Thị Phần Tín Dụng Năm 2012 Của Các Nhtm Việt Nam

Thị phần tín dụng cuối năm 2012 Agribank, 17.61% các NH khác, 31.42% Vietinbank, 12.22% HSBC, 1.17% SHB, 2.08% Techcombank, 2.50% MB, 2.73% BIDV, 11.80% VCB, 8.84% EIB, 2.75% STB, 3.11% ACB, 3.77% Biểu đồ 2.9 Thị phần tín dụng năm 2012 của các NHTM Việt Nam Thứ ba, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí