Xu hướng nghề sư phạm của học sinh, sinh viên ngành mầm non trường Cao đẳng Bình Định - 17

Câu 4: Trong quá trình thực tập tại các trường mầm non, theo cô SV thường gặp những khó khăn gì? Những nội dung gì SV của trường CĐBĐ làm tốt và chưa làm tốt?

Câu 5: Cô có mong muốn hay kiến nghị gì để giúp SV mầm non tha thiết, hứng thú, yêu thích nghề?


Phụ lục 5:


TỔ CHỨC NGHE CHUYỆN VỀ “NGHỀ SƯ PHẠM MẦM NON” CHO SV NHÓM THỰC NGHIỆM

1. Mục đích: giúp SV nâng tầm nhìn về nghề sư phạm ở bậc mầm non, có niềm tin, có hứng thú đối với nghề và các em đã chọn.

2. Nội dung: Nghe nói chuyện một số vấn đề:

­ Thế giới nghề nghiệp

­ Những yêu cầu, đặc trưng, ý nghĩa... của “nghề sư những phẩm chất tâm lý của người giáo viên mầm non.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 145 trang tài liệu này.

phạm mầm non”,

­ Thực trạng và phương hướng phát triển của giáo dục mầm non.

Xu hướng nghề sư phạm của học sinh, sinh viên ngành mầm non trường Cao đẳng Bình Định - 17

3. Thời gian: tháng 3 năm 2016.

4. Số buổi: 1

5. Người tổ chức: Giảng viên Phạm Thị Hồng Phú

6. Báo cáo viên: Trần Thị Hồng Hạnh, Tổ trưởng khối Lá, trường Mẫu giáo Hương Sen.


Phụ lục 6:


TỔ CHỨC CHO SV TỌA ĐÀM VỀ CHỦ ĐỀ “NGHỀ SƯ PHẠM MẦM NON”


1. Mục đích: nâng cao nhận thức, thái độ đối với nghề nghiệp tương lai.

2. Nội dung: SV thảo luận về một số vấn đề:

­ Tầm quan trọng, vị

trí của nghề

sư phạm nói chung và nghề sư

phạm

mầm non nói riêng.

­ Vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

­ Yêu cầu, đặc trưng, ý nghĩa của nghề, những đặc điểm tâm lý cá nhân cần thiết đối với người giáo viên mầm non.

­ Thực trạng, phương hướng, giải pháp phát triển của giáo dục mầm non.

3. Thời gian: tháng 3 năm 2016.

5. Người tổ chức: Giảng viên Phạm Thị Hồng Phú.


Phụ lục 7:


TỔ CHỨC CHO SV THAM QUAN TRƯỜNG MẦM NON


1. Mục đích: giúp cho SV có những hiểu biết thực tế một cách tổng quát về trường mầm non, về nghề sư phạm mầm non... từ đó giúp SV nâng cao nhận

thức, thái độ đối với nghề, định hướng nghề nghiệp tương lai một cách rõ ràng.

2. Nội dung:

­ Nghe báo cáo của Ban giám hiệu trường mầm non.

­ Nghe tâm sự của các cô giáo có tâm huyết với nghề, yêu nghề, yêu trẻ.

­ Dự chế độ sinh hoạt của trẻ.

­ Thăm cơ sở vật chất của nhà trường.

3. Địa điểm: Trường mầm non bán công Phong Lan, thành phố Quy Nhơn.

4. Thời gian: tháng 3 năm 2016.

5. Số buổi: 1

6. Người tổ chức: Giảng viên Phạm Thị Hồng Phú.


Phụ lục 8:


TỔ CHỨC THI TÌM HIỂU VỀ “NGHỀ SƯ PHẠM MẦM NON”

1. Mục đích: giúp các em nâng cao nhận thức, có thêm niềm tin yêu với nghề nghiệp.

2. Nội dung: Các câu hỏi xung quanh các vấn đề về nghề sư phạm mầm non mà SV đã được nghe nói chuyện, đi thăm quan thực tế, trao đổi thảo luận.

3. Thời gian: tháng 3 năm 2016.

4. Người tổ chức: Giảng viên Phạm Thị Hồng Phú.

Xem tất cả 145 trang.

Ngày đăng: 24/02/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí