Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Cho Học Sinh Thông Qua Con Đường Dạy Học

Nhà trường cũng cần giáo dục cho HS có thái độ đúng đắn đối với các DSVH, củng cố và phát triển lòng yêu quí, trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị các DSVH của dân tộc, cộng đồng, địa phương, giúp HS THCS có động cơ và nhu cầu trong việc tìm kiếm các thông tin về DSVH, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của DSVH đến cộng đồng trong nước cũng như quốc tế.

Bên cạnh đó, chúng ta cần giáo dục cho HS THCS có những hành vi thiết thực trong giữ gìn, phát huy giá trị DSVH, có thói quen tốt trong tiếp nhận và thể hiện các giá trị văn hóa mới.

1.2.2.3. Nội dung giáo dục di sản văn hóa

Giáo dục DSVH cho HS THCS chính là giáo dục cho các em tri thức về các DSVH của quê hương đất nước, giáo dục nguồn gốc hình thành di sản, đặc điểm của di sản, ý nghĩa và giá trị của di sản đó. Ví dụ như ở tỉnh Phú Thọ là một tỉnh có nhiều di sản văn hoá mang bản sắc văn hoá dân tộc gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương với trên 200 di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến, các danh lam thắng cảnh đều có khả năng khai thác phục vụ cho tham quan du lịch, tiêu biểu. Tỉnh Phú Thọ còn có nhiều làng nghề truyền thống, là miền đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá dân tộc đặc sắc của tổ tiên, mang tính giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn: lễ hội Đền Hùng, hội phết (Hiền Quan), hội làng Đào Xá, Sơn Vi…; nhiều làn điệu dân ca, xoan ghẹo, nhiều trò diễn dân gian, nhiều truyền thuyết - huyền thoại về thời dựng nước, nhiều truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười giàu tính nhân văn, nhiều làng nghề truyền thống… mang nét đặc sắc của vùng đất Tổ, đặc trưng văn hoá Lạc Hồng… Ngày 24/11/2011, UNESCO đã công nhận hát Xoan - Phú Thọ là DSVH phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Ngày 6/12/2012, tổ chức UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại, với những yếu tố thuộc đời sống tâm linh của người Việt Nam đã tồn tại từ hàng nghìn năm nay, thể hiện nền tảng tinh thần đại đoàn kết dân tộc và gắn kết cộng đồng. Tính độc đáo của tín ngưỡng này thể hiện rất rõ ở yếu tố thờ Hùng Vương chính là thờ Quốc Tổ. Đây là hiện tượng văn hóa độc đáo không phải dân tộc nào cũng có. Di sản văn hoá của địa phương là nguồn tài nguyên vô tận để dạy và học suốt đời. Mỗi địa phương đều có những DSVH cần bảo tồn và mỗi di sản đều có giá trị riêng của nó.

Trong phạm vi nghiên cứu của mình, luận văn này chỉ khai thác nội dung giáo dục giá trị DSVH phi vật thể được UNESCO công nhận và được chính quyền địa phương cũng như Bộ giáo dục và đào tạo cho phép đưa vào chương trình giáo dục phổ thông.

1.2.2.4. Con đường giáo dục giá trị di sản văn hoá

Hiện nay KHKT và CNTT phát triển, thông tin có thể cập nhật và khai thác ở nhiều nguồn khác nhau như trên báo chí, sách giáo khoa, trên mạng Internet... vì vậy giáo dục giá trị DSVH cho HS cũng có nhiều con đường khác nhau.

Giáo dục giá trị DSVH cho HS thông qua con đường tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. Hoạt động giáo dục NGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở HS. Hoạt động giáo dục NGLL ở trường THCS nhằm giúp HS nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân; củng cố vững chắc các kĩ năng, hình thành năng lực cần thiết cho HS; giúp HS có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình và người khác, hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mĩ.

Thông qua các chủ đề hoạt động giáo dục NGLL có thể đưa nội dung giáo dục giá trị DSVH vào thực hiện, đặc biệt là trong các chủ đề hoạt động có mối liên hệ gần như chủ đề hoạt động tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 5. Trong kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục NGLL có thể lồng ghép vào đó các mục tiêu giáo dục giá trị DSVH cho HS THCS.

Tổ chức hoạt động lao động, trải nghiệm sáng tạo là một trong những con đường quan trọng để giáo dục giá trị DSVH cho HS. Thông qua các hoạt động lao động (ví dụ như chăm sóc khu di tích lịch sử, di tích văn hoá, ...) có tác dụng giáo dục nhận thức, hình thành ý thức, kỹ năng và quan trọng nhất là hình thành ở HS những hành vi thiết thực trong giữ gìn, phát huy giá trị DSVH.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.

Trong giai đoạn hiện nay Bộ GD&ĐT đang thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, theo đó có nhiều sự thay đổi về hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) trong nhà trường. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, kế hoạch giáo dục bao gồm các môn học, chuyên đề học tập (gọi chung là môn học) và hoạt động trải nghiệm. Hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) bao gồm hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm. Mục đích của hoạt động trải nghiệm trong chương trình mới là nhà trường và xã hội, tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và hoạt động hướng nghiệp dưới sự hướng dẫn, tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và năng lực

chung như năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, những năng lực chung được hình thành và phát triển trong hoạt động trải nghiệm được thể hiện dưới hình thức: năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp… đó là những năng lực cần có ở con người trong xã hội hiện đại.

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 4

Nội dung của hoạt động trải nghiệm là những kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phương, cộng đồng, đất nước, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học, dễ vận dụng vào thực tế. Nội dung đó được thiết kế thành các chủ điểm mang tính mở, không yêu cầu mối liên hệ chặt chẽ giữa các chủ điểm. Dựa vào mục đích, nội dung của hoạt động trải nghiệm có thể nhận thấy hoạt động này có nhiều ưu thế trong giáo dục giá trị DSVH cho HS THCS. Giáo viên khi thiết kế hoạt động trải nghiệm cho HS có thể sử dụng các DSVH làm phương tiện, địa điểm, chủ đề để tổ chức hoạt động giáo dục cho HS. Tiếp cận trực tiếp di sản là cách nhanh nhất để HS hiểu được giá trị của các di sản, HS tự mình khám phá, trải nghiệm sẽ lưu giữ lại những kí ức, cảm xúc vững chắc nhất.

Trong phạm vi nghiên cứu của mình, luận văn này lựa chọn nghiên cứu sâu hơn về giáo dục giá trị DSVH cho HS thông qua dạy học (xem mục 1.2.3). Đây cũng là con đường chủ đạo, tích cực tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm và thái độ của HS.

1.2.3. Giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh thông qua con đường dạy học

Dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người GV, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức và tự điều khiển hoạt động nhận thức

- học tập của mình, nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học.

Trong trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng hoạt động dạy học là hoạt động trọng tâm, giữ vai trò chủ đạo. Đó là con đường thuận lợi nhất giúp HS trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể nắm được khối lượng tri thức với chất lượng cần thiết. Dạy học là con đường quan trọng giúp HS phát triển một cách có hệ thống năng lực hoạt động trí tuệ nói chung, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo. Dạy học còn là một trong những con đường chủ yếu để hình thành các giá trị sống, phẩm chất nhân cách cho HS. Trong dạy học GV sử dụng một hệ thống các biện pháp sư phạm để tác động đến HS nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục đề ra.

Giáo dục giá trị DSVH cho HS theo con đường dạy học được thực hiện theo hướng tích hợp nội dung giáo dục giá trị DSVH vào các môn học có ưu thế.

Dạy học tích hợp được bắt đầu với việc xác định một chủ đề cần huy động kiến thức, kĩ năng, phương pháp của nhiều môn học để giải quyết vấn đề. Lựa chọn

được một chủ đề mang tính thách thức và kích thích được người học dấn thân vào các hoạt động là điều cần thiết trong dạy học tích hợp.

Thực tế chương trình giáo dục ở trường phổ thông hiện nay không qui định cụ thể về thời lượng, nội dung về giáo dục giá trị DSVH vì vậy một trong những cách làm hiệu quả là lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục giá trị của các DSVH vào những môn học có ưu thế. Trong các trường THCS hiện nay những môn học có ưu thế trong việc giáo dục giá trị DSVH là những môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Âm nhạc...Bản chất của con đường này là hòa trộn nội dung giáo dục giá trị DSVH vào nội dung môn học tạo thành một khối thống nhất để tác động đến HS nhằm đạt được các mục đích dạy học, giáo dục.

Năm 2012 Bộ GD&ĐT đã triển khai sử dụng DSVH trong dạy học đồng thời đã triển khai trên 07 tỉnh thành trong cả nước. Khi đưa DSVH vào trong dạy học đồng nghĩa với việc coi di sản là công cụ, phương tiện để dạy học để giúp củng cố, khắc sâu nội dung bài học liên quan, kích thích hứng thú, hoạt động nhận thức của HS mặt khác giáo dục cho HS giá trị của chính các DSVH (coi giá trị DSVH là nội dung dạy học).

Để thực hiện tốt được việc giáo dục giá trị DSVH qua con đường dạy học đặt ra nhiều yêu cầu đối với GV, trước hết GV phải có năng lực tích hợp để đưa nội dung giáo dục giá trị DSVH vào nội dung bài dạy.

GV cần xác lập các mục tiêu của bài giảng (là mục tiêu chung của bài học (vốn có) và phần mục tiêu giáo dục giá trị DSVH (định đưa vào); Biết phân tích, rà soát chương trình môn học để phát hiện những “địa chỉ” có thể tích hợp nội dung giáo dục giá trị DSVH theo các mức độ tích hợp toàn bài, tích hợp từng phần hoặc liên hệ bổ sung;

GV cũng cần xác định phù hợp các nội dung giáo dục giá trị DSVH tích hợp vào nội dung bài học của môn học ưu thế như Ngữ Văn, Lịch Sủ, Âm nhạc…; đảm bảo tính lôgic, tính hệ thống, tránh trùng lặp, thích hợp với trình độ của HS, không làm cho cấu trúc của bài học bị phá vỡ.

Dạy học tích hợp nội dung giáo dục giá trị DSVH cần có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo hỗ trợ. Bên cạnh đó GV phải có kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp theo hướng tích cực hóa người học, có trình độ sâu về chuyên môn, có kiến thức chắc chắn về DSVH của địa phương.

1.3. Giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở

1.3.1. Chương trình các môn khoa học xã hội

Hiện nay, chương trình các môn khoa học xã hội được thực hiện trên tinh thần khung phân phối chương trình áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010. Khung

phân phối chương trình quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.

Thời lượng quy định tại khung phân phối chương trình áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước.

Trong kế hoạch giáo dục quy định tại chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành, các hoạt động giáo dục đã được quy định thời lượng với số tiết học cụ thể như các môn học. Đối với GV được phân công thực hiện hoạt động giáo dục NGLL, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy như các môn học; việc tham gia điều hành hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và GV chủ nhiệm lớp, không tính vào giờ dạy tiêu chuẩn.

Chương trình thực hiện theo thứ tự của các bài trong sách giáo khoa và phân phối thời lượng của Khung phân phối chương trình, do sách giáo khoa Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lí, Âm nhạc... được viết tích hợp chặt chẽ, nếu thay đổi sẽ phá vỡ tính chỉnh thể và gây khó khăn cho việc tích hợp.

Khung phân phối chương trình này không phân chia cụ thể thời lượng cho từng bài và từng phân môn. Về cơ bản, thời lượng chia cho bài trong tuần,

Trên cơ sở khung phân phối chương trình và thực tế dạy học ở từng địa phương, Sở GDĐT có thể điều chỉnh một cách hợp lí thời lượng và trình tự của một số bài được sắp xếp liền nhau theo thời lượng dành cho từng cụm bài, nhưng không làm thay đổi tổng số tiết dạy của mỗi học kì, cũng như của toàn năm học.

Trong khung phân phối chương trình các môn KHXH đều không quy định cụ thể số tiết cũng như kiến thức giảng dạy giá trị DSVH trong quá trình dạy học vì vậy người GV phải có kế hoạch dạy học tích hợp nội dung giáo dục giá trị DSVH vào trong quá trình giảng dạy.

Trước đây nội dung chương trình dạy học các môn học luôn dạy theo từng môn học riêng rẽ, các bài học trong từng môn học không có nội dung giới thiệu, giáo dục giá trị DSVH, hiện nay trong thời đại CNH, HĐH đất nước khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng, các DSVH được con người khai thác, sử dụng làm du lịch, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị DSVH chúng ta cần phải có cái nhìn toàn diện, đánh giá

đúng vai trò của DSVH trong đời sống hiện nay, nên giáo dục phải có vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, giáo dục giá trị DSVH cho HS, tạo điều kiện phân hóa theo định hướng nghề nghiệp của HS sau khi tốt nghiệp. Như vậy, dạy học tích hợp giá trị DSVH học sẽ giúp người học tiếp cận tốt hơn với bản chất của các DSVH. Việc dạy học xung quanh một chủ đề đòi hỏi huy động kiến thức, kỹ năng, phương pháp của nhiều môn học. Điều này tạo thuận lợi cho việc trao đổi và làm giao thoa các mục tiêu dạy học của các môn học khác nhau. Vì vậy, tích hợp sẽ đáp ứng yêu cầu dạy học để phát triển năng lực HS. Theo Xavier Roegier (nhà giáo dục Bỉ), dạy học tích hợp tạo mối liên hệ trong học tập bằng việc kết nối các môn học khác nhau, nhấn mạnh đến sự phụ thuộc và mối liên hệ giữa các kiến thức, kỹ năng và phương pháp của các môn học đó. Do đó, tích hợp là phương thức dạy học hiệu quả vì kiến thức được cấu trúc có tổ chức và vững chắc. Thiết kế chủ đề tích hợp ngoài việc tạo điều kiện tích hợp mục tiêu của 2 hay nhiều môn học, nó còn cho phép tránh sự lặp lại nội dung các môn học nên tiết kiệm thời gian tổ chức hoạt động học tập.

1.3.2. Tích hợp giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh trong chương trình các môn khoa học xã hội

Trong năm 2012 Bộ GDĐT phối hợp với Bộ văn hóa du lịch thể thao triển khai việc sử dụng di sản trong dạy học, trong tổ chức hoạt động giáo dục, chủ trương này gắn liền với mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS vể đức, trí, thể, mỹ đồng thời gắn liền với việc đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục, đa dạng hình thức dạy học, giáo dục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong việc sưu tầm, tìm hiểu, sử dụng di sản trong giờ học và các hoạt động giáo dục. Học sinh chỉ thực sự hiểu được giá trị của các DSVH khi các em được tiếp cận với di sản từ đó HS sẽ được rèn các kĩ năng như kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập, xử lý thông tin, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng tổ chức hoạt động, kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để giải thích những hiện tượng, sự vật có trong các DSVH.

Sử dụng dạy học tích hợp để giáo dục giá trị DSVH cho HS thông qua các môn KHXH chiếm ưu thế hay các chủ đề liên môn, thông qua hình thức dạy học giúp HS có nhận biết về DSVH, giá trị của DSVH.

Chúng ta phải lồng ghép những chuyên đề về truyền thống văn hóa dân tộc vào chương trình giáo dục, rèn luyện đạo đức, tư duy, lối sống và bản lĩnh cho HS. Để các em vào đời với đầy đủ hành trang của người công dân tốt, thông minh, cần cù, sáng tạo, có tính kỷ luật cao mang dáng dấp, tinh hoa của người mảnh đất cội nguồn dân tộc Việt Nam và sẵn sàng đi lên phía trước vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, cũng như tạo đầy đủ các tiên đề tốt nhất để mọi người, mọi lứa tuổi tham gia nghiên cứu, rèn luyện đạo đức và học tập suốt đời.

Giáo dục HS lòng yêu đồng bào, lòng yêu đất nước, lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Giáo dục HS việc duy trì và bảo vệ văn hóa bản địa - văn hóa làng xã.

Tổ chức thực hiện dạy học giáo dục giá trị DSVH hoá theo hình thức như: khai thác, sử dụng tài liệu về di sản để tiến hành bài học ở trên lớp, tiến hành bài học tại nơi có di sản, bài học tại thực địa, tổ chức tham quan học tập tại nơi có di sản, tổ chức tham quan ngoại khóa - trải nghiệm di sản, sử dụng di sản để tổ chức các hoạt động ngoại khóa khác, tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, dạy học theo dự án, hình thức tích hợp theo chủ đề và liên môn.

Việc sử dụng DSVH trong dạy học tác động lớn đến tư tưởng tình cảm của HS. Khi được tìm hiểu, tiếp cận và trải nghiệm thực tế, các em sẽ được nâng cao hiểu biết về những di sản đó, đồng thời có thái độ và hành vi đúng đắn có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy những di sản, nét đẹp văn hóa của quê hương. Việc sử dụng di sản trong dạy học góp phần đẩy mạnh hoạt động nhận thức, kích thích hứng thú, giúp HS phát triển kỹ năng học tập, tự chiếm lĩnh kiến thức, thúc đẩy tính sáng tạo trong quá trình học tập và cuộc sống. Chủ động, sáng tạo trong thực hành, hoạt động thực tiễn và trong các hoạt động xã hội, HS có cơ hội được vận dụng kiến thức đã học trong nhà trường vào cuộc sống thực tế. Được rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, hoạt động xã hội, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kĩ thuật mới. HS biết thiết kế và tổ chức học theo dự án. HS có điều kiện nâng cao hiểu biết, vận dụng kiến thức của một số môn học Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân... các môn học cung cấp kiến thức xã hội nhân văn và cả các môn liên quan quan khác như tiếng Anh, Âm nhạc vào thực tiễn đời sống hàng ngày.

1.3.3. Nguyên tắc tích hợp nội dung giáo dục giá trị di sản văn hóa vào chương trình các môn khoa học xã hội ở cấp trung học cơ sở

Việc đưa nội dung giáo dục giá trị DSVH vào chương trình các môn khoa học xã hội ở cấp THCS cần đảm bảo các nguyên tắc như:

- Đảm bảo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu giáo dục di sản theo yêu cầu của Bộ giáo dục & Đào tạo.

- Đảm bảo được tính hiệu quả, thiết thực khi thực hiện tích hợp giáo dục giá trị DSVH cho HS, không hình thức, phải xác định được nội dung cơ bản và thực hiện các bước chuẩn bị chu đáo khi tiến hành dạy học tại địa điểm có di sản hoặc dạy học trên lớp khi có sử dụng hình ảnh có di sản.

- Đảm bảo nguyên tắc thực hiện theo đúng kế hoạch của năm học, kế hoạch dạy học di sản, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, phù hợp với kế hoạch tài chính của nhà trường khi tiến hành tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục giá trị di sản cho HS.

- Đảm bảo nguyên tắc kết hợp giữa nhà trường với ngành văn hóa, thể thao và du lịch khi tiến hành dạy học các môn học với các di sản ở địa phương phù hợp với điều kiện của tổ chức dạy học DSVH cho HS ở trường THCS.

1.3.4. Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh trường THCS thông qua quản lý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các môn khoa học xã hội

+ Quản lý giáo viên sử dụng phương pháp dạy học trực quan

Quản lý GV sử dụng các hình ảnh, tư liệu trong bảo tàng hoặc trong thư viện để giáo dục giá trị DSVH cho HS, thông qua những hình ảnh có thật hoặc hình ảnh được sao chụp lại khích lệ lòng tự hào dân tộc, ý thức tự tôn dân tộc và thái độ tích cực đối với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cho HS.

+Quản lý dạy học theo phương pháp dự án

GV thiết kế các dự án giáo dục trải nghiệm để HS tự tìm hiểu các giá trị DSVH của đất nước, của địa phương từ đó HS có nhận thức, thái độ và hành vi phù hợp trong việc bảo tồn phát huy các giá trị DSVH.

+ Quản lý phương pháp nghiên cứu trường hợp

GV sử dụng các tình huống, trường hợp điển hình về giá trị DSVH để phân tích, giúp HS có cơ hội trải nghiệm thực tế qua hoạt động đó giáo dục ý thức tự tôn dân tộc và thái độ tích cực đối với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cho HS.

+Quản lý phương pháp làm việc nhóm và sử dụng kĩ thuật phòng tranh

GV tổ chức cho HS sưu tầm các tranh ảnh, các thước phim về giá trị DSVH, sau đó tổ chức trưng bày, trình chiếu và thuyết minh theo nhóm về các giá trị DSVH dân tộc mà HS đã sưu tầm được.

+ Quản lý phương pháp thuyết trình, đàm thoại

GV trực tiếp thuyết trình, đàm thoại với HS về các chủ đề giáo dục giá trị DSVH của địa phương, phân tích các giá trị của DSVH, ý nghĩa của việc bảo tồn phát huy các giá trị DSVH, cách thức giữ gìn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, những việc cần làm của HS để giữ gìn phát huy các giá trị DSVH.

+ Quản lý phương pháp tổ chức hoạt động theo chủ đề:

GV soạn thảo những chủ đề phù hợp với các nhiệm vụ và nội dung giáo dục có tác dụng thu hút đông đảo HS tham gia, qua đó các em có điều kiện rèn luyện và thể hiện năng lực tự tổ chức hoạt động, tự giáo dục và rèn luyện phẩm chất, hành vi, thói quen, đặc biệt là những kinh nghiệm ứng xử trong các mối quan hệ đa dạng và phức tạp trong cuộc sống phù hợp với yêu cầu và các chuẩn mực đạo đức do xã hội quy định.

Xem tất cả 129 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí