Mối Quan Hệ Giữa Tính Tích Cực Và Tính Tự Lực Nhận Thức.

1.2.2.2. Tính tự lực nhận thức Tính tự nhận thức. lực nhận thức là hạt nhân của tính tự lập, tính độc lập trong Tìm hiểu theo nghĩa rộng, tính tự lực nhận thức là sự sẵn sàng về mặt tâm lý cho sự tự học. Sự chuẩn bị về ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top