Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hướng Hóa

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Kế Toán - Tài Chính  Khóa Luận Tốt Nghiệp Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Hướng ...

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương Trường Đại Học Thủ Dầu Một Nguyễn Thị Phương Thảo Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ - Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Gốm Sứ Tỉnh Bình Dương Chuyên Ngành: Kế ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

Ubnd Tỉnh Bình Dương Trường Đại Học Thủ Dầu Một Diệp Thanh Sang Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Công Tác Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bình Dương Luận Văn Thạc ...

Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam

Đại Học Đà Nẵng Trường Đại Học Kinh Tế Nguyễn Hữu Tấn Đánh Giá Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Đài Phát Thanh Truyền Hình Cấp Tỉnh Tại Việt Nam Chuyên Ngành : Kế Toán Mã Số : 62.34.03.01 Luận Án Tiến Sĩ ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng Nguyễn Thị Quỳnh Hương Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế Coso Chuyên ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh Hồ Tuấn Vũ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Chuyên Ngành: Kế Toán ...