Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Lâm Đồng - 9


cũng đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận trong việc áp dụng nhiều biện pháp hạn chế và xử lý rủi ro tín dụng.

Công tác quản lý rủi ro tín dụng là công việc rất quan trọng đối với nhà quản trị NH. Để đảm bảo cho công tác này được thực hiện tốt, trước hết cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân phát sinh nợ xấu, từ đó có hướng xử lý sao cho phù hợp nhằm mục đích cuối cùng là làm lành mạnh hóa tài chính cho NH nhằm góp phần nâng cao lợi nhuận trong hoạt động tín dụng. Sau đây là một số giải pháp nhằm hạn chế và xử lý khi phát sinh nợ quá hạn:

3.2.1. Giải pháp về giám sát và kiểm soát rủi ro

Cơ sở của giải pháp: Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả an toàn của nguồn vốn sau cho vay, hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động tín dụng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động kinh doanh của NH.

Nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng vốn của KH, đồng thời giám sát việc thực hiện quá trình đầu tư vốn.. Xây dựng và lựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khoản vay, chất lượng từng KH. Nghiêm túc thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay, tránh tình trạng thực hiện kiểm tra mang tính đối phó, thực hiện trên giấy tờ. Phân tích và đánh giá kịp thời những dấu hiệu của rủi ro để chủ động xử lý các rủi ro có nguy cơ xảy ra. Theo dõi chặt chẽ các nguồn tiền của KH để đảm bảo khoản vay được sử dụng đúng mục đích.

Biện pháp thực hiện:

Thực hiện giải ngân theo đúng các quyết định cấp tín dụng. Hạn chế giải ngân bằng tiền mặt để có thể dễ dàng kiểm soát được việc sử dụng vốn vay của KH.

Kiểm tra việc chấp hành quá trình cho vay vốn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế đảm bảo tiền vay. Phân tích, đánh giá chất lượng của các khoản vay để làm cơ sở chắc chắn cho những khoản vay tiếp theo.

Nếu có dấu hiệu bất thường nào của KH ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của khoản vay, cán bộ tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo để có hướng giải quyết kịp thời và thích hợp.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang tài liệu này.

Yêu cầu KH chuyển các giao dịch về tài khoản tại Sacombank để có thể quan sát và theo dõi tình hình kinh doanh của KH có thay đổi bất thường không.


Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Lâm Đồng - 9

Khi có sự thay đổi về nhân sự trong việc bàn giao hồ sơ từ cán bộ tín dụng này sang cán bộ tín dụng khác, cần quy định cụ thể về trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao.

Tổ chức kiểm tra chéo để đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, thành lập bộ phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên về những khoản vay lớn, áp dụng những biện pháp cụ thể để xử lý những khoản nợ có vấn đề.

Dự kiến kết quả đạt được:

Nguồn vốn tín dụng được quản lý chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của NH.

Nắm bắt rõ tình hình nguồn thu của KH để đánh giá khả năng khả nợ của KH, đề phòng nợ quá hạn phát sinh.

3.2.2. Củng cố và tăng cường sử dụng CNTT vào hoạt động của NH

Cơ sở của giải pháp: Nhằm giúp cho hoạt động trao đổi thông tin của NH diễn ra nhanh hơn, tiện lợi và dễ dàng hơn, giúp các giao dịch được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi cho KH, nhân viên sử dụng; nâng cao tính an toàn và bảo mật của hệ thống.

Nội dung: Với các nước tiên tiến trên thế giới thì hệ thống công nghệ thông tin trong NH phát triển rất mạnh, nên việc liên kết và hợp tác với các NH nước ngoài để đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong NH là điều tất yếu. Để hoạt động NH giảm bớt rủi ro thì công nghệ thông tin là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của các cán bộ NH. Lựa chọn đúng công nghệ để áp dụng cho hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh sẽ góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ của NH.

Biện pháp thực hiện:

Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và kịp thời giữa các bộ phận chức năng trong hoạt động cấp tín dụng.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các chi nhánh, các NHTM để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin KH vay một cách toàn diện.

Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để được hỗ trợ tốt hơn về mặt công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của hệ thống NH điện tử.


Dự kiến kết quả đạt được:

Việc lưu trữ, thu thập thông tin của KH, thông tin thị trường, xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng KH … được nhanh chóng, tiện lợi, chính xác hơn.

Nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo hệ thống phục vụ xuyên suốt, giảm thiểu các lỗi phát sinh; tính an toàn bảo mật, chống xâm nhập, tấn công từ bên ngoài hay bên trong nội bộ, bảo đảm an toàn dữ liệu và tài sản…

3.2.3. Giải pháp phân tán rủi ro, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

Cơ sở của giải pháp: Nhằm phân tán và kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp phát tín dụng, quản lý tốt nguồn vốn nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.

Nội dung: NH cần tiếp tục chú trọng cho vay nhiều đối tượng KH, không nên quá chú trọng vào một số KH chủ yếu, NH nên mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là xu hướng phù hợp với xu hướng chung của các NH trong khu vực và trên thế giới.

Biện pháp thực hiện:

Thực hiện dưới các hình thức như cho nhiều KH vay, cho nhiều ngành kinh tế vay, cho vay ở nhiều vùng khác nhau, giới hạn số tiền vay … Hơn nữa, NH cũng nên thận trọng trước khi cho vay đối với các KH hoạt động trong lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như bất động sản, các dự án kinh doanh về giải trí có quy mô lớn.

Đối với những dự án đầu tư lớn thì NH nên cho vay theo hình thức đồng tài trợ và cùng quản lý vốn vay. Khi nền kinh tế phát triển thì đòi hỏi NH cần phải hợp tác và liên kết chặt chẽ với các NH khác để hỗ trợ nhau và tăng cường khả năng cùng tồn tại, phát triển trong nền kinh tế.

NH có thể áp dụng bảo hiểm tín dụng để giảm bớt những thiệt hại một khi rủi ro xảy ra đối với KH nhằm chuyển rủi ro cho công ty bảo hiểm. Vì vậy, đối với những khoản vay lớn, NH nên yêu cầu KH mua bảo hiểm cho các dự án trước khi cho vay. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu để phòng chống rủi ro không những cho KH mà còn cho cả NH.

Dự kiến kết quả đạt được:

Phục vụ đối tượng KH cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm bảo cho NH quản lý được rủi ro một cách hữu hiệu, từ đó có thể


mở rộng cung ứng nhiều dịch vụ chất lượng cao cho KH, định hướng chiến lược kinh doanh, giúp NH đạt được mục tiêu kinh doanh.

Duy trì và mở rộng hệ KH thuộc nhiều thành phần, đồng thời tiếp cận và tìm cách thu hút KH lớn kinh doanh có hiệu quả.

3.2.4. Giải pháp về nhân sự

Cơ sở của giải pháp: Nhằm đưa ra kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn cán bộ có đủ kiến thức, năng lực làm việc tốt và phẩm chất đạo đức tốt một cách khách quan, phù hợp để giảm thiểu tối đa những sai phạm có thể xảy ra trong quá trình cấp tín dụng.

Nội dung: Con người là nhân tố đóng vai trò then chốt trong công tác đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động tín dụng của NH. Vững mạnh về nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để tiến tới vững mạnh trong hoạt động kinh doanh của NH.

Biện pháp thực hiện:

NH cần thường xuyên tổ chức những khóa học nâng cao trình độ nghiệp vụ, giúp cho nhân viên tiếp cận với những kiến thức mới, tạo điều kiện cho họ trao đổi kinh nghiệm, thi đua khen thưởng công bằng.

Triển khai hệ thống đánh giá kết quả công việc, lương kinh doanh (KPI) dành cho các chức danh kinh doanh trực tiếp và gián tiếp tại các CN, PGD.

Thực hiện luân chuyển cán bộ trong quản lý KH để giảm trừ những tiêu cực và tại điều kiện cho các cán bộ tiếp cận được những KH khác nhau sẽ có khả năng xử lý công việc được nhanh chóng.

Nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật, thị trường, các lĩnh vực kinh tế tài chính, về tin học và ngoại ngữ cho tất cả CBCNV, đặc biệt là cán bộ tín dụng.. Vì thế cần có chính sách đãi ngộ, quan tâm nhiều hơn tới đời sống vật chất của CBCNV, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với nhiều cơ hội thăng tiến.

Dự kiến kết quả đạt được:

Đánh giá chính xác cán bộ thông qua kết quả công việc, hạn chế những rủi ro phát sinh từ cán bộ tín dụng trong hoạt động cấp phát tín dụng.

NH sẽ phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển vững mạnh trong hoạt động kinh doanh và kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.


3.3. Kiến nghị

3.3. . Đối với Chính Phủ

Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến việc rút ngắn thời gian để xử lý nợ xấu có TSĐB.

Mở rộng nghiệp vụ mua bán nợ thông qua Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và phát triển thị trường mua bán nợ xấu của NH.

Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được mua nợ xấu thì sẽ cải thiện được tình hình nợ xấu của các NH, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

3.3.2. Đối với NHNN

Cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng.

NHTM khi cho bất kỳ KH nào vay thì đều cần phải có đầy đủ thông tin về KH đó để có quyết định cho vay đúng đắn. Nhận thức rõ vai trò và yêu cầu thông tin phục vụ công tác tín dụng và kinh doanh NH, ban lãnh đạo NHNN đã sớm cho chủ trương xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng mà sau này đã trở thành Trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC).

CIC đã phần nào cải thiện tình trạng thiếu thông tin tín dụng phục vụ hoạt động cho vay của các NHTM. Tuy nhiên, CIC vẫn còn đang trong giai đoạn củng cố và hoàn thành nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập và xử lý thông tin. Các số liệu cập nhật chưa kịp thời, độ tin cậy thấp do thông tin của CIC phần lớn là do các doanh nghiệp, các TCTD cung cấp. Thông tin này thường phản ánh sai lệch do các doanh nghiệp do các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ pháp lệnh về kế toán thống kê, việc cung cấp thông tin không kịp thời làm cho các thông tin thường bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp. Về phía các TCTD, chưa tuân thủ đúng các quy định về cung cấp thông tin, thiếu tinh thần hợp tác với nhau để cho vay cùng Khách hàng mà có khi còn bí mật thông tin về Khách hàng mà mình biết để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Chính vì vậy, NHNN cần sớm có những giải pháp để hoạt động của CIC ngày càng phát huy được hiệu quả và vai trò của mình.

Hoàn thiện các quy chế, quy định và môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng.


NHNN cần đưa ra những quy định cụ thể, rõ ràng về việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro, các mức trích lập cũng như danh mục nội dung cần trích lập để các TCTD chủ động trong vấn đề giải quyết các khoản nợ có vấn đề của mình.

Về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng, nhìn chung, hệ thống văn bản pháp quy của NHNN về hoạt động tín dụng đã có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các NHTM, tháo gỡ phần nào khó khăn vướng mắt cho các NHTM trong quá trình làm thủ tục thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản cho vay và rút ngắn thời gian để xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ. Việc không ngừng hoàn thiện các văn bản pháp luật nói trên đã tạo điều kiện cho các NHTM mở rộng hoạt động tín dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Thực hiện thanh tra, kiểm soát các NHTM, phòng chống tội phạm Ngân hàng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng cũng chịu nhiều tác động khiến cho lợi nhuận ngày càng đi xuống. Thế nhưng, các đối tượng tội phạm vẫn không ngừng rình rập và ngày càng gia tăng trong những năm gần đây đang làm đau đầu không chỉ lãnh đạo các ngân hàng mà ngay cả cơ quan quản lý. Trong thời gian vừa qua, nhiều vấn đề đạo đức cũng nhức nhối khi cán bộ ngân hàng cấu kết với đối tượng bên ngoài tham ô, nhận hối lộ, lập chứng từ giả, lấy cắp mật khẩu của đồng nghiệp, cố ý làm trái quy định của ngân hàng, vi phạm quy định về cho vay, lợi dụng chức vụ quyền hạn để hợp thức hóa thủ tục vay vốn, chiếm đoạt tiền của khách gửi tiền… gây thiệt hại không nhỏ cho Ngân hàng.

NHNN nên thường xuyên chủ động thanh tra hoặc thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán chất lượng tín dụng nhằm tiếp tục tái cấu trúc một số TCTD, đồng thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm tiêu cực trong hoạt động tín, lành mạnh hóa các NHTM.

3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Lâm Đồng

Tăng cường công tác quảng cáo để thu hút KH, huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trên địa bàn. Với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các NHTM hiện nay và sự gia nhập của các NH nước ngoài thì NH cần có nhiều hơn nữa các chương trình quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới của NH đến với người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng.


Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ và kỹ năng thẩm định tín dụng cho đội ngũ cán bộ NH. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa các cán bộ tín dụng và các trưởng phòng để trao đổi những kinh nghiệm, những khuyết điểm trong quá trình cấp tín dụng của từng cán bộ tín dụng. Từ đó nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ tín dụng và hạn chế, khắc phục những sai lầm để khoản vay được an toàn và hiệu quả.

Thẩm định kỹ khi cho vay những KH đang có quan hệ tín dụng với các TCTD khác nhằm tránh trường hợp KH không đủ khả năng trả nợ cho nhiều khoản vay.

Hạn chế tiếp nhận hồ sơ của KH là người thân của cán bộ tín dụng để tránh sự gian lận hoặc ý kiến chủ quan trong khâu thẩm định.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 đã nêu rõ mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2014 và định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín để từng bước trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam và khu vực. Những giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng trên chiến lược phát triển của Sacombank. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN và Sacombank CN Lâm Đồng để hỗ trợ cho tính khả thi của những giải pháp trên.


KẾT LUẬN


Sacombank đang đứng trước các thách thức về cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, càng đòi hỏi khắc khe hơn các tiêu chuẩn về sự an toàn, lành mạnh về tài chính, năng lực điều hành và quản trị rủi ro. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro hiệu quả trong Ngân hàng đối với các nghiệp vụ nói chung và đối với nghiệp vụ tín dụng nói riêng là một yêu cầu cấp thiết và quan trọng, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế trong quá trình hoạt động và phát triển của Ngân hàng.

Trong nhiều năm hoạt động và trưởng thành, mặc dù đã gặp không ít khó khăn và thử thách nhưng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Hội sở thì Sacombank Lâm Đồng đã đạt được những bước tiến xa hơn và ngày càng phát triển trong mọi hoạt động của Ngân hàng, trong đó có hoạt động tín dụng. Những kết quả đạt được là minh chứng cho quá trình phát triển bền bỉ, phấn đấu hết mình của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Ngân hàng. Từ đó cho thấy Ngân hàng đã thực hiện tốt một trong những chức năng quan trọng là hỗ trợ vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế.

Hoạt động Ngân hàng luôn hàm chứa rủi ro, đặc biệt và thường xuyên là rủi ro tín dụng. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro là đề tài mà các nhà quản trị Ngân hàng đã và đang nghiên cứu không ngừng để hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất cho Ngân hàng.

Dựa trên những cơ sở lý luận về tín dụng và rủi ro tín dụng, luận văn tiến hành theo hướng nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng cũng như công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Lâm Đồng, chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục. Từ đó đưa ra một số các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trên cơ sở những quan điểm định hướng và mục tiêu của Sacombank. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN và Sacombank Lâm Đồng để hỗ trợ cho tính khả thi của những giải pháp trên.

Xem tất cả 88 trang.

Ngày đăng: 05/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí