Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam

Xem tất cả 72 trang, được chia thành 9 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 9

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 9

PHỤ LỤC Hình.1. Giao diện tìm kiếm cơ bản của hệ thống thông tin "Tóm tắt Dự án NC&PT Liên bang" Hình 2. Giao diện tìm kiếm nâng cao của hệ thống thông tin "Tóm tắt dự án NC&PT Liên bang" Hình.3. Giao diện tìm kiếm ...

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 8

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 8

3.2. Kiến nghị + Phải nắm bắt và kiểm soát được đầy đủ các nguồn thông tin về đề tài đang tiến hành và báo cáo KQNC được tạo lập từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi toàn quốc nhằm đáp ...

Tình Hình Đăng Ký Báo Cáo Kqnc Tại Cục Thông Tin Kh&cn Quốc Gia Của Các Đề Tài, Dự Án

Tình Hình Đăng Ký Báo Cáo Kqnc Tại Cục Thông Tin Kh&cn Quốc Gia Của Các Đề Tài, Dự Án

+ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia thuộc Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối quốc gia về đăng ký báo cáo KQNC, đồng thời trực tiếp thực hiện đăng ký đối với báo cáo KQNC của nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước và cấp Bộ. + Các Bộ, cơ quan ...

Quản Lý Thông Tin Về Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu

Quản Lý Thông Tin Về Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu

- Cấp quản lý đề tài: cấp trọng điểm nhà nước; cấp bộ, tổng cục; cấp tỉnh, thành phố; cấp cơ sở - Cơ quan chủ trì đề tài: các cơ sở nghiên cứu; trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; bệnh viện, trạm y tế, ...

Một Số Nước Và Vùng Lãnh Thổ Khác Cộng Hoà Séc

Một Số Nước Và Vùng Lãnh Thổ Khác Cộng Hoà Séc

Với hơn 40 năm tồn tại, VNTIC đã có hơn 7 triệu báo cáo KQNC, luận án tiến sỹ và phó tiến sỹ, .Trên cơ sở những báo cáo và luận án được giao nộp theo luật định, VNTIC tạo lập CSDL về tài liệu xám và tạo ra các sản phẩm, dịch ...

Một Số Csdl Tích Hợp Vào "tóm Tắt Dự Án Nc&pt Liên Bang"

Một Số Csdl Tích Hợp Vào "tóm Tắt Dự Án Nc&pt Liên Bang"

Bảng 2. Một số CSDL tích hợp vào "Tóm tắt Dự án NC&PT Liên bang" Tên CSDL Mô tả Tóm tắt NC&PT của Bộ Quốc phòng (DoD R&D Descriptive Summaries (RDDS)) Bao gồm các thông tin mô tả tóm lược các chương trình nghiên cứu, triển ...

Vai Trò Của Thông Tin Về Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu

Vai Trò Của Thông Tin Về Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu

Kinh phí được phân bổ theo kế hoạch cho việc thực hiện các đề tài, các Bộ, ngành và địa phương tự xác định các đề tài và tổ chức thực hiện. Với cơ chế thực hiện đề tài như vậy, nếu không có được hệ thống thông tin ...

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 2

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 2

Luật KH&CN của Việt Nam định nghĩa "Phát triển công nghệ" là hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm . Triển khai ...

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 1

Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam - 1

Một Số Chữ Viết Tắt Sử Dụng Trong Khóa Luận Csdl Cơ Sở Dữ Liệu Fedrip Federal Research In Progress (Đề Tài Nghiên Cứu Liên Bang Đang Tiến Hành) Jst Japan Science And Technology Agency (Cục Khoa Học Và Công Nghệ Nhật Bản) Kqnc Kết Quả Nghiên Cứu ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số