Quản Lý Đảm Bảo Yêu Cầu Dạy Học Nội Dung Giáo Dục Di Sản Văn Hóa Vào Các Môn Khoa Học Xã Hội Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở

+Quản lý phương pháp rèn luyện

Rèn luyện là phương pháp giáo dục trong đó GV tổ chức các loại hình hoạt động đa dạng theo những nội dung giáo dục nhất định nhằm tạo điều kiện, tạo môi trường để HS tự thể nghiệm ý thức, tình cảm của mình về các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thẩm mĩ... trong các tình huống cụ thể, đa dạng các thực tiễn cuộc sống.

+ Quản lý phương pháp luyện tập

Luyện tập là phương pháp nhằm củng cố, ổn định bền vững những hành vi, thói quen đã được hình thành và rèn luyện trong thực tiễn hoạt động giáo dục. Đó là quá trình tổ chức ôn luyện một cách có hệ thống, đều đặn, có kế hoạch các hành động, các thói quen ứng xử, biến nó thành những thuộc tính của nhân cách, thành những nhu cầu không thể thiếu trong nếp sống hàng ngày của mỗi cá nhân.

+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa theo môn học gắn với những môn học có ưu thế.

Đặc trưng của hoạt động ngoại khóa là sự liên kết, kết hợp chặt chẽ về mục tiêu, nội dung với các bài học chính khóa trên lớp. Với các hình thức thể hiện như thảo luận, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; sưu tầm tài liệu, tư liệu...

+ Tổ chức hoạt động giáo dục NGLL theo chương trình của Bộ GDĐT

Thông qua hoạt động giáo dục NGLL theo chủ đề từng tháng đặc biệt là các chủ đề của tháng 11, tháng 1, tháng 2, tháng 5 ở các khối lớp 6,7,8,9 là những chủ đề chiếm ưu thế trong tích hợp nội dung giáo dục giá trị DSVH của dân tộc.

Ngoài dạy học trên lớp, tuỳ điều kiện của tường trường, GV có thể kết hợp với nhiều hình thức tổ chức dạy học đa dạng khác nhau để củng cố kiến thức, hình thành năng lực thực tiễn cho người học như :

+ Thông qua các loại hình hoạt động lao động:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.

Tổ chức, hướng dẫn HS chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử tại địa phương, sưu tầm bảo tồn các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng,…

+ Thông qua hoạt động chính trị xã hội, kỷ niệm những ngày lễ lớn (20/11, 22/12, 10/3...).

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 5

+ Nhà trường tổ chức các cuộc thi cho tìm hiểu về DSVH của địa phương

+ Thông qua hoạt động chủ đề những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc và của địa phương, với các hình thức như: câu lạc bộ, giao lưu, tọa đàm, hội thi, tham quan, tổ chức trò chơi, kể chuyện, hùng biện... Tổ chức giáo dục HS tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích cách mạng, giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

+ Tổ chức các hoạt động tập thể như sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, các hoạt động trải nghiệm.

Giáo dục giá trị DSVH thông qua thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tổ chức cho HS tham gia các lễ hội văn hóa truyền thống, phong tục tập quán lành mạnh, các nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực các dân tộc, các trò chơi dân gian, nhạc cụ dân tộc

+ Tăng cường sử dụng tiếng nói, chữ viết, các loại hình văn học nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

+ Lựa chọn một số địa chỉ tại địa phương, ở nơi đó tập trung phong phú đặc sắc phong tục tập quán lành mạnh, phát triển nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực... để tổ chức cho HS tham quan, tìm hiểu, học tập.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm duy trì các nét đẹp trong văn hóa, thể dục, thể thao của dân tộc.

Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt đông ngoại khóa theo các chủ đề trong năm học để từng bước hình thành và phát triển kỹ năng tìm hiểu, phát hiện các giá trị văn hóa truyền thống, những đặc trưng văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động.

1.3.5. Quản lý đảm bảo yêu cầu dạy học nội dung giáo dục di sản văn hóa vào các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở

+ Nhà quản lý tạo mọi điểu kiện để GV có năng lực cần có để dạy học DSVH.

Trước hết phải khẳng định rằng, những năng lực mà người GV cần có để dạy tích hợp DSVH sẽ không nằm ngoài những năng lực đã được qui định trong chuẩn nghề nghiệp GV đã được ban hành. Song GV cần bồi dưỡng bổ sung một số năng lực sau đây:

Có năng lực chuyên môn sâu, có kiến thức hiểu biết về DSVH. Đây là yếu tố nền tảng rất quan trọng, bởi thiếu nó GV sẽ không liên kết được những kiến thức có liên quan đến nội dung dạy học.

Có hiểu biết sâu về dạy học giá trị DSVH: GV hiểu rõ được bản chất của dạy học tích hợp DSVH; các cách tích hợp, các mức độ tích hợp (dọc, ngang; theo nội dung/ chủ đề; liên môn, xuyên môn, đa môn…) sao cho phù hợp với đặc trương bộ môn giảng dạy.

Hiểu, biết xây dựng chủ đề/ hoặc nội dung tích hợp giá trị DSVH; biết khai thác những nội dung, yếu tố có mối liên hệ gắn kết gần gũi với nội dung bài học.

Thiết kế được các kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp giá trị DSVH (về nội dung, về hoạt động…)

Biết phương pháp, cách thức dạy học tích hợp giá trị DSVH để giúp HS tự cập nhật, đổi mới tri thức, phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề phức hợp, đồng thời chuyển tải nội dung giáo dục tới HS một cách sinh đông, tự nhiên, nhẹ nhàng, hấp dẫn;

Thực hiện tốt quá trình dạy học tích hợp giá trị DSVH ở trên lớp cũng như ở ngoài lớp học (thư viện, sân trường, công viên, bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa…) với những phương pháp, kỹ thuật, phương tiện dạy học và hình thức tổ chức dạy học đa dạng phong phú.

Có năng lực khai thác, sử dụng các kênh thông tin một cách hiệu quả, nhất là qua mạng Internet để làm cho nội dung bài giảng phong phú, đa dạng.Tạo điều kiện cho HS được học tập qua các nguồn học liệu đa dạng, phong phú trong xã hội. Từ đó phát triển năng lực tự học và chuẩn bị tâm thế cho học tập suốt đời của HS.

Giáo viên cần có năng lực giải quyết vấn đề cũng như các tình huống nảy sinh trong quá trình dạy học.

Có năng lực về gắn lý thuyết với thực hành. Bản chất của dạy tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy lý thuyết và thực hành trong một nội dung bài học.

+ Điều kiện phương tiện dạy học, cơ sở vật chất của nhà trường

Trong quá trình quản lý dạy học giá trị DSVH trong nhà trường để đạt kết quả tốt nhất, người GV cần xác định và sử dụng kết hợp tối đa khung thời gian: Hoạt động ngoại khóa, chương trình ngoài giờ, chương trình địa phương, các tiết chào cờ, sinh hoạt tập thể cho các hoạt động giáo dục di sản.

Mục đích đào tạo các em HS trở thành những người phát triển toàn diện về: Đức

- Trí - Thể - Mĩ… ngoài việc người thầy phải có năng lực thực sự ra thì việc khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường là những điều tác động lớn đến các em.

Trang bị đủ CSVC cho GV giảng dạy như các đồ dùng trực quan:

- Đồ dùng trực quan hiện vật: Bao gồm những di tích văn hóa, di tích lịch sử và cách mạng, những di vật khảo cổ hoặc di vật thuộc các thời đại lịch sử.

Đồ dùng trực quan tạo hình: hình vẽ, phim ảnh, tranh ảnh, máy chiếu…

- Sử dụng trao đổi, đàm thoại: Khi sử dụng tranh, ảnh về Di sản trong bài học, GV hướng dẫn HS quan sát, nêu câu hỏi gợi mở để HS tìm hiểu nội dung bài học, cuối cùng GV đánh giá, chốt lại thành kiến thức.

Khi tham quan học tập tại các phường hát Xoan, các em HS sẽ được trao đổi tìm hiểu về nghệ thuật hát Xoan thông qua các nghệ nhân, được xem biểu diễn các làn diệu hát Xoan, được tham gia biểu diễn cùng các nghệ nhân.

Khi tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, GV và HS được trải nghiệm vào bảo tàng Hùng Vương, được hướng dẫn viên giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa của tín ngưỡng, được tận mắt nhìn thấy các cổ vật thời Hùng Vương….

Sử dụng máy vi tính và phần mềm Powerpoint góp phần đảm bảo tính trực quan trong dạy học. Nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ với các cán bộ nghiên cứu, cơ quan quản lí DSVH để tiếp cận di sản, nhận dạng giá trị DSVH và khai thác DSVH một cách phù hợp, hiệu quả.

1.4. Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hoá thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở

1.4.1. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường

Quản lý giáo dục là một khoa học quản lý chuyên ngành, người nghiên cứu trên nền tảng của khoa học quản lý nói chung, cũng giống như khái niệm quản lý, khái niệm quản lý giáo dục cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý giáo dục thực chất là tác động đến nhà trường, làm cho nó tổ chức tối ưu được quá trình dạy học, giáo dục thể chất theo đường lối nguyên lý giáo dục của Đảng, quán triệt được những tính chất trường trung học xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bằng cách đó tiến tới mục tiêu dự kiến tiến lên trạng thái chất lượng mới về chất” [23, tr.68]

Theo tác giả Phạm Minh Hạc: “Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý (hệ thống giáo dục) nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên tắc giáo dục của Đảng thực hiện được những tính chất của nhà trường XHCN Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học - giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến tiến lên trạng thái mới về chất”. [11, tr.89]

Trong quản lý giáo dục, chủ thể quản lý ở các cấp chính là bộ máy quản lý giáo dục từ Trung ương đến Địa phương, còn đối tượng quản lý chính là nguồn nhân lực, CSVC kỹ thuật và các hoạt động thực hiện chức năng của giáo dục đào tạo. Hiểu một cách cụ thể là:

Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có kế hoạch, có ý tưởng, có mục đích của chủ thể quản lý đến đối tượng bị quản lý.

Quản lý giáo dục là sự tác động lên tập thể GV, HS và các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, nhằm huy động họ cùng phối hợp, tác động tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường để đạt mục đích đã định.

Trên cơ sở lý luận chung ta thấy rằng thực chất của nội dung quản lý hoạt động dạy học của GV và hoạt động học của HS nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc hình thành nhân cách của HS.

Tóm lại, “Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có ý thức, hợp quy luật của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến tất cả các khâu của hệ thống nhằm đảm bảo sự vận hành bình thường của các cơ quan trong hệ thống giáo dục, đảm bảo cho sự phát triển và mở rộng hệ thống cả về mặt số lượng cũng như chất lượng” [ 11, tr.89].

Quản lý nhà trường là quản lý HĐGD của GV, quản lý hoạt động học tập của HS, nhân sự, CSVC thiết bị, điều kiện phục vụ hoạt động dạy và học. Theo Phạm Minh Hạc: “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý GD của Đảng để tiến tới mục đích GD, mục tiêu đào tạo đối với ngành GD, với thế hệ trẻ và từng HS” [11, tr.71].

Như vậy quản lý nhà trường là quản lý toàn bộ con người cùng hoạt động giáo dục và điều kiện phục vụ; huy động, phối hợp, phát huy tất cả nguồn lực để thực hiện mục tiêu, sứ mạng của nhà trường.

1.4.2. Quản lý dạy học và quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học trong nhà trường

Quản lý hoạt động dạy học thực chất là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình dạy học (được tiến hành bởi tập thể GV và HS, với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách HS theo mục tiêu đào tạo của nhà trường.

Quản lý giáo dục giá trị DSVH là đẩy mạnh các biện pháp lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống phù hợp với tâm lý, tình cảm của từng lứa tuổi thông qua các hoạt động ngoại khoá, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống; đẩy mạnh các phong trào hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa,... nhằm tạo môi trường thuận lợi để HS tự hấp thụ, tự hiểu và tự nguyện tham gia từ đó đi đến ham thích các hoạt động tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống.

Quản lý giáo dục giá trị DSVH thông qua dạy học là những biện pháp tác động của CBQL của nhà trường tới các quá trình dạy học và giáo dục giá trị DSVH, GV, HS, các lực lượng liên đới nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa của dân tộc, địa phương.

Quản lý trường học là một bộ phận của QLGD, nhà trường là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách, đường lối giáo dục, phương pháp, nguyên tắc, nguyên lý giáo dục trong phạm vi trách nhiệm của mình nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục - đào tạo được quy định cho từng cấp học, ngành học.

1.4.3. Vai trò của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường

Hiệu trưởng nhà trường là chủ thể quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục Luật DSVH và các văn bản hướng dẫn việc khai thác và sử dụng DSVH trong trường học tới cán bộ quản lí, GV và HS:

Hiệu trưởng cũng là người đưa ra những quyết định quản lý liên quan tới hỗ trợ, đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị để GV, HS tiếp cận và sử dụng DSVH trong nghiên cứu, học tập; góp phần nâng cao nhận thức cho HS về di sản văn hoá, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hoá của quê hương, đất nước.

Hướng tới bên ngoài nhà trưởng, hiệu trưởng là người chủ động kết nối, hướng đến các thiết chế văn hóa và loại hình đa dạng là những bảo tàng, di sản vật thể (di tích văn hóa, thiên nhiên, lịch sử, cách mạng, kháng chiến, v.v.) di sản thiên nhiên, di sản phi vật thể, nhất là những di sản, nhân chứng sống ở xung quanh và gần gũi với nhà trường, góp phần sáng tạo, làm phong phú, phát triển DSVH trong điều kiện mới theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng có vai trò nhất định trong việc định hướng trong hoạt động khai thác và sử dụng di sản đúng quy định của luật pháp, đúng mục đích. Cần xác định sử dụng di sản như nguồn học liệu để trau dồi hiểu biết về di sản và rèn luyện phương pháp học tập và kỹ năng sống cho HS, góp phần phát triển năng lực người học.

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ quan, đơn vị quản lí DSVH; xác định rõ chủ đề dạy học, đa dạng hoá các hình thức thể hiện trong giờ ngoại khoá tại trường, trong mỗi lần tới di tích, tới bảo tàng... Lãnh đạo nhà trường cần định hướng, thực hiện đổi mới phương pháp tiếp cận di sản thông qua các hoạt động trong và NGLL nhằm giúp HS tự chủ, năng động, sáng tạo, khám phá – không theo mô hình học thuộc lòng, hỏi đáp, thi chấm điểm. GV là người có vai trò trong quá trình thiết kế hoạt động, điều phối viên, giúp tổ chức hoạt động cho HS.

Trong các nhà trường, mức độ “sử dụng” DSVH, coi DSVH như là phương tiện, tư liệu dạy học, hỗ trợ cho bài học thêm sinh động, HS hứng thú, qua đó giáo dục HS lòng yêu quê hương, đất nước; giáo dục truyền thống, đạo lý, hình thành nhân cách, kỹ năng sống cho HS góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa bản sắc dân tộc.

Mục đích giáo dục DSVH trong nhà trường nhằm tăng cường tính thực hành, củng cố và hoàn thiện các kiến thức đã học trên lớp, góp phần bổ sung, nâng cao kiến

thức và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, giúp cho mỗi cá nhân và cộng đồng hiểu biết về di sản, biết bảo vệ, tuyên truyền cho cộng đồng, bảo vệ di sản; có thái độ ứng xử đúng đắn với DSVH.

Các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, nhận chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương; xây dựng website, thư viện tiên tiến với nhiều tài liệu về DSVH; làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn GV trong quá trình khai thác và sử dụng DSVH trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường trung học.

1.4.4. Nội dung quản lý của Hiệu trưởng

1.4.4.1. Chỉ đạo tích hợp nội dung giáo dục giá trị di sản văn hóa vào chương trình dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cở sở

Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục giá trị DSVH thông qua dạy học môn KHXH ở chương trình THCS và trình cấp trên phê duyệt.

Các căn cứ xây dựng kế hoạch gồm có:

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 73/HD - BGD&ĐT-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Sử dụng DSVH trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm GDTX”;

Chương trình hành động số 382/CTr-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp - Hát Xoan Phú Thọ (giai đoạn 2012-2015);

Căn cứ nội dung chương trình sách giáo khoa môn học, cấp học thực hiện sử dụng giá trị di sản trong dạy học.

Điều kiện của các nhà trường khi sử dụng DSVH trong dạy học như trình độ đội ngũ GV, CSVC phục vụ dạy học, kinh phí cho hoạt động trải nghiệm học tập giá trị DSVH cho HS.

Điều kiện thực tế DSVH của địa phương, khai thác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thực hiện chương trình đào tạo, bản thân mỗi GV phải là người tích hợp được các lĩnh vực kiến thức liên quan đến nội dung trong cùng một bài học, một môn học; tích hợp giữa dạy lý thuyết với thực hành, tích hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học.

Ban giám hiệu chỉ đạo tổ KHXH hướng dẫn GV thiết kế một số giáo án tích hợp giáo dục DSVH, các tiết dạy minh họa thể hiện cách thức dạy học tích hợp để GV học tập, vận dụng.

1.4.4.2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về di sản văn hoá và nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho GV giảng dạy các môn khoa học xã hội

Trước hết, cần chỉ đạo biên soạn hoặc sưu tầm các tài liệu về dạy học tích hợp giáo dục DSVH để bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ GV giảng dạy những lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp. Những tài liệu này cần được viết dưới dạng như những cẩm nang để GV dễ vận dụng, tránh hàn lâm, lý thuyết.

Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn cho tất cả GV giảng dạy và đội ngũ cán bộ quản lý GD về dạy học tích hợp giá trị DSVH. Việc tổ chức bồi dưỡng cần đi vào cái cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của GV, tăng cường tính thực hành, thực tế.

Chú trọng việc bồi dưỡng GV tại trường, trong đó hướng GV đi vào con đường tự học, tự nghiên cứu để có thể vận dụng dạy học tích hợp giá trị DSVH trong bộ môn của mình. Đây là một trong những biện pháp quan trọng, có tác dụng quyết định trực tiếp đến năng lực dạy học của GV.

Tăng cường hình thức bồi dưỡng qua mạng bằng các nguồn học liệu phong phú như trường học kết nối…

Phát huy chức năng của các nhà trường trong công tác bồi dưỡng GV và phải coi đây là lực lượng nòng cốt, chủ yếu trong công tác bồi dưỡng GV.

Để bồi dưỡng GV dạy học tích hợp giá trị DSVH thông qua các môn KHXH ở trường THCS trong bối cảnh hiện nay, cần có chương trình bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu DHTH giá trị DSVH. GV dạy tích hợp giá trị DSVH cần có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức xã hội rộng, vì thế, vẫn cần thiết phải trang bị kiến thức các phân môn khoa học, nhưng đồng thời có các chuyên đề liên môn. Điểu này đòi hỏi các bộ môn khoa học phải liên kết sâu trong xây dựng chương trình và biên soạn nội dung môn học. Ngoài ra cũng cần đổi mới đồng bộ nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học. Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học đối với HS, tăng tính thực tế, thực hành, tăng cường tổ chức học tập, nghiên cứu tại thực địa, tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức dạy học theo các phương pháp tích cực, dạy học dự án, …Kiểm tra, đánh giá chú trọng đến cả kết quả và quá trình, kết hợp nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá như quan sát, vấn đáp, bài viết kiểm tra, bài luận.

Nhà trường cần tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề dạy học tích hợp giá trị DSVH và rèn luyện năng lực dạy học tích hợp cho GV THCS, các GV ở trường THCS, có thể tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích hợp theo nhóm các phân môn KHXH.

Xem tất cả 129 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí