí