Biến “Hoạt Động Khuyến Mãi, Quảng Cáo Marketing”

NV6 Tư vấn bán hàng để lại ấn tượng tốt trong lòng khách hàng NV7 Nhân viên kĩ thuật có trình độ cao, chuyên nghiệp, am hiểu rõ về sản phẩm NV8 Nhân viên xử lí thủ tục thanh toán nhanh và nhận xe nhanh V Dịch vụ bảo hành BH1 Dịch vụ ...

Phân Tích Swot Cho Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tthh Thương

3.1.2. Phân tích SWOT cho hoạt động bán hàng của Công ty TTHH thương mại Đại Nam Bảng 3. 1 Phân tích ma trận SWOT cho hoạt động bán hàng của công ty TNHH TM Đại Nam Strengths – Điểm mạnh Weaknesses – Điểm yếu Về đội ngũ nhân viên Công ty ...

Trung Bình Đánh Giá Của Khách Hàng Về Yếu Tố Giá Cả

Theo như đánh giá của 150 khách hàng về yếu tố sản phẩm tác động đến hoạt động bán hàng của cửa hàng Honda Đại Nam: Kết quả thu được cho thấy yếu tố khách hàng đồng ý cao nhất chính là tiêu chí Xe có chất lượng, nguồn gốc ...

Sản Lượng Các Dòng Xe Bán Ra Của Công Ty Tnhh Tm Đại Nam

Bảng 2. 5 Giá xe trong ngày của công ty TNHH TM Đại Nam HONDA ĐẠI NAM TT TÊN XE MÃ GIÁ GỐC GIÁ BÁN LẺ QUY ĐỊNH 1 WAVE AN PHA MỚI K89HV00 16.940.000 18.000.000 2 BLADE CƠ -2019 K0A3 17.735.000 18.000.000 3 BLADE ĐĨA -2019 K0A0 18.679.000 19.000.000 4 BLADE ĐÚC -2019 ...

Mô Hình Kênh Phân Phối Hàng Hóa Dịch Vụ Tiêu Dùng Cá Nhân

Mức giá hợp lý để vừa chi trả được chi phí sản phẩm, vừa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nhưng vẫn trong khả năng có thể thanh toán của khách hàng.  Nhãn hiệu: Yếu tố này đòi hỏi doanh nghiệp phải quan sát, nghiên cứu kỹ, ...

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Bán Hàng

 Doanh số: doanh số là một trong những mục tiêu quan trọng trong bán hàng  Lợi nhuận: đây là một mục tiêu bao trùm trong kinh doanh. Mục tiêu lợi nhuận thường được đặt ra ở cấp công ty và cấp bộ phận, rất ít doanh nghiệp đặt ...

Phương Pháp Điều Tra, Thu Thập Dữ Liệu

4.3.2. Phương pháp điều tra, thu thập dữ liệu 4.3.2.1. Dữ liệu thứ cấp Số liệu thứ cấp bên trong: Các số liệu, tài liệu, báo cáo trong giai đoạn 2017 - 2019 được thu thập từ các phòng ban (tình hình hoạt động bán hàng, báo cáo kết ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số