So sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi cá Lóc trong ao đất và mô hình nuôi trong vèo ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG

----------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ D620301 SO SÁNH 1


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

MÃ SỐ: D620301


SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC TRONG

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 76 trang tài liệu này.

AO ĐẤT VÀ MÔ HÌNH NUÔI TRONG VÈO Ở HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP


Cán bộ hướng dẫn: Sinh viên thực hiện

Ths. Phạm Thị Mỹ Xuân Phan Thị Thúy Huỳnh MSSV: 13D620301009 LỚP: NTTS8

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Khóa luận: “So sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi cá Lóc trong ao đất và mô hình nuôi trong vèo ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp”

Sinh viên thực hiện: Phan Thị Thúy Huỳnh Lớp: Nuôi trồng thủy sản K8

Khóa luận đã được hoàn thành theo góp ý của cán bộ hướng dẫn.


Cần Thơ, ngày tháng năm 2017

Cán bộ hướng dẫn Sinh viên thực hiện


Ths. Phạm Thị Mỹ Xuân Phan Thị Thúy Huỳnh

LỜI CẢM TẠ

Tôi xin chân thành biết ơn cha mẹ và gia đình đã quan tâm, ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập.

Xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Mỹ Xuân đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy, cô Khoa Sinh học ứng dụng trường Đại học Tây Đô đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy, cô thư viện Khoa Sinh học ứng dụng trường Đại học Tây Đô đã giúp đỡ tôi có nguồn tài liệu quý báu để hoàn thành tốt đề tài.

Chân thành cảm ơn!

CAM KẾT KẾT QUẢ


Tôi xin cam kết khóa luận này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả của nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ khóa luận cùng cấp nào khác.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2017

Ký tên


PHAN THỊ THÚY HUỲNH

TÓM TẮT

Đề tài “So sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi cá Lóc trong ao đất và mô hình nuôi trong vèo ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2017. Đề tài được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nuôi cá lóc theo mô hình ao đất và vèo tại huyện Hồng Ngự cụ thể là 3 xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B. Các thông tin thu thập gồm: thông tin chung, thông tin kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và thuận lợi, khó khăn của mô hình nuôi cá lóc. Kết quả cho thấy, quy mô nuôi của các hộ ở huyện Hồng Ngự chủ yếu là nuôi với quy mô vừa và nhỏ. Nguồn nước cấp cho các mô hình nuôi chủ yếu là lấy trực tiếp từ sông chính. Mật độ thả nuôi trung bình của mô hình nuôi cá lóc trong ao đất là 54 ±

17,38 con/m2 thấp hơn so với mô hình nuôi cá lóc trong vèo là 96 ± 28,82 con/m2, cá

lóc khi thu hoạch có kích cỡ trung bình 0,8 kg/con, bình quân giá cá khoảng 33.000 đồng/kg. Một số loại bệnh thường gặp trong quá trình nuôi cá lóc của các hộ khảo sát là bệnh xuất huyết, bệnh lở loét và bệnh gan thận mũ, những bệnh này thường gây thiệt hại nhiều đến năng suất cũng như lợi nhuận của nông hộ. Thời gian nuôi của mô hình nuôi cá lóc trong ao đất trung bình là 6,5 ± 0,97 tháng dài hơn mô hình nuôi cá lóc trong vèo 6,13 ± 0,73, các hộ nuôi 2 vụ/năm là chủ yếu. Lợi nhuận từ nuôi cá lóc mang lại cũng tương đối cao. Số hộ lời chiếm tỷ lệ tương đối cao ở mô hình vèo chiếm 100%, mô hình ao đất chiếm 93,33%. Tuy nhiên trong quá trình nuôi gặp không ít khó khăn về môi trường, nguồn vốn đầu tư, dịch bệnh…

Từ khóa: Hồng Ngự, cá lóc, ao đất, vèo.

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ i

CAM KẾT KẾT QUẢ ii

TÓM TẮT iii

MỤC LỤC iv

DANH SÁCH BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix

CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1 Giới thiệu 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3 Nội dung nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3

2.1 Đặc điểm sinh học của cá lóc nói chung 3

2.1.1 Hệ thống phân loại 3

2.1.2 Đặc điểm hình thái 3

2.1.3 Đặc điểm phân bố và sự thích nghi 4

2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 4

2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 5

2.1.6 Đặc điểm sinh sản 5

2.2 Sơ lược về tình hình nuôi cá lóc ở ĐBSCL 5

2.2.1 Một số hình thức nuôi cá lóc ở ĐBSCL 6

2.2.1.1 Nuôi trong ao đất 6

2.2.1.2 Nuôi cá lóc trong vèo (mùng lưới) 6

2.2.1.3 Nuôi cá lóc trên ruộng lúa 7

2.2.1.4 Nuôi cá lóc trong rừng 7

2.2.1.5 Nuôi cá lóc trong lồng bè 8

2.3 Tổng quan về tỉnh Đồng Tháp 8

2.3.1 Vị trí địa lý 8

2.3.2 Đặc điểm địa hình 8

2.3.3 Đất đai 8

2.3.4 Sông ngòi 9

2.3.5 Khí hậu 9

2.3.6 Dân số 9

2.3.7 Kinh tế 9

2.3.8 Văn hóa - xã hội 9

2.4 Sơ lược về huyện Hồng Ngự 10

2.4.1 Vị trí địa lý 10

2.4.2 Điều kiện tự nhiên 10

2.4.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 10

2.4.4 Địa hình 10

2.4.5 Khí hậu 11

2.4.6 Thủy văn 11

2.5 Tình hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Đồng Tháp 11

2.6 Tình hình nuôi cá lóc ở huyện Hồng Ngự 12

CHƯƠNG 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13

3.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 13

3.1.1 Thời gian 13

3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 13

3.2 Phương pháp nghiên cứu 13

3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 13

3.2.2 Đối tượng nghiên cứu 13

3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 14

3.2.3.1 Số liệu thứ cấp 14

3.2.3.2 Số liệu sơ cấp 14

3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 15

3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 15

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16

4.1 Hiện trạng nuôi cá lóc ở huyện Hồng Ngự 16

4.2 Thông tin chung 16

4.2.1 Độ tuổi 16

4.2.2 Nguồn tiếp cận thông tin NTTS và số năm kinh nghiệm nuôi cá lóc 18

4.2.3 Trình độ văn hóa của các hộ nuôi cá lóc 20

4.3 Khía cạnh kỹ thuật nuôi của mô hình nuôi cá lóc 21

4.3.1 Tổng diện tích nuôi 21

4.3.2 Chuẩn bị và cải tạo ao nuôi 22

4.3.3 Mùa vụ và thời gian thả nuôi 23

4.3.4 Con giống 24

4.3.5 Chăm sóc và quản lý 26

4.3.6 Phòng và trị bệnh 30

4.3.7 Thu hoạch 31

4.4 Khía cạnh kinh tế của mô hình nuôi cá lóc 33

4.4.1 Các khoản chi phí trong mô hình nuôi cá lóc 33

4.4.2 Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lóc 35

4.5 Các yếu tố trong mô hình nuôi ảnh hưởng đến năng suất nuôi 36

4.5.1 Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến năng suất thu hoạch 36

4.5.2 Ảnh hưởng của lượng thức ăn sử dụng đến năng suất thu hoạch 38

4.5.3 Ảnh hưởng của thời gian nuôi đến năng suất thu hoạch 40

4.6 Thuận lợi, khó khăn và giải pháp 42

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 44

5.1 Kết luận 44

5.2 Đề xuất 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

PHỤ LỤC A x

PHỤ LỤC B xvi

Xem tất cả 76 trang.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí