Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây thực trạng và giải pháp

Xem tất cả 105 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 13 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 13

DNVVN Chương trình các dự án đầu tư cổ phần hóa mạo hiểm DNVVN (EVP) Ngân hàng cho chủ trang trại www.plansterbank.com.ph Một loạt các sản phẩm tài chính ngân hàng dành cho DNVVN: các khoản vay, các dịch vụ tín dụng, quản lý tiền mặt. ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 12 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 12

Ngày càng mạnh mẽ và năng động, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. TÀI LIỆU THAM KHẢO I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 1. Nguyễn Trung Dũng (2007), “Thống kê doanh nghiệp vừa và nhỏ và kế hoạch phát triển của Hàn Quốc, Tư ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 11 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 11

Tượng doanh nghiệp cụ thể, căn cứ theo các tiêu chuẩn về doanh thu, thu nhập và trình độ phát triển kinh tế của từng thời kỳ…; cho DNVVN được nợ thuế trong trường hợp đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ hoặc dự án có độ ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 10 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 10

Biểu đồ 10: Cơ cấu hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Nguồn: Cục Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hội đồng Khuyến khích phát triển DNNVV làm cố vấn cho Thủ tướng trong công tác phát triển DNNVV do Bộ trưởng Bộ Kế ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 9 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 9

Doanh nghiệp, cho vay vốn, bảo vệ nhà đầu tư, đóng thuế…Những nỗ lực này của Nhà nước đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn. - Cơ hội tiếp cận với nguồn lực tài chính quốc tế Mở ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 8 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 8

Ngoài ra, viÖc ph©n cÊp qu¶n lý viÖc hç trî DNVVN ë n•íc ta cßn kh¸ chång chÐo . Theo Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Phát triển DNVVN được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là xúc tiến phát triển DNVNN nhưng lại không quản lý ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 7 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 7

0.5%/năm. Tuy nhiên, các điều kiện bảo lãnh cũng tăng lên nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động của quỹ. 6. Hỗ trợ tài chính khác Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà nước còn trực tiếp trợ giúp về kinh ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 6 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 6

Mới được sự điều chỉnh cụ thể của pháp luật. Trên cơ sở Luật các tổ chức tín dụng được ban hành, sửa đổi vào các năm 1997, 2005, cho thuê tài chính đã được quy định ngày càng cụ thể, chi tiết hơn trong các Nghị định số ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 5 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 5

Công ty hợp danh, công ty cổ phần). Trong đó, hình thức pháp lý được nhiều doanh nhân lựa chọn để khởi sự kinh doanh nhất là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, tỷ trọng loại hình doanh nghiệp cũng đang dần ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 4 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 4

Nghiệp…[32]. Ngoài ra, chính phủ nước này còn thành lập các Quỹ Nghiên cứu và Phát triển và Quỹ chuyển giao công nghệ nhằm trợ cấp vốn cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp. Đến hết năm 2005, bước ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 3 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 3

Các khu vực kém phát triển hơn. Do đó, một nền kinh tế mà chỉ dựa vào các doanh nghiệp lớn sẽ không đáp ứng được các yêu cầu của một nền kinh tế thị trường như tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ giữa địa phương, phát triển ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 2 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 2

Quá 49 nhân công), doanh nghiệp vừa (gồm không quá 299 nhân công ). Đây là cách phân chia dựa trên dữ liệu của Tổng cục thống kê, sự khác biệt so với quy định của Nghị định số 90/2001/NĐ-CP là rất nhỏ. 2. Đặc điểm chung của doanh ...

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 1 thumb

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây: thực trạng và giải pháp - 1

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Khóa Luận Tốt Nghiệp Tên Đề Tài: Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam Trong Những Năm Gần Đây – Thực ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số