Môi Trường Khắc Nghiệt Của Hoạt Động Kinh Doanh Báo Mạng

Mối quan hệ với khách hàng : Máy fax và điện thoại vẫn được sử dụng làm cầu nối với độc giả của toà soạn. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của hàng loạt các kênh liên hệ khác đặc trưng cho một mô hình thương mại điện tử ...

Số Người Sử Dụng Internet / 100 Dân

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG MÔ HÌNH KINH DOANH BÁO MẠNG TẠI VIỆT NAM 2.1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BÁO MẠNG VIỆT NAM Từ năm 1997, Internet bắt đầu được cung cấp rộng rãi ở Việt Nam. Lúc này bắt đầu xuất hiện những website thông tin tiếng Việt ...

Xu Hướng Phát Triển Của Báo Mạng Thế Giới 14

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Hoạt động kinh doanh báo mạng ở Việt Nam đã bước qua giai đoạn hình thành và đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển mới. Hoạt động cung cấp thông tin diễn ra mạnh mẽ cập nhật tin tức liên tục cho công ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí