Các Nguyên Tắc Quy Hoạch Điểm Và Tuyến Du Lịch

Hệ sinh thái, nơi diễn ra các hoạt động du lịch, có lợi cho môi trường và có tính bền vững đến hệ sinh thái. DLST bao gồm những hoạt động giáo dục và diễn giải môi trường. Giáo dục du khách, cộng đồng đại phương, các cơ sở ...

Các Đơn Vị Hành Chính Của Tỉnh Long An Tính Đến Năm 2010

Cho đến trước cách mạng 1945, toàn Nam bộ có 22 tỉnh. Tỉnh Long An ngày nay bao trùm tỉnh Tân An va tỉnh chợ lớn lúc bấy giờ. Tháng 2 năm 1956, huyện Mộc Hóa được tách khỏi Tân An và lập thành tỉnh Mộc Hóa, sau đổi thành Kiến Tường. ...

Xếp Hạng Các Điểm Tài Nguyên Du Lịch Tự Nhiên Và Nhân Văn

Nghề làm trống Bình An: Nghề làm trống Bình An tại xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ đã hình thành từ rất lâu. Sản phẩm trống Bình An được nổi danh khắp nơi. Tháng 03 năm 2009 vừa qua Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm ...

Thực Trạng Về Công Tác Bảo Tồn Tài Nguyên Du Lịch

Huyện Châu Thành: Đồng 41: Di tích lịch sử. Huyện Tân Trụ: Từ đường họ Phạm: Di tích kiến trúc nghệ thuật. Vàm Nhật Tảo: Di tích lịch sử. Cảnh quan sông Vàm Cỏ Tây: Huyện Thạnh Hóa: Khu vực Tuyên Nhơn: Di tích lịch sử. Huyện Thủ ...

Dự Báo Về Nguồn Nhân Lực Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh

Tổng Nguồn: Học viên thực hiện Sự gia tăng về doanh thu trong hoạt động du lịch là nhờ sự hoàn thiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật, cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, Sở ...

Đối Với Sở Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch Tỉnh Long An

TP.HCM. Qua đó mới tạo ra những sản phẩm du lịch mới có sức hấp dẫn lớn đối với du khách, tạo ra sự thúc đẩy tương hỗ nhằm phát triển du lịch địa bàn và các tỉnh khác trong vùng. Cần quy hoạch lại cụ thể các vùng khai thác du ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí