Tỷ Trọng Dư Nợ Cvtd Tại Chi Nhánh Giai Đoạn 2010-2012

Tỉnh Thừa Thiên Huế thường hứng chịu mọi thiên tai như lũ lụt. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tình trạng lũ lụt kéo dài không còn nữa khiến người dân làm ăn thuận lợi hơn, giúp tăng thu nhập, tạo điều kiện tập trung vào lao ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí