Dự Báo Về Nguồn Nhân Lực Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh

Tổng

Nguồn: Học viên thực hiện

Sự gia tăng về doanh thu trong hoạt động du lịch là nhờ sự hoàn thiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật, cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành các công trình phục vụ cho du lịch đặc biệt là khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập.

3.2.3. Dự báo nguồn nhân lực du lịch‌

Giai đoạn 2006 – 2010 tốc độ tăng trưởng bình về nguồn nhân lực hoạt động trong ngành du lịch là 6,3 %/ năm.

Dự báo nguồn nhân lực du lịch đến Long An giai đoạn 2011 – 2020 như sau:

Bảng 3.3: Dự báo về nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh

Đơn vị tính: người


TT

Chỉ tiêu

2011

2012

2013

2014

2015

2020

1

Tổng số lao động

576

612

650

691

735

997

2

Trình độ trên đại học3

Trình độ đại học, cao đẳng

62

66

70

74

79

107

4

Trình độ trung cấp

69

73

78

83

88

119

5

Trình độ sơ cấp

63

67

71

75

80

109

6

Trình độ khác (qua đào tạo

tại chỗ hoặc huấn luyện nghiệp vụ ngắn hạn)


383


407


433


460


489


664

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 123 trang tài liệu này.

Tiềm năng, thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Long An theo hướng phát triển bền vững - 12

Nguồn:Học viên thực hiện


Nhìn chung nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch tỉnh Long An ngày càng tăng, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ ngày càng được hoàn thiện.

Đội ngũ nhân viên quản lý và phục vụ ngày càng hoàn thiện cả về phong cách và khả năng phục vụ có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công việc đặt ra. Tuy nhiên so với các vùng khác với nguồn nhân lực như hiện nay vẫn chưa có thể đáp ứng đầy đủ hết đòi hỏi của ngành. Chính vì vậy mà tỉnh không ngừng phấn đấu đưa các cán bộ và nhân viên đi học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua đó có thể ngày càng hoàn thiện hơn.

Dự kiến đến 2020 khi dự án các khu du lịch cơ bản được hoàn thành thì số lượng nhân viên phục vụ trong các khu du lịch sẽ tăng lên đáng kể cả về số lượng và chất lượng.

3.2.4. Dự báo về đầu tư phát triển du lịch‌

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng - kĩ thuật có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với sự phát triển du lịch của địa phương trong những năm sắp tới. Trong những năm qua tỉnh đã mời gọi rất nhiều nhà đầu tư vào Long An như: Khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập đây là một sự án bảo tồn rừng tràm tự nhiên, gắn với các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu, cắm trại câu cá…

Bên cạnh đó tỉnh không ngừng kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào các dự án mới với nhiều hình thức đầu tư như: liên doanh, 100% vốn doanh nghiệp trong và nước ngoài như dự án điểm du lịch đồn Rạch Cát. Đây là điểm di tích lịch sử cách mạng của quân và dân Long An trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nơi đây chứa đựng các công trình kiến trúc quân sự độc đáo và hiện đại của thực dân Pháp để lại.

Trong năm 2011 có một dự án cũng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Long An để phục vụ du lịch đó là dự án khu phức hợp vui chơi giải trí Khang Thông (Happyland)

Loại hình dự án: Khu thương mại - dịch vụ

Địa chỉ: dọc sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức, Long An Quy mô: Diện tích đất: 338 ha với số vốn đầu tư là 2 tỷ USD Hiện trạng dự án: đã triển khai: Ngày khởi công: 14/2/2011 Dự kiến hoàn thành: 24/4/ 2014

Đây là một dự án được xem là lớn nhất Việt Nam, mang tầm cỡ khu vực, sau khi hoàn thành sẽ thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm đến Long An không chỉ du khách trong nước mà còn cả ngoài nước và sẽ tạo đà tăng trưởng của tỉnh trong những năm tới.

Bảng 3.4: Dự án đang kêu gọi đầu tư


STT

Tên dự án

Địa điểm

Tổng vốn (tỷ đồng)

1

Dự án điểm du lịch

Đồn Rạch Cát

Xã Long Hựu, huyện Cần

Đước, tỉnh Long An.

250

2

Khu vui chơi giải trí

ngã tư Đức Hòa

Thị trấn Đức Hòa, huyện

Đức Hòa, tỉnh Long An

50

Nguồn: Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Long An


3.3. Các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Long An‌

3.3.1. Giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên và môi trường du lịch‌

Trong quá trình phát triển, hoạt động du lịch có tác động trực tiếp nhiều mặt đến tài nguyên và môi trường, cả môi trường tự nhiên và môi trường nhân văn. Ngoài ra, nó còn có tác

động gây ra những áp lực tiềm tàng (tác động lâu dài) ảnh hưởng tới tài nguyên và môi trường du lịch trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên – môi trường du lịch trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của Thành phố Cần Thơ cần thiết áp dụng các giải pháp như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức gìn giữ và bảo vệ tài nguyên – môi trường du lịch. Xây dựng ý thức bảo vệ tài nguyên – môi trường du lịch từ những người đảm nhận vai trò trực tiếp phát triển du lịch. Gắn giáo dục bảo vệ tài nguyên – môi trường du lịch với các chương trình đào tạo cho mọi đối tượng tham gia và hoạt động du lịch.

Vận động khách du lịch, cư dân địa phương và cộng đồng tham gia làm sạch đẹp môi trường du lịch qua chương trình thích hợp, kịp thời khắc phục những hành vi ô nhiễm môi trường du lịch từ hoạt động du lịch.

Kiện toàn về tổ chức và cơ chế quản lý nhà nước về du lịch nói chung và tài nguyên môi trường nói riêng. Quan tâm đào tạo lại và đào tạo mới những nhận thức quan trọng về vai trò của tài nguyên – môi trường du lịch với sự phát triển bền vững của ngành. Từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp qui về quản lý tài nguyên – môi trường du lịch trên cơ sở luật bảo vệ môi trường và luật du lịch đã ban hành – có chính sách ưu đãi trong việc huy động vốn phát triển du lịch, đặc biệt trong các dự án có các giải pháp cụ thể trong vấn đề giảm thiểu và giải quyết ô nhiễm môi trường, bảo vệ và tôn tạo nâng cao chất lượng của tài nguyên du lịch, mang lại hiệu quả thiết thực cho cư dân địa phương và lâu dài cho xã hội.

Bảo tàng Long An thường xuyên mở cửa phục vụ khách đến tham quan vào các ngày trong tuần và các ngày lễ tết, đồng thời bảo quản tốt các hiện vật. Phối hợp với các trường đưa các em học sinh đến tham quan nhằm giáo dục tư tưởng cho các em về lòng yêu nước và tự hào dân tộc về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta.

Phối hợp với các ngành các cấp kiểm tra việc quản lí các di tích trên địa bàn tỉnh Long An, qua đó đề nghị với cấp trên có biện pháp hỗ trợ kinh phí tu bổ, chỉnh trang lại các khu di tích đang xuống cấp và tu bổ thêm các di tích hiện tại và bảo tồn các khu di tích đang nằm trong diện đang bị xâm hại,..

Thiết lập cơ cấu tổ chức để đảm bảo một phần lợi nhuận từ hoạt động du lịch trong các khu du lịch, di tích văn hoá lịch sử (thông qua bán vé) được sử dụng để tái đầu tư cho chính các nơi đó.

Lập lại trật tự an toàn vệ sinh tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, điểm tham quan. Áp dụng các biện pháp chế tài, xử lý vi phạm luật bảo vệ môi trường đối với bất kỳ ai vi phạm để cho thấy việc bảo vệ tài nguyên – môi trường du lịch là một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với việc bảo vệ môi trường để phát triển du lịch sinh thái đất ngập nước của Long An một cách bền vững.

Nghiêm cấm các hoạt động xâm hại đến các điểm tham quan du lịch như: di tích lịch sử, môi trường sinh thái khu vực tham quan,…

Tổ chức tập huấn, truyền thông trong cộng đồng xã hội, nhất là dân cư sinh sống trong các khu vực có các điểm tham quan vui chơi giải trí ở Long An hiểu rõ giá trị to lớn và tầm quan trọng của môi trường, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ trong việc ứng xử thân thiện với con người và môi trường.

Xây dựng “cơ chế đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng” trên cơ sở nâng cao năng lực của cán bộ của đơn vị và các địa phương trên địa bàn về quản lý tài nguyên, môi trường, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống cho dân cư, nhằm giảm áp lực, tác động tiêu cực đến tài nguyên phục vụ cho du lịch; đồng thời phối hợp với các viện nghiên cứu khoa học, trường đại học, tổ chức quốc tế nghiên cứu vấn đề khai thác tài nguyên phục vụ du lịch của tỉnh, đặc biệt là các giải pháp hữu hiệu bảo vệ, bảo tồn các di sản, các làng nghề và các di tích lịch sử.

Gắn với công tác tuyên truyền vận động người dân tổ chức tuần hoặc tháng hành động về du lịch nhằm xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong giao tiếp, nơi công cộng giữ gìn vệ sinh môi trường.

Duy trì các cuộc họp với các doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng qua đó chấn chỉnh việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, đón khách, chèo kéo khách tham quan gây mất an ninh trật tự và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong khu vực kinh doanh do doanh nghiệp quản lí.

Phối hợp với công an các đại phương đảm bảo tốt tình hình an ninh và tăng cường công tác trực đêm tại các địa điểm tham quan du lịch nhằm đảm bảo an toàn tài sản và xử lí các tình huống làm mất an ninh trật tự.


3.3.2. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch‌

Đẩy mạnh khai thác chiều sâu các sản phẩm du lịch văn hóa, đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu.


như :

Cần chú trọng các điểm du lịch trọng điểm nhằm tôn tạo và xây dựng các giá trị sẵn có


Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tuyên truyền, hướng dẫn du khách khi tham quan các

địa điểm du lịch.

Cần chú trọng việc khôi phục lại các làng nghề truyền thống, thủ công của địa phương từ đó hình thành một điểm giới thiệu làng nghề truyền thống tại các địa phương của tỉnh Long An.

Đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống của Long An như du lịch sông nước, du lịch vườn, du lịch văn hoá truyền thống, kết hợp lợi thế vị trí trung tâm khu vực cần tập trung đầu tư phát triển loại hình du lịch hội nghị, hội thảo, khen thưởng…(MICE), đây là một hình thức du lịch nhiều triển vọng của Cần Thơ trong thời gian tới, xúc tiến đầu tư Trung tâm hội nghị quốc tế đủ chuẩn và đa dạng các dịch vụ để phát triển loại hình du lịch này.

Cần đẩy mạnh đến chất lượng hoạt động của các sản phẩm phục vụ du khách, các sản phẩm không ngừng được nâng cao về chất lượng và mẫu mã tao sự bắt mắt trong mắt du khách. Nếu các sản phẩm được đảm bảo tốt sẻ tạo cho du khách sự hứng thú thu hút du khách trong việc mua sắm.

Tiến hành phân loại, hệ thống hóa và tổ chức chu đáo các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh để có thể phục vụ khách du lịch và có chính sách xúc tiến, quảng cáo đối với loại sản phẩm này.

Khuyến khích mở các điểm trưng bày và bán các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm có chất lượng cao, giá cả hợp lý trên địa bàn tỉnh. Nên có những quy định đối với các cơ sở tư nhân buôn bán các loại hàng này cho khách du lịch.

Khuyến khích việc quy hoạch lại các làng nghề truyền thống phục vụ khách du lịch. Ở đây cần đặc biệt lưu ý đến quyền lợi của người dân đại phương để họ có thể yên tâm đầu tư thời gian và công sức tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo này.

Cần tiến hành hợp tác chặt chẽ với các địa phương phụ cận, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tây Ninh và các tỉnh khác để tạo nhiều hơn nữa các sản phẩm du lịch có chất lượng cao thông qua các tuyến, điểm du lịch liên vùng.

Thông qua những công tác trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và sự đa dạng của sản phẩm du lịch tỉnh Long An.

3.3.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực‌

Phát triển nguồn nhân lực du lịch một cách đồng bộ (cả về số lượng, chất lượng và có hệ thống) là động lực để thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ yêu cầu thực tế đó đặt ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cấp quản lý, xây dựng lực lượng lao động trực tiếp của ngành du lịch tỉnh Long An đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo (từ trình độ cơ bản trở lên), đảm bảo chất lượng về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới và hội nhập quốc tế thông qua đổi mới cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cho hệ thống cơ sở đào tạo du lịch.

Phát triển đội ngũ nhân viên tại chỗ, nâng cao trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu khi hội nhập.

Đào tạo lại, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và lao động trong ngành về kỹ năng nghề nghiệp và thái độ ứng xử, thái độ phục vụ.

Tăng cường năng lực hệ thống quản lý phát triển nguồn nhân lực du lịch. Ứng dụng công nghệ mới với phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ngoài nước.

Xây dựng đề án “Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch thành phố” mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là cơ bản giải quyết chất lượng lao động trong ngành du lịch.

Huy động nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực theo phương thức xã hội hoá và hợp tác quốc tế. Một mặt, thu hút nguồn đầu tư của cá nhân, các thành phần xã hội tham gia đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. Mặt khác, thông qua các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các tổ chức quốc tế để huy động các nguồn tài trợ của nước ngoài bằng tài chính, kiến thức và chuyển giao công nghệ. Như vậy, không chỉ nhà nước mà cả cộng đồng, cá nhân, các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân nước ngoài đều có điều kiện thuận lợi tham gia vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch cho Long An.

Để nâng cao trình độ chuyên môn quản lí và điều hành của các cán bộ nhà nước trong ngành du lịch của tỉnh. Chúng ta cần phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh như: Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học du lịch Sài Gòn,…tổ chức các hình thức đào tạo ngắn hạn và dài hạn các lớp bồi dưỡng quản lí và nghiệp vụ du lịch cho các cá nhân và các nhân viên quản lí.

Tỉnh cần đẩy mạnh việc đầu tư ngân sách và kinh phí đào tạo hàng năm để ưu tiên bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia quản lí kinh doanh du lịch, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kĩ thuật hiện có (hướng dẫn viên, quản lí khách sạn, tiếp tân, bồi bàn, đầu bếp,..)

Tỉnh cần đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài của tỉnh nhà, tránh tình trạng chảy máu chất xám đi ra ngoài tỉnh. Để đến năm 2020 tỉnh sẽ có một lực lượng đông đảo và dồi dào, có trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt có thể đảm nhiệm các công việc đề ra trong hoạt động du lịch.


3.3.4. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng du lịch‌

Hằng năm, ngân sách (Trung ương và địa phương) cần ưu tiên dành một tỉ lệ thỏa đáng nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch. Đầu tư theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng qui hoạch làm cơ sở kích thích phát triển du lịch trên địa bàn toàn thành phố. Trước mắt tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tại các trọng điểm phát triển du lịch, các khu du lịch, các điểm du lịch mũi nhọn của thành phố.

Thực hiện xã hội hóa phát triển du lịch, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh du lịch dưới các hình thức khác nhau như: xây dựng các khu, điểm, tuyến du lịch, cơ sở lưu trú đầu tư xây dựng các phương tiện vận chuyển khách thuỷ bộ hiện đại; xây dựng sản phẩm du lịch mới, bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh; nâng lên qui mô và chất lượng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề phục vụ phát triển du lịch. Tiếp tục hoàn chỉnh chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường thông thoáng về đầu tư trong nước và nước ngoài, giữa tư nhân với nhà nước; mở rộng các hình thức thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước.

Huy động mọi nguồn vốn để giải quyết về nhu cầu đầu tư, phát triển du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, hướng huy động chủ yếu là từ các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp lớn có tiềm lực kinh doanh hiệu quả, đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP du lịch, theo tính toán dự báo nguồn vốn bao gồm:

Vốn từ nguồn tích lũy GDP của các doanh nghiệp du lịch trong thành phố; vốn vay ngân hàng; thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong cả nước, vốn trong dân thông qua Luật khuyến khích đầu tư; vốn thông qua cổ phần hóa các doanh nghiệp; dùng quỹ đất để tạo nguồn vốn thông qua hình thức cho thuê đất, giao đất, đổi đất lấy cơ sở hạ tầng,…

Tạo mọi điều kiện thuận lợi (các cơ chế ưu đãi về thuế, về thủ tục hành chính) để thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) hoặc liên doanh với nước ngoài… với nguồn vốn này

cần ưu tiên cho các nhà đầu tư có đủ năng lực để đầu tư xây dựng các dự án du lịch trọng điểm của thành phố đồng thời tranh thủ nguồn vốn ODA.

Vốn ngân sách Nhà nước (cả Trung ương và địa phương) ưu tiên sử dụng vào việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nội bộ tại các khu du lịch trọng điểm; công tác bảo vệ và tôn tạo tài nguyên, xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm.

Phối hợp với các ngành của tỉnh xúc tiến nhanh việc phê duyệt các quy hoạch chi tiết các công trình du lịch còn lại gắn với việc lập dự án đầu tư một số hạng mục trong quy hoạch (như Làng Nổi Tân Lập, Khu di tích lịch sử - cách mạng Bình Thành,…)

Đồng thời kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt như :

Khuyến khích các hộ có quyền sử dụng đất hợp pháp trong khu quy hoạch phát triển du lịch được phê duyệt đầu tư tạo thành các khu điểm du lịch sinh thái hoặc tự thỏa thuận góp vốn với nhà đầu tư bằng quyền sử dụng đất.

Phối hợp sử dụng đồng bộ các nguồn vốn từ Trung Ương, tỉnh và doanh nghiệp chọn mô hình đầu tư tại các khu du lịch mới quy hoạch như :

Tăng cường mở rộng các mối quan hệ giao lưu, liên kết và hợp tác kinh doanh với một số đối tác ở các tỉnh, thành phố có năng lực hoạt động thương mại – du lịch.

Tiến hành điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu kinh tế cửa khẩu cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Cụ thể như việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn để quy hoạch thành đất xây dựng biệt thự để phục vụ cho du lịch miệt vườn và mở ra các dịch vụ phục vụ du lịch.

Nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Long An. Đặc biệt là các tuyến đường gắn liền với các điểm di tích, các điểm vui chơi giải trí,…Cần đẩy mạnh hơn nữa các dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí tại các đại điểm tham quan nếu làm được điều đó sẽ thu hút nhiều khách tham quan đến Long An trong thời gian tới.


3.3.5. Giải pháp về tổ chức không gian du lịch‌

Trên cơ sở những định hướng về tổ chức không gian phát triển du lịch cần phải có kế hoạch xúc tiến ngay các dự án chi tiết ở những cụm, điểm du lịch trọng điểm và trên cơ sở xem xét các dự án ưu tiên bước đầu được đưa ra với thứ tự ưu tiên trong quá trình quy hoạch.

Thực hiện quản lý chặt chẽ lãnh thổ được quy hoạch. Nhanh chóng thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa du lịch trên địa bàn với du lịch các địa phương vùng phụ cận, đặc biệt là du lịch

Xem tất cả 123 trang.

Ngày đăng: 10/12/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí