Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Tiên Sơn Bắc Ninh

Xem tất cả 140 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 17 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 17

Tài liệu tham khảo I. Tiếng việt 1. Chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiên Sơn (2007, 2008, 2009), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh . 2. Chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiên Sơn (2010), Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 16 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 16

- Cần tăng quy mô vốn tự có nhằm tạo điều kiện vững chắc cho khả năng đàu tư công nghệ hiện đại. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nên tập trung có trọng tâm và dự kiến mở rộng trong ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 15 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 15

Đoạn các ngân hàng đang có nhiều thay đổi về mọi mặt, trong đó công nghệ ngân hàng được coi là vấn đề cốt yếu vì nó gắn với việc phát triển những dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại. Để có thêm thu nhập từ hoạt động dịch ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 14 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 14

Các mặt nghiệp vụ, thực hiện phân tích hiệu quả hoạt động, kiểm toán nội bộ để phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động. Để kiểm soát có hiệu ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 13 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 13

Sản phẩm mới, về các lĩnh vực kinh doanh, những thông tin về lãi suất, chương trình khuyến mãi. Do đó, để đưa các sản phẩm dịch vụ mới vào thị trường ngân hàng cần phải xây dựng cho mình những chính sách Marketing phù hợp qua đó ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 12 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 12

- Phát triển đa dạng các dịch vụ, xác định nhóm dịch vụ mũi nhọn để. - Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại để phát triển dịch vụ, lấy mức độ thoả mãn khác hàng là định hướng phát triển [30] 3.1.2. Định hướng phát ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 11 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 11

Mức lãi suất hấp dẫn để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân chúng. Số lượng tài khoản mới có sự gia tăng nhưng số dư ít hoặc không có. Sản phẩm tín dụng thiếu tính liên kết với nhau và với với những sản phẩm dịch vụ khác ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 10 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 10

Bảng 2.5. Kết quả thu nhập dịch vụ Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số tiền Tăng % Số tiền Tăng % Tổng thu nhập 58.060 101.466 +75% 78.360 -23% Thu từ hoạt động tín dụng 47.831 94.467 +98% 64.421 -32% Thu phí dịch vụ ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 9 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 9

Cao 2002% vào năm này. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là chính sách tiền tệ tác động mạnh đến tâm lý của công chúng với việc gia tăng cao lãi suất huy động để thực hiện CSTT thắt chặt của Chính phủ nhằm điều tiết lạm phát. Tiền ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 8 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 8

Thứ nhất: Các NHTM Việt Nam cần có chiến lược đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng. Vì các dịch vụ ngân hàng của các NHTM Việt Nam còn giản đơn và ít so với nhu cầu ngày càng ra tăng của xã hội. Để phát triển và hội nhập với hệ ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 7 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 7

Mặt khác, sự ổn định của tiền tệ cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu như đồng tiền bị mất giá, nền kinh tế khủng hoảng sẽ kìm hãm sự phát triển của dịch vụ ngân hàng. Khi đó doanh nghiệp có xu hướng hạn chế đầu tư, ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 6 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 6

1.2.3.4. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phải cao. Tỷ trọng thu nhập từ DVNH phải đạt mức 30% tổng thu nhập của ngân hàng. Muốn được như vậy, hệ thống sản phẩm dịch ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 5 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 5

Đòi hỏi các dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng hơn, hiện đại hơn, tiện ích hơn để phục vụ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh, cho đời sống xã hội. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại sẽ ngày càng được khách hàng đón nhận sử ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 4 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 4

Tiền để trả cho người được thụ hưởng về tiền thanh toán hàng hoá, dịch vụ hoặc chuyển vào tài khoản khác của chính mình. - Thẻ thanh toán Hoạt động nghiệp vụ thẻ thanh toán qua ngân hàng trên thế giới ra đời đã lâu, và đến ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 3 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 3

Dịch vụ trong sự phát triển dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng có thể cung ứng những dịch vụ trọn gói cho khác hàng. 1.1.3. Các loại dịch vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại 1.1.2.3. Dịch vụ tiền gửi Đây là dịch vụ quan trọng đối ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 2 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 2

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiên Sơn - Bắc Ninh‌‌  Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiên Sơn - Bắc Ninh ...

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 1 thumb

Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn - Bắc Ninh - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Lê Danh Lượng Giải Pháp Phát Triển Dịch Vụ Tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi Nhánh Tiên Sơn – Bắc Ninh Chuyên Ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã Số : 60 34 05 Luận Văn Thạc Sĩ Quản ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số