Nhận Thức Về Quản Lý Gdpl Cho Pn Vùng Dtts Ở Huyện Võ Nhai

Bảng 2.6: Thực trạng hình thức GDPL phụ nữ vùng DTTS Hình thức GDPL Mức độ Thường xuyên Tỷ lệ (%) Thỉnh thoảng Tỷ lệ (%) Không bao giờ Tỷ lệ (%) 1. Tuyên truyền miệng 36 32.7 24 21.8 50 45.5 2. Thi tìm hiểu pháp luật 18 16.4 32 29.1 60 54.5 3. ...

Thực Trạng Hình Thức Gdpl Cho Phụ Nữ Tại Địa Phương

53,8% người được hỏi là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN… cho biết tại địa phương phụ nữ DTTS chưa bao giờ được tiếp cận với tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp về pháp luật. Một số hình thức GDPL khác cũng khá xa lạ ...

Ql Công Tác Kiểm Tra, Đánh Giá Gdpl Cho Phụ Nữ Vùng Dtts

Bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và thực hiện công bằng xã hội. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý sẽ giúp các đối tượng nắm bắt được các thông tin ...

Nội Dung Quản Lý Giáo Dục Pháp Luật Cho Pn Vùng Dtts

Trị - xã hội, các hòa giải viên; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; những người có uy tín trong cộng đồng. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở là việc các tổ viên hoà giải bằng hoạt động hoà ...

Con Đường Gdpl Cho Phụ Nữ Vùng Dtts

Ngăn nắp. Thích được vui chơi tập thể, thích hoạt động giao lưu xã hội, văn nghệ, thể thao. là tiền đề nảy sinh nhu cầu hoạt động. Trong giao tiếp phụ nữ vẫn thường xuyên sử dụng tiếng dân tộc. Gặp người lạ phụ nữ vùng DTTS ...

Giáo Dục Pháp Luật Cho Phụ Nữ Vùng Dân Tộc Thiểu Số

Và sản xuất, những tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, để họ có đầy đủ khả năng tham gia vào lao động và đời sống xã hội. Trong quá trình hoạt động thực tiễn, các nhà lý luận cũng đã thừa nhận những yếu tố ảnh ...

Một Số Khái Niệm Cơ Bản Liên Quan Đến Đề Tài

Krưgina I.A., Văn hóa pháp luật, giáo dục pháp luật và quản lý quá trình giáo dục pháp luật trong xã hội Nga hiện nay [39]; Pochtar T.M., Giáo dục pháp luật trong các trường đại học sư phạm: những vấn đề phương pháp luận và phương pháp ...