Đánh Giá Của Gv Và Cbqlgd Về Nội Dung Bdtx Cho Gvthpt‌

Về nội dung bồi dưỡng : Theo Thông tư 30/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành chương trình BDTX cho GVTHPT quy định nội dung bồi dưỡng GV gồm 2 phần đó là khối kiến thức bắt buộc và khối kiến thức tự chọn. Khối ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về quản lý giáo dục , Trường Cán bộ quản lý GD&ĐT, Hà Nội. 2. Đặng Quốc Bảo (2001), Tổng quan về tổ chức và quản lý, Tài liệu cấp cho lớp cao học - tổ chức và quản ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí