Các Quy Định Về Tài Chính Và Biện Pháp Bảo Đảm Đầu Tư

Chấp thông qua trọng tài hoặc tòa án Việt Nam thì Nghị định 108 đã cho phép các bên được giải quyết tranh chấp qua Hội đồng trọng tài do các bên thỏa thuận thành lập đối với tranh chấp giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền với ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí