Kinh nghiệm phát triển du lịch quốc tế Thái Lan và giải pháp đối với du lịch Việt Nam - 14

25. http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2006/05/3B9B7AF9/ Mua sắm ở Siam Paragon, truy cập 10h45’, ngày 10/06/2006

26. http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=656&news_id=16371#content/Sài Gòn tiếp thị/ Thái Lan- dự kiến thu 100 tỷ Baht từ khách MICE, truy cập 9h, ngày 17/09/2006

27. http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=60&article=72372/

Lượng du khách tới Việt Nam sẽ tăng mạnh, truy cập 18h, ngày 12/10/2006

28. http://www.hinet.net.vn/news_detail.php?id=3283/Đến Việt Nam du khách không có tiêu tiền, Truy cập 19h, ngày 12/10/2006

29. http://www.thuvienhoasen.org/gnxuan03-20.htm/ Những pho tượng quý trên đất Phật giáo, truy cập 10h35’, ngày 13/08/2006

30. http://www.vietnamgateway.org:100/vietnamese/tin_tuc_phat_trien/news_page.dot?inode=24606/Du lịch Việt Nam tích cực chủ động hội nhập, truy cập 15h 7’, ngày 17/09/2006

31. http://www2.vietnamnet.vn/kinhte/kinhdoanh/2006/08/606893/ViÖtNam Net/

Resort Việt Nam- Chồng chất khó khăn, truy cập 21h, ngày 18/9/2006

32. http://www.vietravel.com.vn/vietnam/loaddata.php?page=news2-show&ArtID=82/Viettravel/ Thái Lan tổ chức chương trình du lịch lớn, truy cập 20h, ngày 7/10/2006

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.

33. http://www.viettourism.com/news.php?newsid=54&PHPSESSID=fa3c919cacc)/Viettours/ Du lịch Việt Nam lọt vào top 10 thế giới, cập nhật 17h30’, ngày 15/10/2006

34. http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=25717/ Tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam- Thái Lan, truy cập 10h20’ ngày 10/08/2006

Kinh nghiệm phát triển du lịch quốc tế Thái Lan và giải pháp đối với du lịch Việt Nam - 14

35. http://www.vnn.vn/thegioi/dongnama/2004/03/56330/ Du lịch Thái Lan đoạt giải Go Asia, truy cập 10h5’ ngày 10/08/2006

36. http://www.vnn.vn/thegioi/2005/04/409431/, tưng bừng tết té nước ở Thái Lan, truy cập 13h, ngày 10/08/200

37. http://www.vnn.vn/kinhte/thegioi/2003/8/23527/, Du lịch Thái Lan vượt qua suy thoái, truy cập 9h40’, ngày 13/08/2006

38. http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/09/3B9EEB29/Sân bay Bangkok mới khánh thành, truy cập 14h10’, ngày 19/10/2006

39. http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00C7SO/

Du lịch Việt Nam: Bốn nỗi lo một đi không trở lại, truy cập

40. http://www.daktra.com.vn/default.asp?id=1&id_tin=1542/Chuyên nghiệp hóa xúc tiến du lịch, truy cập 15h, ngày 20/10/2006

41. http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149778&ChannelID=11/Khách quốc tế đến Việt Nam- 85% “một đi không trở lại”, truy cập 16h10’, ngày 20/10/2006

42. http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php, tourism Authority of Thailand- Tourism Statistic, truy cập 9h30’, ngày 13/08/2006

43. http://www.thailandoutlook.com/NR/rdonlyres/6EE13717-76AC-4A83- BC45-76A0358B1D39/0/TourismIndustryofThailand.pdf/ Tourism Industry of Thailand (basic understanding of Industry), truy cập 9h, ngày 13/08/2006

44. http://www.tourismthailand.org/about/abouttat.aspx/ About TAT, truy cập 7h45’, ngày 15/09/2006

45. http://www2.tat.or.th/stat/web/static_download.php?Rpt=cre/International Tourist Arrivals by Country of Residence, cập nhật 16/09/2006

46. http://www.abconaids.org/ABC/asp/view.asp?PageID=94&SiteID=0&LangI D=3&MenuID=156&SponsorID=50/ Asean Business coalition on AIDS, truy cập 9h52’, ngày 19/09/2006

47. http://www.tatnews.org/tourism_news/2618.asp/ The “Thailand Hotel standard”: Star Rating awarded to Thaihotels, truy cập 12h05’, ngày 20/09/2006

48. http://72.14.235.104/search?q=cache:G0fDE1yUhOsJ:www.rockmekong.org

/events/html_file/socialResearchCHM/files/Pradech%2520speech.pdf+Tourism+Development+Thailand&hl=en&ct=clnk&cd=30&client=opera/

The development of Thailand Tourism, truy cập 13h, ngày 23/09/2006

PHỤ LỤC 1


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH 2006 – 2010


Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch 2006 -2010 nhằm góp phần duy trì bước phát triển mạnh mẽ và bền vững cho Du lịch Việt Nam, khẳng định vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân; phấn đấu để đến năm 2010, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển về du lịch trong khu vực, có cơ sở vật chất, kỹ thuật tương xứng, với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mang bản sắc văn hóa Việt Nam; đưa Du lịch Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn của du lịch thế giới. Báo Du lịch lược đăng những nội dung cơ bản của Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch 2006 - 2010.

1. Mục tiêu cụ thể chủ yếu của chương trình Hành động Quốc gia về du lịch 2006 - 2010:

Đảm bảo cho sự tăng trưởng cao của ngành trong giai đoạn 2006 - 2010; lượng khách quốc tế tăng mỗi năm từ 10 -20%, đạt 5,5 đến 6 triệu lượt vào năm 2010; khách nội địa tăng trung bình 15% - 20%/năm, đạt 25 triệu lượt vào năm 2010. Thu nhập du lịch năm 2010 đạt 4 - 5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2005. Nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và xác định vị trí xứng đáng của du lịch Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế trên cơ sở đẩy mạnh xúc tiến du lịch và nâng cao nhận thức xã hội về du lịch.

Cải tiến chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch. Tạo dựng một số sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam có tính cạnh tranh cao và hấp dẫn khách du lịch.

2. Nhiệm vụ chính của chương trình:

Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về Du lịch: Đối với nước ngoài, để nâng cao hình ảnh Du lịch Việt Nam; quảng bá các sản phẩm độc đáo của Du lịch Việt Nam, giới thiệu lịch sử anh hùng và nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam để thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Đối với trong nước, để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về vai trò của Du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm toàn dân đối với việc bảo tồn các di sản thiên nhiên - xã hội. Củng cố và mở rộng khai thác có hiệu quả những thị trường quốc tế trọng điểm, song song với phát triển thị trường nội địa phù hợp với những điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển du lịch bền vững.

Tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang bản sắc Việt Nam có đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa - lịch sử để thu hút khách. Đa đạng hóa, tạo ra các sản phẩm chuyên đề phù hợp với từng vùng, từng địa phương để thỏa mãn nhu cầu đa dạng, ngày càng tăng của khách, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch.

Lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về tài nguyên và môi trường du lịch trong chương trình giảng dạy của hệ thống đào tạo các cấp về Du lịch, cũng như giáo dục nâng cao nhận thức về việc bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch cho khách du lịch, cộng đồng dân cư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần bảo vệ tài nguyên một trường, phát triển du lịch bền vững.

Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong du lịch, con người là yếu tố hàng đầu của sự nghiệp phát triển du lịch. Chương trình đầu tư cho việc đào tạo và đào tạo lại cả về quản lý và về kinh doanh du lịch, bổ sung các cơ sở đào tạo chuyên ngành về Du lịch. Nhanh chóng xây dựng được đội ngũ cán bộ du lịch có đủ trình độ, năng

lực đáp ứng sự phát triển của Ngành và hội nhập với quốc tế. Nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Du lịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Nghiên cứu phát triển công nghệ du lịch, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và kinh doanh du lịch, khuyến khích đầu tư công nghệ mới trong các lĩnh vực lữ hành, vận chuyển, khách sạn, tuyên truyền quảng bá nhằm nâng cao vị trí của Du lịch Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Về đổi mới, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về Du lịch, tăng cường bộ máy quản lý Nhà nước về Du lịch đủ mạnh từ trung ương đến địa phương tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của ngành kinh tế mũi nhọn. Thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về ưu tiên phát triển du lịch bằng việc hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về Du lịch trong điều kiện mới. Phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách vào Việt Nam, phù hợp thông lệ quốc tế.

3. Nhiệm vụ cụ thể của Chương trình:

- Phát triển đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, nâng cao uy tín thương hiệu quốc gia, tạo hình ảnh về điểm đến Việt Nam an toàn, hấp dẫn hàng đầu khu vực.

- Khai thác trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch bền vững, bảo tồn, tôn tạo và phát triển các di sản văn hoá, thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại các điểm du lịch.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.

- Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về du lịch và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch.

Để thực hiện được mục tiêu trên, bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút khách từ thị trường Tây Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN, úc, Chính phủ VN miễn visa nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ các thị trường trọng điểm; mở đường bay thẳng với các nước để thuận lợi cho khách du lịch. Nhiều sự kiện lớn của du lịch Việt Nam mang tính quốc gia và địa phương đã được tổ chức đều khắp: các hoạt động của Năm du lịch Điện Biên Phủ, các sự kiện tiếp nối tại Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Đà Nẵng tạo thành "Con đường di sản miền Trung”…Các địa phương và doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư, khai thác các tua du lịch mới như: Con đường di sản miền Trung, Hành trình 1.000 năm những kinh đô Việt Nam, Du lịch xuyên Á…

Trong thời gian tới, ngành du lịch cũng sẽ đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch, đặc biệt ở các vùng trọng điểm; tận dụng và phối hợp với các chương trình đầu tư của các ngành khác để nâng cao chất lượng và hiệu quả du lịch; phát huy tiềm năng về du lịch sinh thái, lợi thế du lịch nghỉ dưỡng vùng ven biển và lịch sử văn hoá; tạo ra các sản phẩm du lịch có giá thành hạ, khả năng cạnh tranh cao. Ngành du lịch khẳng định sẽ tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác thông tin và xúc tiến quảng bá du lịch, nhất là xúc tiến du lịch VN ở nước ngoài.

Hiện du lịch Việt Nam đã ký 29 hiệp định hợp tác du lịch song phương cấp Chính phủ với các nước trong và ngoài khu vực, thiết lập quan hệ với trên

1.000 hãng du lịch của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Du lịch Việt Nam đã tham gia hiệu quả vào các diễn đàn hợp tác quốc tế và khu vực như Tổ chức Du lịch thế giới, hợp tác du lịch ASEAN, chương trình phát triển du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Về việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: Tổng cục Du lịch vừa cho biết mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam đến năm 2015 sẽ có thêm 10 trường đào tạo chuyên ngành du lịch, những trường này tập trung ở vùng trọng điểm về Du lịch của Việt Nam như vùng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung - Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện Ngành Du lịch chỉ có 4 trường đào

tạo về Du lịch thuộc Tổng Cục Du lịch quản lý ở Hà Nội, Huế, Hải Phòng và Vũng Tàu.

[Nguồn: http://www.quangnamtourism.com.vn/vn/dtpt_hdqg.asp]

PHỤ LỤC 2

KHU DU LỊCH VIỆT NAM HẤP DẪN CÁC NHÀ

ĐẦU TƯ


Hàng loạt dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch có qui mô lớn đang được các nhà đầu tư xúc tiến tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Đà Nẵng...Tháng 6-2006, các chuyên gia về kiến trúc, xây dựng của Tập đoàn Platinum Dragon Empire (PDE, Mỹ) sang Việt Nam, khảo sát tại Vũng Tàu chuẩn bị cho dự án đầu tư khu du lịch kết hợp vui chơi giải trí với tổng vốn 550 triệu USD.Theo ông Uông Sĩ Long - trưởng đại diện Công ty Good Choice Imports - Export & Investment tại Việt Nam, công ty con của Tập đoàn PDE, "Chắc chắn vài năm nữa Việt Nam sẽ trở thành một trong những địa điểm hấp dẫn du khách ở châu á và dự án này ra đời nhằm chuẩn bị cho làn sóng du khách này".

Cũng tại Vũng Tàu, trước đó Bộ KH&ĐT đã cấp phép cho dự án xây dựng khu du lịch năm sao Saigon Atlantic do Tập đoàn Winvest LLC (Mỹ) đầu tư với tổng số vốn 300 triệu USD. Cả hai dự án này đều nhắm đến khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị) từ các nước trên thế giới, cả hai đều dự kiến xây dựng các trung tâm hội nghị quốc tế hiện đại có sức chứa hàng ngàn khách.

Gần đây là dự án khu du lịch và giải trí quốc tế liên doanh giữa Công ty Silver Shores (Mỹ) và Công ty Hoàng Đạt (Việt Nam) tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 86 triệu USD vừa được cấp phép. Dự án này dự kiến sẽ xây dựng trên bãi biển Bắc Mỹ An khách sạn 600 phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao kết hợp với trung tâm hội nghị quốc tế; xây dựng 50 biệt thự cao cấp đạt tiêu chuẩn năm sao. Dự án sẽ được phép tổ chức khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho

Xem tất cả 129 trang.

Ngày đăng: 05/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí