Thu Thập, Tổng Hợp Và Xử Lý Thông Tin Từ Bảng I-O

3.1.2. Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ Bảng I-O Thực hiện theo bước 2 tại mục 2.3 của Chương 2, số liệu trong Bảng I-O năm 2012 giá cơ bản của TCTK, gồm 164 ngành sản phẩm được gộp thành 8 nhóm ngành sản phẩm du lịch, tương ...

Thu Thập, Tổng Hợp Và Xử Lý Thông Tin Về Du Lịch Việt Nam

- Theo loại cơ sở lưu trú - Theo thời gian lưu trú (7 nhóm) - Theo mục đích chuyến đi (7 loại) - Theo nghề nghiệp (6 nhóm) Riêng với khách du lịch quốc tế đến, thêm các tiêu chí: Quốc tịch (38 quốc tịch), phương tiện đến, số lần đến ...

Phương Pháp Xác Định Một Số Chỉ Tiêu Thống Kê Du Lịch

Người khác trong thời gian du lịch của khách. Nó bao gồm chi tiêu của du khách cũng như chi phí được trả hoặc hoàn trả bởi người khác. Như vậy, sự khác biệt giữa tiêu dùng và chi tiêu du lịch là ở các loại sản phẩm vật chất và ...

Mã Số Và Nội Dung Hoạt Động Du Lịch Theo Vsic 2007

Như vậy, với mỗi cách tiếp cận có một định nghĩa khác nhau về du lịch . Các khái niệm trên cho phép xác định du lịch gắn với hoạt động đi lại, (di chuyển) để đáp ứng một số nhu cầu của du khách , và chỉ xem xét du lịch trên ...

Các Khái Niệm Về Du Lịch Và Thống Kê Du Lịch

Một cách riêng biệt. Từ đó, theo quan điểm của SNA, xem xét chỉ tiêu chi tiêu của du lịch quốc tế đến là một phần của chỉ tiêu xuất khẩu hay còn được gọi là xuất khẩu trực tiếp; chi tiêu của du lịch nội địa thuộc chỉ tiêu ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số