Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng của nhân viên - Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh - 13

Group Statistics gioitinh N Mean Std. Deviation Std. Error Mean cv 1 121 4.6860 1.24670 .11334 2 69 5.1932 1.09575 .13191 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. T df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence ...

Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng của nhân viên - Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh - 12

20 .240 .776 94.335 21 .234 .755 95.090 22 .204 .660 95.749 23 .193 .622 96.372 24 .183 .589 96.960 25 .174 .561 97.522 26 .172 .555 98.076 27 .147 .474 98.550 28 .130 .418 98.968 29 .120 .388 99.356 30 .105 .339 99.694 31 .095 .306 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When ...

Thang Đo Sự Hài Lòng Trong Công Việc Của Nhân Viên Ngân Hàng

2 Thang đo sự hài lòng trong công việc của nhân viên ngân hàng BIẾN QUAN SÁT KÝ HIỆU Tôi hài lòng với công việc hiện tại hl1 Tôi cho rằng ngân hàng đang công tác là nơi tốt nhất để tôi làm việc hl2 Tôi sẽ gắn bó lâu dài với ngân hàng ...

Hoạch Định Nghề Nghiệp Và Cơ Hội Thăng Tiến

Chính sách đãi ngộ đã công bằng và thỏa đáng Các chế độ phúc lợi đã được thực hiện đầy đủ và thỏa đáng 2. Đào tạo Mối liên hệ giữa kế hoạch đào tạo với công việc hiện tại Chương trình đào tạo có phù hợp với nhân ...

Kết Quả Phân Tích Hồi Quy Của Mô Hình Lý Thuyết

 Biến phụ thuộc sự hài lòng trong công việc của nhân viên ngân hàng chỉ còn 5 biến quan sát là hl1, hl2, hl3, hl4, hl6. Như vậy, về lý thuyết hai thành phần nghiên cứu trên có sự tách biệt, tuy nhiên trong thực tiễn với nhóm khảo sát cho ...

Thang Đo Về Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Viên của 3 ngân hàng là Bắc Á, VIB và BIDV. Kết quả của cuộc thảo luận, tác giả đã có thang đo dự thảo. Sau khi có thang đo dự thảo, tác giả tiếp tục lựa chọn thêm đối tượng và tiến hành thảo luận tay đôi với 20 nhân viên. Kết ...

Đánh Giá Hệ Số Tin Cậy Cronbach’S Alpha

2.5 Mô hình nghiên cứu Thu nhập & Chế độ đãi ngộ Đào tạo Hoạch định nghề nghiệp & Cơ hội thăng tiến Phân công - Giao việc Đánh giá nhân viên Sự hài lòng của nhân viên ngân hàng Tuyển dụng Động viên, khuyến khích Hình 2.1 Mô hình ...

Khái Niệm Về Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Thỏa mãn nhu cầu của nhân viên, đầu tư thỏa đáng cho nhân viên để phát triển các năng lực cá nhân, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc, tạo điều kiện để nhân viên đóng góp tốt nhất cho tổ chức. Xây dựng các chính ...

Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng của nhân viên - Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh - 2

Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu 16 Hình 3.1 Quy trình thực hiện nghiên cứu 19 Hình 4.1 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 40 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý do chọn đề tài Một tổ chức, một doanh nghiệp, một quốc gia muốn thành công phải có được sự ...

Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng của nhân viên - Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm Thái Thị Hồng Minh Ảnh Hưởng Của Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đến Sự Hài Lòng Của Nhân Viên. Nghiên Cứu Trường Hợp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Tp Hồ Chí Minh ...