Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

Xem tất cả 120 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 15

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 15

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Huy động nguồn lực là yếu tố đặc biệt quan trọng, đóng vai trò quyết định để tiến hành công cuộc xây dựng nông thôn mới, với một lượng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho chương trình ...

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 14

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 14

Ban chỉ đạo các cấp tổ chức tuyên truyền, học tập nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng chuyên mục về xây dựng Nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương trong suốt ...

Kết Quả Điều Tra Hộ Gia Đình Về Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Huy Động Nguồn Lực Xây

Kết Quả Điều Tra Hộ Gia Đình Về Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Huy Động Nguồn Lực Xây

Gia,đạt 71%;tiếp đếnlàxây dựngnhàvănhóa 491ngàycông, 128/180 hộ tham gia, đạt 51 %; tiếp đến là xây dựng trường học, 214,5 công, 106 hộ tham gia, đạt 58,89 %; tiếp đến là bảo vệ môi trường với 438 ngày công, 80/180 hộ tham gia, đạt ...

Vốn Huy Động Nguồn Vốn Theo Các Lĩnh Vực Đầu Tưtại 03 Xã Nghiên Cứu

Vốn Huy Động Nguồn Vốn Theo Các Lĩnh Vực Đầu Tưtại 03 Xã Nghiên Cứu

77 Bảng 3.15. Vốn huy động nguồn vốn theo các lĩnh vực đầu tưtại 03 xã nghiên cứu Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Xã Hảo Nghĩa Xã Kim Lư Xã Xuân Dương Tổng Tổng Cơ cấu % Tổng Cơ cấu % Tổng Cơ cấu % Tổng Cơ cấu % I Tổng số Quy ...

Tổng Hợp Kết Quả Thực Hiện Các Tiêu Chí Trên Toàn Huyện (Tính Đến Tháng 6 Năm 2019)

Tổng Hợp Kết Quả Thực Hiện Các Tiêu Chí Trên Toàn Huyện (Tính Đến Tháng 6 Năm 2019)

Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã cử hơn 150 lượt cán bộ đi đào tạo trong đó: 80 lượt đào tạo về chuyên môn, 70 lượt đào tạo về chính trị. Đến nay đã có 16/21 xã đạt chuẩn về hệ thống tổ chức chính trị, xã hội. - Tiêu chí 19: ...

Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí Về Điện Nông Thôn (Tính Đến Tháng 6 Năm 2019)

Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí Về Điện Nông Thôn (Tính Đến Tháng 6 Năm 2019)

- Tiêu chí 4: Điện nông thôn Bảng 3.3. Tình hình thực hiện tiêu chí về điện nông thôn (Tính đến tháng 6 năm 2019) TT Nội dung của tiêu chí Mức độ hoàn thành tiêu chí của các xã Số xã đạt dưới 25% Số xã đạt từ 26- 50% Số xã đạt ...

Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế, Phát Triển Hình Thức Tổ Chức Sản Xuất

Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế, Phát Triển Hình Thức Tổ Chức Sản Xuất

C) Về cơ bản bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp để hoàn thành mục tiêu của chương trình, tuy nhiên các cán bộ thực hiện điều là kiêm nhiệm, bận quá nhiều việc nên ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Còn một số ...

Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Về Điều Kiện Tự Nhiên, Tài Nguyên Thiênnhiên Trong Tiến Trình

Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Về Điều Kiện Tự Nhiên, Tài Nguyên Thiênnhiên Trong Tiến Trình

03 trạm đang chuẩn bị khởi công; còn lại 5 trạm dự kiến đến năm 2019 sẽ đạt tiêu chí quốc gia; phấn đấu đến năm 2019 toàn huyện có20/20 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các cơ sở y tế đã tổ chức tốt việc khám, ...

Khái Quát Về Đặc Điểm Kinh Tế - Xã Hội Huyện Na Rì

Khái Quát Về Đặc Điểm Kinh Tế - Xã Hội Huyện Na Rì

Phân bố ở hầu hết các xã trong huyện, gồm các dãy núi kéo dài liên tiếp nhau có độ cao thay đổi từ 300m - 700m. Địa hình vùng này rất phức tạp, hầu hết các dãy núi được hình thành trên các khối đá mắc ma, biến chất, trầm tích, ...

Kinh Nghiệm Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Các Huyện Lân Cận

Kinh Nghiệm Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Các Huyện Lân Cận

- Chính sách phát triển nông nghiệp - Chính sách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm - Mở cửa thị trường khi thích hợp Một số kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nêu trên cho thấy, những ý tưởng sáng tạo, khâu đột phá ...

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Huy Động Nguồn Lực Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Huy Động Nguồn Lực Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới

Đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể, bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu hỗ trợ của từng địa phương. Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các ...

Đặc Điểm Và Yêu Cầu Nguồn Lực Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới

Đặc Điểm Và Yêu Cầu Nguồn Lực Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới

4 Điện 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn Đạt 4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn % ≥95% 5 Trường học Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và ...

Nông Thôn Mới Và Mục Tiêu, Chức Năng Và Đặc Trưng Cơ Bản Của Nông Thôn Mới

Nông Thôn Mới Và Mục Tiêu, Chức Năng Và Đặc Trưng Cơ Bản Của Nông Thôn Mới

1.1.1.2. Khái niệm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới Nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới được hiểu là tập hợp các yếu tố mà chương trình xây dựng nông thôn mới sử dụng để thực hiện các mục tiêu của chương trình. Khái ...

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 2

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Nội dung 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM 12 Bảng 1.2: Tổng hợp kết quả thực hiện theo tiêu chí nông thôn mới của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 30 Bảng 1.3: Kết quả xây dựng nông thôn mới tại ...

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 1

Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Hoàng Văn Phong Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nông Thôn Thái Nguyên - 2019 Đại Học Thái Nguyên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số