Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Xem tất cả 125 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 15

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 15

24. Rober thanguar (1993), Kinh tế du lịch , Nxb. Thế giới, Hà Nội. 25. Nguyễn Bích San (2000), Cẩm nang hướng dẫn du lịch , tập I, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 26. Sở Du lịch Ninh Bình (2001), Báo cáo chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình 2001- ...

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 14

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 14

. Đối với khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trong thời gian tới cần tiến hành bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch các tuyến du lịch mang đậm đặc trưng của khu du lịch mở rộng là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và kết hợp tâm ...

Đa Dạng Hoá Và Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hoá Du Lịch Và Sản Phẩm Dịch Vụ Du Lịch

Đa Dạng Hoá Và Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hoá Du Lịch Và Sản Phẩm Dịch Vụ Du Lịch

Trong việc thực hiện chiến lược này cần chú trọng nghiên cứu phát triển những sản phẩm mà thị trường cần như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hoá - lịch sử; du lịch vui chới giải trí và mạo hiểm; du lịch thể thao… - ...

Dự Báo Về Doanh Thu Từ Du Lịch Ở Ninh Bình Giai Đoạn

Dự Báo Về Doanh Thu Từ Du Lịch Ở Ninh Bình Giai Đoạn

Bình, khoá XIX về phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 15 - NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (năm 2009) và Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình giai ...

Đánh Giá Chung Về Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình Trong Thời Gian Qua

Đánh Giá Chung Về Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình Trong Thời Gian Qua

Tràng An - Ninh Bình , Non nước Ninh Bình , Làng đá Ninh Vân , Về thăm Gia Viễn , xuất bản và đưa vào lưu hành cuốn sách Non nước Ninh Bình ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng website giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch Ninh ...

Hiện Trạng Cơ Sở Lưu Trú Của Ninh Bình, Giai Đoạn 2000 - 2010

Hiện Trạng Cơ Sở Lưu Trú Của Ninh Bình, Giai Đoạn 2000 - 2010

Bảng 2.3: Hiện trạng cơ sở lưu trú của Ninh Bình, giai đoạn 2000 - 2010 Hạng mục 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng số CSLT 35 38 40 45 60 76 86 95 104 110 187 Tổng số phòng 500 511 561 616 815 1.051 1.157 1348 1589 1700 2868 Trong đó Số CS ...

Thực Trạng Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình Trong Thời Gian Từ 2000 Đến 2010

Thực Trạng Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình Trong Thời Gian Từ 2000 Đến 2010

Khoảng 2.500m 2 quay mặt về hướng Tây, xây tường thấp bao quanh với 3 toà, kiến trúc theo kiểu tiền nhất, hậu đinh liền nhau. Đền có quy mô nhỏ, tuy nhiên du khách đến thăm nơi đây như được trở về thăm quê hương của người anh hùng ...

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 8

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 8

Hai là, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động Là một trong bảy khu du lịch của Ninh Bình Tam Cốc - Bích Động nằm ở cực Nam của đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Tam Cốc - Bích Động là một quần thể danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng, độc ...

Tình Trạng Dân Số Ninh Bình, Giai Đoạn 2000 - 2009

Tình Trạng Dân Số Ninh Bình, Giai Đoạn 2000 - 2009

Ngói và làm nguyên liệu cho ngành đúc, đảm bảo cho xây dựng các nhà máy sản xuất gạch công suất 20 -50 triệu viên/năm, có khả năng khai thác ổn định trong vài chục năm. Tài nguyên nước khoáng: Nước suối Kênh Gà (Gia Viễn) có vị mặn, ...

Kinh Nghiệm Của Thừa Thiên Huế Phát Triển Du Lịch

Kinh Nghiệm Của Thừa Thiên Huế Phát Triển Du Lịch

Hải Phòng cần hướng ra biển, khai thác những tài nguyên còn ở dạng tiềm năng như Đồ Sơn, Cát Bà, Thuỷ Nguyên. và không được bỏ qua những tài nguyên văn hoá sinh thái trong đất liền. Ngành du lịch đã hoàn chỉnh sớm quy hoạch tổng ...

Vai Trò Của Phát Triển Du Lịch Đối Với Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội

Vai Trò Của Phát Triển Du Lịch Đối Với Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội

Nhiên, các di tích lịch sử văn hoá. Với đặc điểm đó, việc thoả mãn nhu cầu về sản phẩm hàng hoá du lịch không thể thực hiện được ở chính nơi khách du lịch sinh sống, mà chỉ có thể thực hiện được bằng việc di chuyển trong ...

Trình Độ Văn Hoá Của Người Chủ Gia Đình Và Tỷ Lệ Đi Du Lịch

Trình Độ Văn Hoá Của Người Chủ Gia Đình Và Tỷ Lệ Đi Du Lịch

Ngày nay, trước sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, con người sống dưới sự tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hoá càng làm nảy sinh nhu cầu dành thời gian quay trở về với thiên nhiên, với cội nguồn. ...

Sự Khác Nhau Giữa Sản Phẩm Vật Chất Và Sản Phẩm Dịch Vụ

Sự Khác Nhau Giữa Sản Phẩm Vật Chất Và Sản Phẩm Dịch Vụ

Như vậy, du lịch là một hoạt động có nhiều đặc thù, gồm nhiều thành phần tham gia, tạo thành một tổng thể hết sức phức tạp. Hoạt động du lịch có đặc điểm của ngành kinh tế, lại có đặc điểm của ngành văn hoá xã hội. ...

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 2

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 2

Sống nhân dân tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên du lịch Ninh Bình vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém: Tỷ lệ khách lưu trú thấp; hoạt động du lịch chủ yếu vẫn là khai thác ...

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 1

Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Đinh Thị Thúy Hường Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình Luận Văn Thạc Sỹ Kinh Tế Chính Trị Hà Nội - 2011 Đại Học Quốc Gia Hà Nội ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top