Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Tài Trợ Thương Mại Quốc Tế Của Ngân Hàng Tmcp Quân Đội – Chi Nhánh Quảng Ninh

Nâng cao chất lượng dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế cho Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh - 12


2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế


2.5.3.1. Nguyên nhân bên trong


Cơ sở hạ tầng cho hoạt động tài trợ thương mại quốc tế chưa hoàn thiện:

Sự phát triển nhanh chóng và cập nhật những phiên bản đầy đủ tính năng đang là một hạn chế tại MB Quảng Ninh. Cũng như việc phân quyền user trong sử dụng các phần mềm công nghệ. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng theo trình độ của một ngân hàng hiện đại trong khu vực không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế của MB Quảng Ninh mà còn cung cấp cho ngân hàng một công cụ hữu hiệu để quản lý hoạt động tài trợ thương mại quốc tế trong toàn hệ thống, phòng tránh được các rủi ro, sai sót. không đáng có trong quá trình hoạt động.

Mỗi cán bộ kiêm nghiệm nhiều công việc khác nhau:

MB chưa có Phòng tài trợ thương mại chuyên trách tại các Chi nhánh. Hiện nay, tại MB, các cán bộ tại mỗi phòng ban đều được đào tạo về nghiệp vụ tài trợ thương mại. Tuy nhiên, các cán bộ này đều đảm nhiều nhiều công việc khác cùng với cả việc xử lý hồ sơ tài trợ thương mại. Ví dụ như: Cán bộ Tín dụng doanh nghiệp vừa thực hiện các nghiệp vụ cho vay, tài trợ tín dụng cho hoạt động xuất nhập khẩu vừa thực hiện tiếp nhận – xử lý và phân tích hồ sơ tài trợ thương mại trên hệ thống, điều này khiến lực lượng bị dàn trải, không chuyên sâu, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và dẫn đến nguy cơ xảy ra sai sót cao.

Công tác kiểm tra giám sát trong tác nghiệp chưa thật sự chặt chẽ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 134 trang: Nâng cao chất lượng dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế cho Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh

Công tác tăng cường kiểm tra giám sát & các biện pháp phòng trừ rủi ro vẫn còn những lỗ hổng, tại một số khâu kiểm soát, việc phân quyền user & trách nhiệm tại các cấp vẫn còn những chồng chéo, dẫn đến chưa rõ ràng để đảm bảo tính rành mạch tại khâu kiểm soát.

Các loại hình tài trợ thương mại còn thiếu tính đa dạng

Nâng cao chất lượng dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế cho Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh - 12

Các loại hình tài trợ thương mại quốc tế tại MB chưa thực sự đa dạng và phong phú. Nhìn chung, kinh nghiệm hoạt động và kỹ thuật của MB nói chung và MB Quảng Ninh nói riêng còn khá ít nếu so sánh với các ngân hàng thương mại


trên thế giới.Với tâm lý quan ngại rủi ro, nên việc tiếp cận và áp dụng một số sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại mới tại MB chưa thực sự nhanh chóng. Đây là một hạn chế khiến cho việc đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng chưa thực sự nhanh chóng.

Công tác thiết lập quan hệ và quản lý với các Ngân hàng Đại lý nước ngoài chưa sâu sát

Công tác quan hệ khách hàng, bao gồm cả các khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, cũng như hệ thống những ngân hàng đại lý còn một số hạn chế. Quan hệ đại lý là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế. Thông qua hệ thống các ngân hàng đại lý ở các nước khác nhau trên thế giới, nhà nhập khẩu ở nước này mới có thể thanh toán tiền hàng hoá cho nhà xuất khẩu ở nước khác. Nếu các ngân hàng đại lý không đảm bảo uy tín sẽ mang lại rủi ro rất lớn cho các bên liên quan. Do vậy việc thiết lập và duy trì quan hệ đại lý tốt với nhiều ngân hàng trên thế giới giúp cho hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của MB Quảng Ninh thuận lợi hơn và tránh được rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, khách hàng chỉ định ngân hàng phát hành, ngân hàng chiết khấu, ngân hàng thông báo hoặc ngân hàng xác nhận là những ngân hàng mà MB Quảng Ninh không có quan hệ đại lý và không kiểm tra được mức độ tin cậy, nên có nguy cơ rủi ro cao.

Mô hình quản lý hoạt động tài trợ thương mại quốc tế còn dàn trải

Hạn chế trong mô hình quản lý hoạt động tài trợ thương mại quốc tế chưa tập trung, hệ thống quy trình hướng dẫn nghiệp vụ còn chưa được bài bản, chuyên sâu. Đối với MB Quảng Ninh, Trụ sở Chi nhánh là nơi có phát sinh giao dịch tài trợ thương mại quốc tế thường xuyên, doanh số lớn nên các cán bộ có điều kiện học hỏi nâng cao trình độ, tích luỹ kinh nghiệm để xử lý an toàn các giao dịch. Còn tại các Phòng giao dịch khác tuy đã thực hiện tài trợ thương mại quốc tế nhưng doanh số thấp, ít giao dịch phát sinh nên các cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, không được đào tạo bài bản, chuyên sâu nên khả năng xử lý các giao dịch còn yếu. Các cán bộ này vừa phải lo làm tốt công tác tiếp thị khách hàng để mở rộng hoạt động


tài trợ thương mại quốc tế, vừa phải đảm nhiệm việc xử lý các giao dịch tài trợ thương mại quốc tế vốn rất phức tạp nên lực lượng bị dàn trải, không chuyên sâu, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và dẫn đến nguy cơ xảy ra rủi ro cao.

2.5.3.2. Nguyên nhân bên ngoài


Môi trường pháp lý còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ

Môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế chưa hoàn thiện đầy đủ dẫn đến việc thi hành các chính sách gặp nhiều khó khăn và có hiệu quả chưa cao. Thị trường kinh doanh tài trợ thương mại hiện nay đang nhiều thử thách và phức tạp. Hành lang pháplý cho hoạt động dịch vụ ngân hàng và tài trợ thương mại quốc tế còn yếu, bất cập. Bên cạnh đó, hệ thốngluật pháp; chính sách đang trong quá trình hoàn thiện nên thiếu tính đồng bộ và ổnđịnh chưa đảm bảo tính rõ ràng và dự báo trước được; còn có sự thay đổi nhiều gây khó khăn cho hoạt động dịch vụ tài trợ thương mại của các ngân hàng.

Trung tâm thông tin của Ngân hàng nhà nước cung cấp số liệu cập nhật không liên tục

Hoạt động dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng là một hoạt động kinh tế mang tính tổng hợp, quốc tế, có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao; nó chịu sự chi phối rất lớn của hệ thống luật kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật và các cơ chế quản lý kinh tế quốc gia. Vì vậy, nhu cầu về thông tin của ngân hàng là rất lớn, nhưng công tác xây dựng hệ thống cung cấp thông tin và việc cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trung tâm thông tin của ngân hàng nhà nước cung cấp số liệu thiếu cập nhật, thiếu tính đầy đủ và chính xác. Sự phối kết hợp giữa hệ thống Ngân hàng thương mại với nhau và với ngân hàng nhà nước còn hạn chế trong việc cung cấp thông tin do vậy tạo kẽ hở cho khách hàng lợi dụng để xin bảo lãnh và vay vốn nhiều nơi. Chính sự yếu kém trong việc cung cấp thông tin mà hiện nay các cán bộ ngân hàng khi muốn tìm hiểu về khách hàng thường tìm hiểu trên phương án, báo cáo tính toán của khách hàng, hoặc thẩm định không sát được giá cả, định mức kinh


tế. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng.

Năng lực của các Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Hiện tại, vốn điều lệ của các doanh nghiệp hiện nay chưa thực sự cao, trong đó theo quy định của ngân hàng nhà nước thì ngân hàng không được cho phép cho vay quá 15% vốn tự có của doanh nghiệp trong khi nhu cầu vay vốn của DN hoạt động xuất nhập khẩu lại chiếm đến 70-80% trong tổng số vốn cần thiết. Còn với các doanh nghiệp nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn lưu động được phân bổ chưa đáng kể, toàn bộ tài sản cố định thường là hình thức thuê dài hạn, đất đai, mà tài sản đó các ngân hàng thường hạn chế nhận tài trợ do tính khả mại không cao. Bên cạnh đó, tài sản một số đơn vị nhà nước lại còn là máy móc thiết bị, nhà xưởng đã cũ, các tài sản này đều cơ bản hình thành từ vốn vay các tổ chức tín dụng từ trước đây. Vì vậy, với các doanh nghiệp này NH TMCP Quân đội – CN Quảng ninh rất khó để tăng trưởng quy mô tín dụng được do không đảm bảo được về chỉ tiêu tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, năng lực trong kinh nghiệp hoạt động về tài trợ thương mại của hầu hết các doanh nghiệp ở Việt nam hiện tại là chưa thực sự mạnh, đội ngũ ban lãnh đạo chưa thực sự được đào tạo sâu về xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại, trình độ nghiệp vụ ngoại thương còn non yếu, hoạt động thương mại thường qua trung gian, do đó, đây cũng là một hạn chế trong việc phối hợp cùng MB để nâng cao chất lượng dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế.


CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG NINH

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh

3.1.1. Đánh giá về thị trường hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của tỉnh Quảng Ninh

Sự phát triển về kinh tế, thương mại của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có bước đi táo bạo, chủ động mạnh dạn tranh thủ kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn, chiến lược rõ ràng, mang tính cạnh tranh cao. Thương mại được xem như là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Ninh, hỗ trợ đắc lực cho sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt là cho các ngành du lịch và dịch vụ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao văn minh thương mại và chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong thời gian tới, với quan điểm khai thác tối đa lợi thế về thương mại biên giới, hoàn thiện hệ thống phân phối và hạ tầng thương mại, tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra mục tiêu phát triển hạ tầng thương mại với cơ cấu cân đối, hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật, theo hướng ngày càng hiện đại với mục tiêu hiệu quả, bảo vệ môi trường và văn minh thương mại.

Mục tiêu trong thời gian tới, giá trị tăng thêm ngành thương mại đạt tăng bình quân 12.5-13.5%/năm giai đoạn 2016-2020, 14.5-15.5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 10-11%/năm giai đoạn 2026-2030. Kinh tế thương mại chiếm tỷ trọng 10-11% trong GRDP toàn cầu vào năm 2020, 11-12% vào năm 2025 và 12-13% vào năm 2030.

Dự báo về Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới

Về sự phát triển thương mại xuất nhập khẩu, trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng cải cách theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.


Đi cùng với sự phát triển về mặt thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu của Quảng Ninh trong thời gian tới dự báo sẽ có xu hướng gia tăng. Với định hướng phát huy tối đa lợi thế từ các thị trường truyền thống, phát triển các thị trường mới với nhiều phân khúc thị trường, chú trọng các thị trường triển vọng, phát huy thế mạnh và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm có lợi thế của tỉnh sẽ tiếp tục được duy trì và tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ. Về nhập khẩu, ưu tiên nhập khẩu thiết bị công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện môi trường mà trong nước chưa sản xuất được. Đi kèm với đó, chất lượng dịch vụ logistics, giao nhận, kho bãi, trong đó có dịch vụ vận chuyển, phân phối, xếp dỡ, lưu kho bãi, bảo quản, đóng gói, dán nhãn, phân loại ngày càng được nâng cao.

Chính nhờ có những định hướng trên mà dự báo kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới tại tỉnh Quảng Ninh sẽ đạt tốc độ gia tăng 3-5%/năm giai đoạn 2016- 2020; tăng 9.5-10.5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 11-12%/năm giai đoạn 2016- 2030. Kim ngạch nhập khẩu đạt tốc độ tăng 13-14%/năm giai đoạn 2016-2020; tăng 10-11%/năm giai đoạn 2021-2025 và dưới 10%/năm giai đoạn 2026-2030.

Nhu cầu về tài trợ Thương mại Tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới

Nhìn từ dự báo tăng trưởng của thương mại cũng như kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới của tỉnh có thể dễ dàng nhận thấy nhu cầu đối với dịch vụ tài trợ thương mại của MB Quảng Ninh nói riêng và các ngân hàng khác trên toàn tỉnh nói chung sẽ có xu hướng gia tăng, hoạt động tài trợ thương mại quốc tế sẽ ngày càng sôi động. Các tổ chức, cá nhân tham gia mua bán, trao đổi hàng hóa quốc tế, có đủ năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về thủ tục ngân hàng sẽ ngày càng gia tăng nhu cầu tiếp cận không giới hạn tới dịch vụ tài trợ thương mại phù hợp với quy định pháp luật và dựa trên nguyên tắc thỏa thuận. Điều này đặt ra yêu cầu mở rộng dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế của MB Quảng Ninh để có thể đáp ứng nhu cầu dịch vụ của thị trường trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu đối với MB Quảng Ninh cần nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh để dịch vụ tài trợ thương mại của MB được khách hàng biết đến và tin dùng.


Một số ngân hàng thương mại hiện nay đang triển khai rất tốt dịch vụ tài trợ thương mại; điều này tạo ra một áp lực đặt lên các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại như MB làm sao để bắt kịp xu hướng, tập trung đầu tư, đổi mới hệ thống công nghệ, hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới, trong đó ưu tiên lĩnh vực Tài trợ thương mại nhằm mang đến các dịch vụ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, hướng đến trải nghiệm mới cho khách hàng trên không gian số.

3.1.2. Mục tiêu và định hướng nhằm phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của MB – Chi nhánh Quảng Ninh

Mục tiêu

- Ổn định, phát triển, giữ vững là một trong các ngân hàng TMCP top đầu trên địa bàn tỉnh có công nghệ tiên tiến, hoạt động đa năng, hiệu quả, uy tín và hòa nhập với hệ thống các ngân hàng trong khu vực.

- Đáp ứng tối đa và toàn diện nhu cầu về của khách hàng về các sản phẩm hoạt động tài trợ thương mại quốc tế.

- Mở rộng thành công thị phần toàn bộ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong toàn bộ các khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.

Định hướng

Thực hiện mục tiêu phát triển ngân hàng hiện đại với việc ứng dụng số hóa giúp tự động hóa, tối ưu hóa các dịch vụ, cải thiện trải nghiệm của khách hàng, hoạt động kinh doanh của MB Quảng Ninh đang chú trọng theo hướng mở rộng, phát triển, số hóa các hoạt động dich vụ, trong đó tài trợ thương mại là hoạt động giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động dịch vụ của MB Quảng Ninh. Do dó cũng cần đặt ra những định hướng phát triển cho hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của MB Quảng Ninh.

- MB Quảng Ninh cần cơ cấu lại tổ chức hoạt động tài trợ thương mại quốc tế theo mô hình tập trung hoá hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ, an toàn


và tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của MB Quảng Ninh trong cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế.

- MB Quảng Ninh cần hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng nghiệp vụ tài trợ thương mại quốc tế trong toàn hệ thống, giữ gìn và củng cố uy tín của MB nói chung và MB Quảng Ninh nói riêng trên thị trường trong nước và quốc tế.

- MB Quảng Ninh cần đa dạng hoá các hoạt động tài trợ thương mại quốc tế, triển khai các sản phẩm thanh toán của ngân hàng hiện đại nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- MB Quảng Ninh tiếp tục nâng cấp cải tiến công nghệ áp dụng phục vụ nghiệp vụ, nâng cao mức độ tự động hóa trong xử lý giao dịch và chú trọng đến việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động tài trợ thương mại quốc tế.

- MB Quảng Ninh cần giữ vững và mở rộng thị phần tài trợ thương mại quốc tế, đẩy mạnh và nâng cao công tác quảng cáo, thông tin dịch vụ cung cấp tới các tầng lớp dân cư, doanh nghiệp trong xã hội.

- MB Quảng Ninh cần nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc củng cố các sản phẩm truyền thống, phát triển các sản phẩm mới cung cấp cho khách hàng như Factoring, Forfaiting, Trust Reciept…mở rộng các hoạt động phát hành, thanh toán thẻ, séc quốc tế.

3.1.3 Mục tiêu và yêu cầu đối với nâng cao chất lượng dịch vụ Tài trợ Thương mại Quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh:

Mục tiêu

- Nâng cao sức cạnh tranh của chi nhánh về chất lượng dịch vụ tài trợ thương mại, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giữ vững tốc độ tăng trưởng, đảm bảo duy trì và mở rộng thị phần, duy trì vị trí trong lĩnh vực tài trợ thương mại quốc tế ở Việt Nam.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/01/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *