Xu hướng nghề sư phạm của học sinh, sinh viên ngành mầm non trường Cao đẳng Bình Định - 16

Phụ lục 2:


PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho học sinh, sinh viên)

Để có cơ sở khách quan trong việc đánh giá thực trạng và xác lập các biện pháp nhằm nâng cao xu hướng nghề sư phạm của học sinh, sinh viên ngành mầm non, trường Cao đẳng Bình Định, xin chị vui lòng trao đổi ý kiến về một số vấn đề sau đây.

Xin cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ của chị!

Chị là HSSV năm thứ: 1: Năm nhất ; 2: Năm hai; 3: Năm ba Hệ đào tạo: 1: Trung cấp; 2: Cao đẳng:

Kết quả học tập học kỳ vừa qua: 1: Loại A; 2: Loại B; 3:Loại C; 4: Loại

D

Hướng dn trli: Chị hãy khoanh tròn vào một trong những con số (1, 2, 3, 4, 5) để xác định mức độ phù hợp nhất với mình.

Câu 1: Chị có thích nghề sư phạm mầm non không?

1. Qua học tập, tôi thấy chán nghề sư phạm

2. Qua học tập, tôi không thích nghề sư phạm

3. Qua học tập, tôi thấy không thích và cũng không ghét nghề sư phạm

4. Qua học tập, tôi thấy thích nghề sư phạm

5. Qua học tập, tôi thấy rất thích nghề sư phạm

* Lý do:.......................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 2: Lý do nào khiến chị non, trường Cao đẳng Bình Định?

quyết định thi vào nghề

sư phạm mầm

1: Hoàn toàn không đúng với tôi 2: Chỉ đúng một phần

4: Đa phần là đúng với tôi

5: Hoàn toàn đúng với tôi

3: Nửa đúng, nửa saiSTT

Động cơ

1

2

3

4

5

1

Tôi chọn nghề sư phạm vì nghề này

phù hợp với năng lực của bản thân

1

2

3

4

5


2

Tôi chọn nghề sư phạm vì yêu thích nghề này và mong muốn trở thành

người giáo viên


1


2


3


4


5

3

Tôi chọn nghề sư phạm vì muốn có

công việc ổn định

1

2

3

4

5

4

Tôi chọn nghề sư phạm vìnghề này

dễ xin việc làm sau khi ra trường

1

2

3

4

5

5

Tôi chọn nghề sư phạm vì muốn học

gần nhà cho đỡ tốn kém

1

2

3

4

5

6

Tôi chọn nghề sư phạm vìnghề này

không phải đóng học phí

1

2

3

4

5

7

Tôi chọn nghề sư phạm vì đây là nghề

được xã hội coi trọng, tôn vinh

1

2

3

4

5

8

Tôi chọn nghề sư phạm vì theo lời

khuyên của cha mẹ, bạn bè, GV

1

2

3

4

5


9

Tôi chọn nghề sư phạm vìmuốn đóng góp sức lực của mình cho sự phát triển

xã hội


1


2


3


4


5

10

Tôi chọn nghề sư phạm vìtôi yêu trẻ,

rất thích được làm việc với trẻ

1

2

3

4

5

11

Tôi chọn nghề sư phạm do truyền

thống gia đình là giáo viên

1

2

3

4

5

12

Tôi chọn nghề sư phạm vìnghề này

phù hợp với tính cách của bản thân

1

2

3

4

5


13

Tôi chọn nghề sư phạm vìmuốn có nhiều thời gian chăm lo cuộc sống gia

đình sau này


1


2


3


4


5

14

Tôi chọn nghề sư phạm vì thi không

đỗ vào các trường khác

1

2

3

4

5

15

Tôi chọn nghề sư phạm vì số năm học

ngắn (2 ­3 năm)

1

2

3

4

5


Ý kiến khác…………………………..

.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 145 trang tài liệu này.

Xu hướng nghề sư phạm của học sinh, sinh viên ngành mầm non trường Cao đẳng Bình Định - 16

Câu 3:Trong quá trình học tập để trở thành người giáo viên mầm non


tại trường Cao đẳng Bình Định, chị

nhận thức như

thế

nào đối với các

hoạt động dưới đây?

1: Hoàn toàn không cần thiết 2: Không cần thiết

3: Ít cần thiết


4: Cần thiết

5: Rất cần thiết


STT

Các mặt hoạt động

1

2

3

4

5

1

Tích lũy tri thức

1

2

3

4

5

2

Rèn luyện tay nghề

1

2

3

4

5

3

Tham gia các hoạt động tập thể

1

2

3

4

5

4

Tu dưỡng các phẩm chất đạo đức

1

2

3

4

5

5

Rèn luyện sức khỏe

1

2

3

4

5

6

Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp

1

2

3

4

5


Ý kiến khác……………………….

………………………………….Câu 4: Chị hãy cho biết, nhận thức của bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện nghề sư phạm?

1: Hoàn toàn không đúng với tôi 2: Chỉ đúng một phần

3: Nửa đúng, nửa sai

4: Đa phần là đúng với tôi 5: Hoàn toàn đúng với tôi


STT

Các mặt hoạt động

1

2

3

4

5


1

Qua quá trình học, tôi thấy nghề dạy học rất phù hợp với tính cách

bản thân


1


2


3


4


5

2

Qua quá trình học, tôi thấy bản

thân có năng khiếu dạy học

1

2

3

4

5


3

Qua quá trình học, tôi thấy nghề dạy học phù hợp với nguyện vọng

bản thân.


1


2


3


4


5

4

Qua quá trình học, tôi càng yêu trẻ,

thích làm việc với trẻ

1

2

3

4

5

5

Sự lựa chọn nghề sư phạm là hoàn

toàn đúng đắn

1

2

3

4

5


Câu 5: Chị hãy vui lòng cho biết nhu cầu, mong muốn hiện tại của bản thân đối với ngành nghề đang học.

1: Hoàn toàn không đúng với tôi 2: Chỉ đúng một phần

3: Nửa đúng, nửa sai

4: Đa phần là đúng với tôi 5: Hoàn toàn đúng với tôi


STT

Nhu cầu

1

2

3

4

5


1

Mong muốn tích lũy thật nhiều tri thức bổ ích, ý nghĩa của ngành nghề

mình đang học.


1


2


3


4


5


2

Muốn rèn luyện nhiều kỹ năng của ngành nghề mình theo học (hát, múa, kể chuyện, đọc thơ, tổ chức hoạt

động góc…)


1


2


3


4


5

3

Cố gắng rèn luyện, tu dưỡng các

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

1

2

3

4

5

4

Thực lòng bản thân không hứng thú

với nghề sư phạm

1

2

3

4

5

5

Mong muốn được học tập tốt để trở

thành giáo viên giỏi

1

2

3

4

5

6

Mong muốn được tiếp tục học tập ở

bậc đại học ngành mầm non

1

2

3

4

5


Ý kiến khác………………………...Câu 6: Trong quá trình học tập ở ngành mầm non tại trường Cao đẳng Bình Định, chị đã thực hiện các hoạt động sau như thế nào?

1: Không bao giờ 4: Thường xuyên

2: Hiếm khi

3: Thỉnh thoảng

5: Rất thường xuyên


STT

Hoạt động

1

2

3

4

5

Việc học tập trên lớp

1

Chăm chú nghe giảng và ghi chép bài đầy

đủ.

1

2

3

4

5

2

Tích cực trao đổi với bạn bè về những

vấn đề trong môn học, nghiệp vụ

1

2

3

4

5

3

Trao đổi với GV về những vấn đề chưa

hiểu.

1

2

3

4

5

4

Tích cực rèn luyện, thực hành tay nghề

trên lớp.

1

2

3

4

5

5

Luôn đi học đầy đủ.

1

2

3

4

5

Việc học tập ở nhà


6

Chuẩn bị bài đầy đủ.

1

2

3

4

5

7

Đọc, tham khảo tài liệu học tập theo

hướng dẫn của GV.

1

2

3

4

5

8

Luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để học

tập.

1

2

3

4

5


9

Tích cực nghiên cứu tài liệu liên quan đến ngành học ngay cả khi GV không

yêu cầu.


1


2


3


4


5

10

Tích cực tập giảng, hát, múa, làm đồ

dùng, đồ chơi cho trẻ.

1

2

3

4

5

Các hoạt động khác

11

Học các chuyên để về giáo dục mầm

non.

1

2

3

4

5

12

Tham gia các buổi hoạt động ngoại khóa.

1

2

3

4

5

13

Tham gia hội thi nghiệp vụ sư phạm.

1

2

3

4

5

14

Tham gia câu lạc bộ chuyên ngành.

1

2

3

4

5

15

Xuống trường MN để quan sát, rèn

luyện, học hỏi kinh nghiệm.

1

2

3

4

5


Ý kiến khác…………………………….

…………………………………………


Câu 7: Theo chị, những yếu tố phạm của bản thân?

1: Hoàn toàn không đúng với tôi 2: Chỉ đúng một phần

3: Nửa đúng, nửa sai

nào tác động tới xu hướng nghề sư


4: Đa phần là đúng với tôi

5: Hoàn toàn đúng với tôi


STT

Các yếu tố

1

2

3

4

5

1

Hứng thú với nghề dạy trẻ

1

2

3

4

5

2

Nghề phù hợp với năng lực bản thân

1

2

3

4

5

3

Nghề dễ xin việc

1

2

3

4

5

4

Muốn trở thành giáo viên giỏi

1

2

3

4

5

5

Muốn đem tri thức đến cho trẻ

1

2

3

4

5

6

Muốn được như thầy cô mình đã học

1

2

3

4

5

7

Muốn cống hiến sức lực cho xã hội

1

2

3

4

5

8

Theo truyền thống gia đình

1

2

3

4

5

9

Nghề dễ phát triển tương lai cho bản

thân

1

2

3

4

5

10

Nghề xã hội đánh giá cao

1

2

3

4

5


Ý kiến

khác………………………………..


…………………………………………….
Câu 8: Chị

có đề

xuất gì để

nâng cao hứng thú đối với nghề

cho SV sư

phạm mầm non, trường Cao đẳng Bình Định?

1. Đối với xã hội.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Đối với ngành Giáo dục:


.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


3. Đối với Nhà trường:


.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Đối với giảng viên:


.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Đối với HSSV mầm non........................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Phụ lục 3:


BẢNG PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO GV


Câu 1: Xin thầy (cô) cho biết thâm niên làm công tác giảng dạy tại nhà trường của thầy (cô)?

Câu 2: Xin thầy (cô) vui lòng cho biết, trong số những SV mầm non đang học tập tại trường mình có còn những SV vẫn muốn bỏ ngành để học (đăng ký) vào trường khác không?

Câu 3: Xin thầy (cô) vui lòng cho biết, khi lựa chọn ngành nghề theo học

SV trường ta có thường căn cứ vào năng lực bản thân, hứng thú nghề cũng như nhu cầu xã hội với nghề hay không?

nghiệp

Câu 4: Trong quá trình giảng dạy, thầy (cô) nhận thấy thái độ học tập của SV mầm non như thế nào?

Câu 5: Các em SV mầm non trong quá trình học tập có thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các thầy (cô) để trao đổi thêm về môn học không?

Câu 6: Theo thầy (cô), đối với những SV mầm non trong khi đang theo học tại trường nhưng nhận thấy khả năng và hứng thú của mình không phù hợp với ngành mầm mon thì nên giải quyết như thế nào?

Câu 7: Theo thầy (cô), chất lượng đầu ra của các SV mầm non của trường như thế nào? Có đáp ứng được yêu cầu công việc không?

Câu 8: Xuất phát từ tấm lòng của người thầy, thầy (cô) có điều gì muốn tâm sự, nhắn nhủ với các em?


Phụ lục 4:


PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN MẦM NON TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN SV THỰC TẬP SƯ PHẠM


Câu 1: Xin cô vui lòng cho biết tinh thần, thái độ của HSSV mầm non của trường CĐBĐ khi đi thực tập?

Câu 2: Theo cô, khi thực tập, SV mầm non của trường nắm các kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ như thế nào?

Câu 3: Theo cô, trong quá trình SV thực tập, các em có cảm nhận như thế nào về nghề? Lý do?

Xem tất cả 145 trang.

Ngày đăng: 24/02/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí