Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông - 1


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI


TRẦN THỊ SEN


QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI


TRẦN THỊ SEN


QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG


Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VÂN ANH
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: Các số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan do bản than tôi thực hiện, chưa được ai công bố dưới hình thức nào.

Tác giả luận văn


Trần Thị Sen


LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nhận và triển khai nghiên cứu đề tài, hoàn thành luận văn tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy, cô Học viên Khoa học xã hội và nhân văn. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, quý thầy cô khoa Tâm lý – Giáo dục.

Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Vân Anh - Trường Đại học sư phạm Hà Nội đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn và có thể áo dụng trong quá trình công tác.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong; phòng GD&ĐT huyện Đắk Glong, Ban giám hiệu các trường có cấp THCS trên địa bàn huyện Đắk Glong, Đắk Nông đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin phục vụ quá trình nghiên nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu song luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các nhà khoa học, quí thầy cô giáo và các bạn bè đồng nghiệp.

Tác giả luận văn


Trần Thị Sen


MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH 6

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 6

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 8

1.3. Nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lứa tuổi trung học cơ sở 14

1.5. Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở 23

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm 27

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH THCS HUYỆN ĐĂK GLONG, TỈNH ĐĂK NÔNG 32

2.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội và phát triển giáo dục huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 32

2.2. Tổ chức khảo sát 37

2.3. Kết quả khảo sát thực trang quản lý giáo dục kỹ năng sống của học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường THCS huyện Đăk Glong – Tỉnh Đăk Nông 38

2.4. Nhận xét chung về thực trạng quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Đăk Glong – Tỉnh Đăk Nông 60

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH THCS HUYỆN ĐĂK GLONG, TỈNH ĐĂK NÔNG 64

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64

3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS huyện Đăk Glong – Tỉnh Đăk Nông 65

3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp 74

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 75

Tiểu kết chương 3 78

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

PHẦN PHỤ LỤC 86

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


Stt

Các ký hiệu/ chữ viết tắt

Giải thích nghĩa

1

BGD&ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

CBQL

Cán bộ quản lí

4

CSVC

Cơ sở vật chất

5

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

6

GV

Giáo viên

7

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

8

GD

Giáo dục

9

GD KNS

Giáo dục kỹ năng sống

10

GDPT

Giáo dục phổ thông

11

HS

Học sinh

12

Hoạt động

13

HĐTN

Hoạt động trải nghiệm

14

KNS

Kỹ năng sống

15

PGD&ĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

16

PTDTNT

Phổ thông dân tộc nội

17

QLGD

Quản lý giáo dục

18

SGD&ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

19

THCS

Trung học cơ sở

20

TH

Tiểu học

21

TH&THCS

Tiểu học và trung học cơ sở

22

THCS

Trung học cơ sở

23

THPT

Trung học phổ thông

24

TCM

Tổ chuyên môn

25

UBND

Ủy ban nhân dân

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang: Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông - 1

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *