Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Lâm Đồng - 10


1. Sách tiếng Việt

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1.1. TS. Bùi Diệu Anh (2009). Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, NXB Phương Đông.

1.2. TS. Nguyễn Minh Kiều (2007). Tín dụng và thẩm định tín dụng Ngân hàng, NXB Tài Chính.

1.3. TS. Nguyễn Minh Kiều (2009). Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê.

1.4. TS. Nguyễn Minh Kiều (2009). Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại. NXB Thống Kê.

1.5. GS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2011). Tài chính tiền tệ, NXB Thống Kê.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang tài liệu này.


1.6. GS.TS. Lê Văn Tư (2004). Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính.

Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Lâm Đồng - 10

2. Trang web

2.1. Website Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín: www.sacombank.com.vn

2.2. Website Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn

2.3. Website Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam: www.cafef.vn

Xem tất cả 88 trang.

Ngày đăng: 05/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí